-->

​Er det lovligt at være rugemor?

Den 25.3.2019 viste DR1 andet afsnit af dokumentaren ”Rugemor – hvad koster din livmoder?” Alene programtitlen afstedkommer et væsentligt spørgsmål – kan man på lovlig vis ”udleje” sin livmoder? Svaret er NEJ!

Men hvad gør et barnløst par så, såfremt de står i en situation, hvor de ønsker en rugemor?

Lovregulering

I Danmark findes ikke et samlet regelsæt vedrørende surrogatmoderskab, men der findes enkelte bestemmelser om emnet.

Der er ikke et direkte forbud mod at virke som rugemor, men det er ulovligt, såfremt ufrivilligt barnløse betaler en kvinde for at gennemføre en graviditet. Såfremt man søger en rugemor, er det derfor altafgørende at finde en kvinde, der vil agere rugemor uden at modtage betaling.

Ifølge Adoptionsloven er det tillige forbudt at yde eller modtage hjælp til formidling af surrogat-moderskab. Det barnløse par skal derfor på forhånd kende rugemoren, da det vil være en lovovertrædelse f.eks. at annoncere efter en rugemor eller at tage kontakte til et udenlandsk bureau herom. En overtrædelse heraf kan medføre bøde eller fængsel i op til 4 måneder. Det følger af Børneloven, at en aftale, hvorefter en kvinde efter fødslen skal give barnet videre til en anden, ikke er juridisk bindende.

Det betyder, at den kvinde, der føder barnet, ikke har pligt til udlevering mod sin vilje, ligesom "aftagerforældrene" ikke kan forpligtes til at tage imod barnet, selv om der måtte være indgået en skriftlig aftale. Et surrogatmoderskab medfører derfor en vis usikkerhed for alle de involverede parter.

Forholdene efter fødslen

Rugemoren vil altid være barnets retlige mor. Hvis rugemoren er gift, vil ægtefællen automatisk være retlig far til barnet, medmindre rugemoren straks opgiver den private sæddonor som far til barnet. Såfremt den private sæddonor herefter anerkender faderskabet, får han som barnets far f.eks. ret til samvær, ligesom han får forsørgelsespligt overfor barnet.

Efterfølgende kan rugemoren overføre forældremyndigheden til faren, og der kan sidenhen ansøges om såkaldt "stedbarnsadoption".

I en ny afgørelse blev en biologisk far pålagt at betale børnebidrag, selv om rugemoren i strid med parternes aftale valgte at beholde barnet selv. Uanset at det efter omstændighederne kan virke som en uretfærdig afgørelse, så er den juridisk korrekt. At rugemoren ombestemmer sig, ændrer ikke på, at der følger visse økonomiske forpligtelser med et faderskab.

Surrogatmoderskab i udlandet

Selvom surrogatmoderskab lovligt kan lade sig gøre i visse lande, er det vigtigt på forhånd grundigt at undersøge det konkrete lands lovregler for overførsel af forældremyndighed, ligesom det bør undersøges om man efter dansk ret vil blive regnet for barnets forældre, idet det ellers risikeres, at barnet ikke kan komme til Danmark.

Usikre momenter

Som det fremgår, er det muligt at gennemføre et surrogatmoderskab på lovlig vis, hvis det vel at mærke sker indenfor rammerne af de få lovbestemmelser, som regulerer området.

Dog skal det understreges, at der er mange usikre faktorer; hvad stiller man op, hvis rugemoren mod forventning alligevel ikke ønsker at udlevere barnet? Hvad skal der ske, hvis barnet fødes med et handicap? Hvordan skal man forholde sig, hvis surrogatmoderskabet gennemføres i udlandet, og der efterfølgende opstår problemer med at få barnet til Danmark på lovlig vis

Har du spørgsmål?

Spørgsmål om emnet kan rettes til advokat Amalie Badenab@askt,dk.

​​Ring og forklar os om din situation

Så kan vi fortælle, hvad vi som advokater kan gøre for at hjælpe dig - og hvad det koster. Ring til os på telefon: 86 13 06 00 eller skriv på e-mail: info@askt.dk​.​

fbyoutube

​Kontakt

Hovednummer: 86 13 06 00

​E-mail: info@askt.dk

CVR: 32283012

​Aarhuskontoret

​Sankt Knuds Torv

Ryesgade 31, 1., 8000 Aarhus C​​​

Rutevejledning

​Tlf.: 86 13 06 00

E-mail: info@askt.dk

Aalborgkontoret

​Det gamle posthus

Algade 44, 1. sal, 9000 Aalborg C​

Rutevejledning

Tlf.: 86 18 68 33​

E-mail: aalborg@askt.dk​

Rykontoret

Parallelvej 9A,

8680 Ry

Rutevejledning

Tlf.: 86 89 33 88

E-mail: hfh@askt.dk

Kontorets telefoner er åbne: Mandag-torsdag 9.00-16.00 & fredag 9.00-15.00.