-->

​Skal vi betale for skelforretningen?

Se også ​​→

Spørgsmål: 

​Sidste år blev naboejendommen solgt, og de nye naboer kom hurtigt over til os og påstod, at skellet var forkert, og at deres grund gik flere meter ind på vores grund. Det kunne vi ikke forstå, da vi har aldrig haft problemer med den tidligere nabo om skellet, og vi købte vores ejendom tilbage i 2001.

Da vi kom hjem fra 14 dages sommerferie, konstaterede vi at naboen havde sat lange stolper ned – 2 m inde på vores grund - hvor de mente, at skellet skulle være, og de havde monteret et ca 1,5 m højt trådhegn mellem stolperne.

Vi syntes selvfølgelig, at det var uacceptabel, at de havde sat et hegn op inde på vores grund uden at spørge os, mens vi var på ferie, men vi talte ikke til dem, da de havde opført sig truende over for os. I stedet bad vi en landinspektør om at fastslå, hvor skellet er. Han indkaldte til skelforretning, hvor naboerne også kom. Landinspektøren bestemte, at skellet var ca. der, hvor vi mente, at det var, og hele tiden har været, og ikke hvor naboen havde sat hegnet. Vi fik ret, men vi modtog desværre en regning på kr. 125.000, af landinspektøren for skelforretningen. Vi mener ikke, at vi skal betale, da det er naboen, der var årsag til skelforretningen. Kan du hjælpe os? 

​Med venlig hilsen Freja og Oliver

Svar: 

Kære Freja og Oliver

Det er min vurdering, at det bør være naboerne, der helt eller delvist skal betale landinspektørens regning for skelforretningen under hensyn til, at naboerne var årsag til skelforretningen, at de ikke respekterede skellet, og at I fik medhold ved skelforretningen.

Udgangspunktet er dog desværre, at det er jer – som rekvirenter af skelforretningen - der skal betale omkostningerne ved skelforretningen.

Jeg anbefaler, at I indbringer sagen for Hegnssynet med henblik på, at Hegnssynet tager stilling til, hvem der skal betale omkostningerne ved skelforretningen. Jeg bemærker, at der er en frist på 8 uger på at indbringe sagen for Hegnssynet.

Hegnssynet skal ved afgørelsen bl.a. tage hensyn til, hvad der var årsag til skelforretningen, jeres interesse i konstateringen af skellets rette beliggenhed samt resultatet af skelforretningen.

Hegnssynet vil formentlig indkalde til et møde ved skellet, hvor de vil høre jeres og naboernes forklaring. I er berettiget til at få en advokat til at repræsentere jer i forbindelse med hegnssynet. Advokaten kan tillige fremlægge bilag, der er relevante for oplysningen af sagen og Hegnssynets afgørelse.

Når I eller jeres advokat har haft lejlighed til at udtale sig på mødet, træffer Hegnssynet sin afgørelse. Hegnssynet afsiger afgørelsen på stedet eller meddeler, hvornår afgørelsen bliver afsagt.

På det foreliggende er I den forulempede part i sagen. Det har været nødvendigt for jer at rekvirere skelforretningen for at få naboerne til at respektere skellet og få dette fastsat tydeligt ved skelmærker af en landinspektør.

Det er min vurdering, at naboerne efter omstændighederne skal deltage i betaling af omkostningerne. Det kan ikke udelukkes, at naboerne pålægges at betale alle omkostningerne, og at I fritages for udgifter, selv om I har rekvireret skelforretningen.

Såfremt Hegnssynets afgørelse ikke pålægger naboerne at betale omkostningerne ved skelforretningen helt eller delvist, kan I indbringe Hegnssynets afgørelse for domstolene.

I den forbindelse foreslår jeg, at I får lavet en juridisk vurdering af sagen, inden denne indbringes for domstolene.

Under retssagen vil der være fri adgang til at fremlægge beviser og afgive parts- og vidneforklaringer, før retten træffer beslutning om, hvem der skal betale omkostningerne ved skelforretningen.


Med venlig hilsen

Anders Stig Vestergaard

Skrevet af Anders Stig Vestergaard 2023.

Ovennævnte er tidligere bragt i Bo Bedre i en forkortet udgave. 

Har du spørgsmål?

Hvis du ligger inde med spørgsmål, som kræver juridisk ekspertise, er du velkommen til at kontakte advokat Anders Stig Vestergaard på e-mail: av@askt.dk, via kontaktformularen til højre eller ved at ringe på direkte tlf.nr. 86 18 68 41 eller mbtlf. 23243039

​​Ring og forklar os om din situation

Så kan vi fortælle, hvad vi som advokater kan gøre for at hjælpe dig - og hvad det koster. Ring til os på telefon: 86 13 06 00 eller skriv på e-mail: info@askt.dk​.​

fbyoutube

​Kontakt

Hovednummer: 86 13 06 00

​E-mail: info@askt.dk

CVR: 32283012

​Aarhuskontoret

​Sankt Knuds Torv

Ryesgade 31, 1., 8000 Aarhus C​​​

Rutevejledning

​Tlf.: 86 13 06 00

E-mail: info@askt.dk

Aalborgkontoret

​Det gamle posthus

Algade 44, 1. sal, 9000 Aalborg C​

Rutevejledning

Tlf.: 86 18 68 33​

E-mail: aalborg@askt.dk​

Rykontoret

Parallelvej 9A,

8680 Ry

Rutevejledning

Tlf.: 86 89 33 88

E-mail: hfh@askt.dk

Kontorets telefoner er åbne: Mandag-torsdag 9.00-16.00 & fredag 9.00-15.00.