-->

Anerkendelse af arbejdsskader - så vigtig er anmeldelsen​​

Se også ​​→

I en konkret sag lykkedes det os at få anerkendt en arbejdsskade hos Ankestyrelsen, selvom Arbejdsmarkedets Erhvervssikring først havde afvist skaden.​

Det drejede i den konkrete sag om en klient, som var faldet og havde fået et smæld i ryggen, mens han var på arbejde. Klienten udviklede herefter rygsmerter og en diskusprolaps.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring afviste, at der forelå en arbejdsskade med den begrundelse, at der ikke var sandsynliggjort en sammenhæng mellem klientens diskusprolaps og den ydre påvirkning, som klienten var udsat for i forbindelse med ulykken.

I sin vurdering havde Arbejdsmarkedets Erhvervssikring lagt vægt et hændelsesforløb, hvorefter vores klient først havde fået et smæld i ryggen i forbindelse med almindelig gang og dernæst var faldet ned på gruset.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring vurderede ud fra dette hændelsesforløb, at vores klient foretog en almindelig bevægelse og kun var udsat for indirekte og beskeden udefrakommende belastning af ryggen.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kunne derfor ikke anerkende skaden, som ifølge deres vurdering ikke skyldtes en udefrakommende påvirkning.

Vi påklagede Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse til Ankestyrelsen og fremkom i den forbindelse med supplerende bemærkninger.

Vi startede med at redegøre for det korrekte hændelsesforløb under inddragelse af vores klients anmeldelse af skaden, hvoraf det fremgik, at klienten først var gledet i grus og grene på en bakke og derefter mærkede et smæld i ryggen i forbindelse med faldet. Vi anførte herefter, at der var tale om en udefrakommende påvirkning, som var egnet til at medføre en arbejdsskade.

Dernæst redegjorde vi for vores klients gener som noteret i lægejournalen.

Til sidst fremhævede vi den arbejdsmæssige sammenhæng, idet vores klient var sygemeldt efter skaden og herefter blev opsagt, da klientens fysisk belastende arbejde ikke var foreneligt med rygsmerterne.

Ankestyrelsen vurderede sagen på baggrund af Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse, vores supplerende bemærkninger og sagens akter, herunder særligt anmeldelsen.

Af Ankestyrelsens afgørelse fremgår, at det afgørende for resultatet var anmeldelsen og de lægelige akter, som tidsmæssigt lå tættest på ulykken. Ankestyrelsen fandt herefter frem til et hændelsesforløb, der var i overensstemmelse med det, vi redegjorde for i vores supplerende bemærkninger.

På baggrund af det uddybede hændelsesforløb mente Ankestyrelsen, at det forhold, at vores klient gled på bakken, medførte en relevant belastning af lænden i forhold til at medføre en diskusprolaps.

Ankestyrelsen fandt herefter en medicinsk sammenhæng og fandt det tilstrækkelig godtgjort, at hændelsen havde forårsaget en personskade i arbejdsskadelovens forstand.

Ankestyrelsen anerkendte derfor diskusprolapsen som en arbejdsskade.

Konklusion:

For det første er det vigtigt i denne slags sager, at hændelsen beskrives rigtig grundigt, og det skal beskrives fra starten af i anmeldelse til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Så kan det efterfølgende lykkedes af og til at komme igennem med en supplerende begrundelse. Men det, vi anfører i den efterfølgende redegørelse, skal kunne indeholdes i den oprindelige anmeldelse.​

Spørgsmål?

Spørgsmål om arbejdsskader kan rettes til advokat Anni Nørgaard Clausen, anc@askt.dk.

​​Ring og forklar os om din situation

Så kan vi fortælle, hvad vi som advokater kan gøre for at hjælpe dig - og hvad det koster. Ring til os på telefon: 86 13 06 00 eller skriv på e-mail: info@askt.dk​.​

fbyoutube

​Kontakt

Hovednummer: 86 13 06 00

​E-mail: info@askt.dk

CVR: 32283012

​Aarhuskontoret

​Sankt Knuds Torv

Ryesgade 31, 1., 8000 Aarhus C​​​

Rutevejledning

​Tlf.: 86 13 06 00

E-mail: info@askt.dk

Aalborgkontoret

​Det gamle posthus

Algade 44, 1. sal, 9000 Aalborg C​

Rutevejledning

Tlf.: 86 18 68 33​

E-mail: aalborg@askt.dk​

Rykontoret

Parallelvej 9A,

8680 Ry

Rutevejledning

Tlf.: 86 89 33 88

E-mail: hfh@askt.dk

Kontorets telefoner er åbne: Mandag-torsdag 9.00-16.00 & fredag 9.00-15.00.