Retssagsbehandling​

Vi repræsenterer klienter i retssager ved byretterne, landsretterne, Sø- og Handelsretten og Højesteret.

Vi lægger vægt på, at de advokater, der møder i retten, er fagligt specialiserede inden for et eller flere sagsområder, således at vi ved repræsentation af klienterne i retslige tvister kan kombinere vores erfaringer inden for det pågældende fagområde med vores kompetencer som procedører. Derfor har vi ikke etableret en afgrænset gruppe, der udelukkende beskæftiger sig med førelse af retssager. Det vil således oftest være den advokat, der har bistået i den udenretlige del af sagen, som fører sagen videre ved domstolene.

Vi lægger ved rådgivningen omkring løsningen af retstvister afgørende vægt på, at unødvendige eller tvivlsomme retssager – afhængigt af klientens behov og ønsker – ikke føres, hvis der kan opnås en forhandlingsmæssig løsning. Vi medvirker således i de allerfleste sammenhænge til at søge potentielle retstvister løst gennem forhandling og forlig, eventuelt baseret på en struktureret forligsproces, hvis dette i den konkrete sammenhæng må antages at kunne indebære fordele for klienten.

I forbindelse med vurderingen af sagen rådgiver vi ligeledes med de økonomiske aspekter i forhold til at føre retssag. Vi undersøger mulighederne for retshjælpsdækning og/eller fri proces og rådgiver i den sammenhæng omkring den økonomiske risiko, der er forbundet med at anlægge retssag.

Det er en tidsmæssig tung proces at føre retssager og der kræves mange ressourcer også på det personlige plan. En almindelig typisk byretssag har et forløb på 1-2 år fra indbringer sagen for domstolene og til at sagen bliver afgjort. I sager, hvor der skal indhentes sagkyndige udtalelser, eksempelvis syn og skøn eller forelæggelse for Retslægerådet er sagsbehandlingstiden væsentligt længere. Hvis sagen ankes af en af parterne vil der typisk gå et år mere mens sagen behandles i Landsretten.

I familieretlige sager er sagsbehandlingstiden væsentlig lavere, da domstolene bestræber sig på at få disse sager afgjort hurtigt.

Gode råd i forbindelse med førelse af retssag:

  • ​Du skal nøje overveje, hvad du ønsker at opnå ved at føre retssag. Mange sager kan forliges og det bedste resultat kan måske nås ved en konstruktiv dialog og forligsforhandling
  • ​Du kan med fordel samle dine dokumenter sammen i kronologisk rækkefølge, således at det er nemt at få overblik over sagen
  • ​Du kan undersøge, om du eller dit firma kan være dækket af en retshjælpsforsikring.

Retsmægling og mediation.

Hvis konflikter kan løses direkte mellem parterne uden at gennemføre en retssag, kan det være en fordel for alle. En retssag handler om, hvem der har ret og hvem, der kan bevise sin ret. Ved retsmægling bliver hele forløbet tilpasset parternes individuelle behov og her kan parterne fremkomme med alle synspunkter, også de ikke juridiske argumenter. Retsmægling kan især være relevant, hvis parterne efterfølgende skal samarbejde, eksempelvis omkring fælles børn. En anden fordel ved en retsmægling er, at ingen af parterne står som taber af sagen, men begge står som ligeværdige, fordi man indgår en aftale.

Kontoret har 2 uddannede mediatorer, henholdsvis  advokat Anette Fløe og advokat Helle Birgitte Jensen, som begge har stor erfaring i håndtering af, at løse sager i mindelighed.​

Det koster ikke noget at spørge

En specialist vil svare på dit spørgsmål

Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Kontakt

Tlf.: 86 13 06 00   ring

E-mail: info@askt.dk​   kontakt

CVR: 32283012

Adresse

Advokaterne Sankt Knuds Torv P/S

Aarhuskontoret

Sankt Knuds Torv

Ryesgade 31, 1.

8000 Aarhus C​​​

Rutevejledning

Aalborgkontoret

Det gamle posthus

Algade 44, 1. sal

9000 Aalborg C​

Rutevejledning

Telefontid​

Kontorets telefoner er åbne

Mandag-Torsdag 9.00-16.00,
Fredag 9.00-15.00.

Følg os på Facebook ​ fb-f-logo-white-57