-->

Advokat Anders Stig Vestergaard: ​Når naboen går over grænsen

Anders Stig Vestergaard har i byretten, landsretten og nu i Højesteret vundet en sag vedrørende overskridelse af den naboretlige tålegrænse. Sagen drejede sig om generende genskin fra naboens sortglaserede tegltag. I den forbindelse har han indvilliget i at besvare et par af vores spørgsmål omkring, hvad man kan stille op, hvis man befinder sig i samme situation.

​​

Hvad er grænsen for, hvad man skal tåle fra naboen?

​Den naboretlige tålegrænse er udtryk for, at udnyttelsen af ens ejendomsret skal ske med respekt for andres ejendom. Den betyder tillige, at der er grænser for, hvad man efter almindelige naboretlige regler skal tåle fra sin nabo.

Generne fra naboen kan f.eks. være støj, lugt, røg, skygge og rodskud fra træer, indkigsgener, mistet udsigt eller genskinsgener fra nabotaget. Hvornår tålegrænsen er overskredet er en konkret vurdering. Hvis du udsætter din nabo for væsentlig ulempe, kan dette medføre erstatning og/ eller påbud om ophør af den aktivitet.

Skal jeg tåle genskin fra naboens tag?

​I en del kommuner har man i lokalplanen fastsat grænse for, hvor højt glanstallet må være på tagbelægningen. I disse tilfælde vil det umiddelbart være ligetil at konstatere, hvorvidt naboens tagbelægning er lovlig eller ej. Man bør altid starte med at tjekke lokalplanen i ens område for at finde ud af, om glanstallet på tagbelægningen er offentligt reguleret.

I de tilfælde, hvor kommunen ikke har fastsat regler for reflekterende tagbelægning, betyder det, at forholdet skal afgøres på grundlag af de naboretlige regler.

Hvorvidt naboens generende genskin overskrider den naboretlige tålegrænse, beror på en konkret rimelighedsvurdering. I den konkrete sag kom Højesteret efter en samlet vurdering frem til, at det generende genskin fra naboens sorte tegl overskred grænsen for, hvad naboen skulle tåle og pålagde naboen at fjerne genskinsgenerne.

Højesterets afgørelse er principiel, og dommen åbner op for, at flere, der er generet af genskin fra naboens tag, kan gå rettens vej for at få fjernet generne.

Første skridt bør dog altid være at forsøge at opnå en mindelig aftale med naboen, før man kontakter en advokat.

Er det for sent at gøre noget ved naboens generende tag?

​​At man som nabo igennem en længere årrække har været generet af genskin fra naboens tag og undladt at gøre noget ved det, behøver ikke nødvendigvis betyde, at man mister muligheden for at påberåbe det senere hen.

Det kan efter omstændighederne godt være muligt at tage sagen op flere år senere. 

Er der noget vi har glemt at spørge om?

Ring og få en uforpligtende snak med ​Anders Stig Vestergaard om, hvilke muligheder du har, hvis du står med et boligretligt problem på tlf.: 8618 0600

​​Ring og forklar os om din situation

Så kan vi fortælle, hvad vi som advokater kan gøre for at hjælpe dig - og hvad det koster. Ring til os på telefon: 86 13 06 00 eller skriv på e-mail: info@askt.dk​.​

fbyoutube

​Kontakt

Hovednummer: 86 13 06 00

​E-mail: info@askt.dk

CVR: 32283012

​Aarhuskontoret

​Sankt Knuds Torv

Ryesgade 31, 1., 8000 Aarhus C​​​

Rutevejledning

​Tlf.: 86 13 06 00

E-mail: info@askt.dk

Aalborgkontoret

​Det gamle posthus

Algade 44, 1. sal, 9000 Aalborg C​

Rutevejledning

Tlf.: 86 18 68 33​

E-mail: aalborg@askt.dk​

Rykontoret

Parallelvej 9A,

8680 Ry

Rutevejledning

Tlf.: 86 89 33 88

E-mail: hfh@askt.dk

Kontorets telefoner er åbne: Mandag-torsdag 9.00-16.00 & fredag 9.00-15.00.