-->

Privatlivspolitik

Du kan nedenfor læse nærmere om, hvordan vi behandler personoplysninger som led i udførelsen af vores advokatvirksomhed.

Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Advokaterne Sankt Knuds Torv P/S vil i forbindelse med behandlingen af din sag være dataansvarlig. Du finder vores kontaktoplysninger her:

Advokaterne Sankt Knuds Torv P/S

Ryesgade 31, 1., 8000 Aarhus C

CVR-nr.: 32283012

Telefon: 8613 0600

Mail: info@askt.dk

Ved persondatarelaterede henvendelser, kan du kontakte den advokat, der behandler din sag. Du kan finde kontaktoplysningerne på alle advokater her på siden eller ved at ringe til tlf. 8613 0600.

Vi opbevarer de data, som du har sendt os/givet os med henblik på, at vi kan give dig den rådgivning og juridiske hjælp, du har anmodet os om.

Har du således eksempelvis anmodet os om at udfærdige et testamente, læser og opbevarer vi alle de oplysninger, du har givet os om dine ønsker, arvingernes navne m.v., således at vi kan udfærdige det ønskede testamente.

Formålene med og retsgrundlaget for behandling af personoplysninger

Dine personoplysninger behandles i det omfang det kræves for at kunne drive advokatvirksomhed. Oplysninger bliver brugt i det omfang, som det er nødvendigt for at udføre sagsbehandlingen af din konkrete sag.

Behandlingen sker som udgangspunkt med hjemmel i Persondataforordningens art. 6, stk. 1 litra b og art. 6, stk. 1 litra f. Er der tale om følsomme oplysninger behandles disse oplysninger tillige med hjemmel i Persondata­forord­ning­ens art. 9, stk. 2, litra b og art. 9, stk. 2, litra f.

Personoplysninger om strafbare forhold behandles med hjemmel i Persondataforordningens art. 10. Behandling af cpr.nr. foretages med hjemmel i databeskyttelsesloven § 11, stk. 2. Behandling af oplysninger på baggrund af hvidvaskloven vil ske med hjemmel i persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra c.

Hos Advokaterne Sankt Knuds Torv har vi tavshedspligt om alle oplysninger om vores klienter. Det indebærer bl.a., at vi ikke informerer andre om oplysninger, du har meddelt os.

Såfremt det er påkrævet for din konkrete sag, og der foreligger et lovligt grundlag herfor, kan oplysningerne dog i visse tilfælde videregives til øvrige parter som eksempelvis offentlige myndigheder, herunder domstolene, kommuner, regioner, styrelser mv., specifikke samarbejdspartnere samt øvrige relevante professionelle rådgivere.

Som nævnt ovenfor sker vores behandling af dine personoplysninger delvist på baggrund af interesseaf­vejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er, at advokaters rådgivningsansvar ifølge forældelsesloven gælder i 10 år fra rådgivningen er afsluttet. Alle data opbevares derfor sikkert i op til 10 år.

Ændring af oplysninger

Hvis du oplever slåfejl eller andre mangler i oplysningerne, skal du blot sige til, så ændrer vi det. Vi kan også slette oplysningerne, hvis du ønsker dette. Vi er dog forpligtede til at gemme oplysning om, at du har været klient her, således at vi kan forebygge, at der senere opstår interessekonflikter, jf. de advokatetiske regler.

​​

Dataportabilitet

Vi modtager sager fra andre advokater, ligesom vi i ny og næ er nødt til at udtræde af sager, inden de er afsluttede. Ønsker du at benytte en anden advokat, kan du give os besked om, hvortil sagens akter skal sendes – så overdrager vi oplysningerne til den fortsættende advokat, som du har valgt.

Forsikringsforhold

Alle advokaterne hos Advokaterne Sankt Knuds Torv P/S er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Alle advokater hos Advokaterne Sankt Knuds Torv P/S er desuden omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos HDI Danmark.

Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Advokaterne Sankt Knuds Torv P/S, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.​

Klientkonto

​Advokatfirmaet har klientbankkonti i Nordea Bank. Se mere om kontonummer m.v. under vore kontaktoplysninger.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer.

Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedrørende fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konti. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

​Tilsyn

Advokaterne Sankt Knuds Torv P/S er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler.

De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside http://www.advokatsamfundet.dk.​

Såfremt der måtte opstå uenighed om salær og/eller utilfredshed med en af advokaternes adfærd, er der mulighed for at klage til Advokatnævnet.

Advokatfirmaet anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, når der indgås aftaler med firmaet, ligesom firmaet ikke benytter generelle ”forretningsbetingelser” i firmaets kontraktsforhold.

Advokatnævnet

Klager over advokaters salær og adfærd behandles af Advokatnævnet. Der kan rettes henvendelse til Advokatnævnet både telefonisk og via e-mail. Advokatnævnet har følgende kontaktoplysninger:

Kronprinsessegade 28, 1306 København K

Telefon 33 96 97 98

E-mail: postkasse@advokatnaevnet.dk 

www.advokatsamfundet.dk/Advokatnaevnet

​​Ring og forklar os om din situation

Så kan vi fortælle, hvad vi som advokater kan gøre for at hjælpe dig - og hvad det koster. Ring til os på telefon: 86 13 06 00 eller skriv på e-mail: info@askt.dk​.​

fbyoutube

​Kontakt

Hovednummer: 86 13 06 00

​E-mail: info@askt.dk

CVR: 32283012

​Aarhuskontoret

​Sankt Knuds Torv

Ryesgade 31, 1., 8000 Aarhus C​​​

Rutevejledning

​Tlf.: 86 13 06 00

E-mail: info@askt.dk

Aalborgkontoret

​Det gamle posthus

Algade 44, 1. sal, 9000 Aalborg C​

Rutevejledning

Tlf.: 86 18 68 33​

E-mail: aalborg@askt.dk​

Rykontoret

Parallelvej 9A,

8680 Ry

Rutevejledning

Tlf.: 86 89 33 88

E-mail: hfh@askt.dk

Kontorets telefoner er åbne: Mandag-torsdag 9.00-16.00 & fredag 9.00-15.00.