Advokat Anders Stig Vestergaard: ​

Mangler ved byggeri under opførelse

Anders Stig Vestergaard er specialist indenfor fast ejendom og byggeri og rådgiver private, andelsbolig- og ejerforeninger og erhvervsvirksomheder. Han har stor erfaring med rådgivning vedrørende fast ejendom og gennemførelse af retssager. Han har indvilliget i at besvare nogle spørgsmål om, hvad man gør, hvis man befinder sig i samme situation.

Der er mangler ved vores nye hus under opførelsen, men det afviser entreprenøren. Hvad gør vi?

Jeg foreslår, at I får en uvildig bygningssagkyndig til at besigtige byggeriet og udfærdige en besigtigelsesrapport. I rapporten vil han beskrive evt. mangler, som han har konstateret ved besigtigelsen. Han skal tillige anmodes om at anslå omkostningerne ved afhjælpning af manglerne.

Ved denne fremgangsmåde fremskaffer vi en uvildig sagkyndig vurdering af, om der er mangler, i hvilket omfang og hvad det koster at få afhjulpet manglerne.

Hermed har vi fremskaffet et godt grundlag for at tage stilling til næste skridt i sagen.

Hvem skal betale for den bygningssagkyndige?

I skal selv betale for udgifterne til den bygningssagkyndige. Jeres retshjælpsforsikring dækker desværre ikke jeres udgifter til den bygningssagkyndige.

Skal vi give entreprenøren besked om besigtigelsen?

​Jeg vil anbefale, at I eller den bygningssagkyndige orienterer entreprenøren om tidspunktet for besigtigelsen og inviterer ham til overvære gennemgangen. Han får derved mulighed for at se, at besigtigelsen går rigtig for sig.

Hvad gør vi efter besigtigelsen?

Når den bygningssagkyndiges besigtigelsesrapport foreligger, er der dokumentation for manglerne, og hvad det koster at få dem afhjulpet. Entreprenøren skal naturligvis gøres bekendt med besigtigelsesrapporten og manglerne ved byggeriet.

Han skal svare på, om han kan afhjælpe manglerne, hvordan han vil afhjælpe manglerne, hvornår han vil gøre det, og hvornår han forventer at være færdig. 

Hvis der er væsentlige mangler ved byggeriet, kan der naturligvis opstå en bekymring for, om entreprenøren kan færdiggøre byggeriet uden at lave yderligere mangler.

Jeg vil derfor anbefale, at færdiggørelsen af byggeriet gennemgås med entreprenøren herunder med hensyn til en vurdering af, om entreprenørens fremgangsmåde, løsninger og materialevalg er korrekte. I tvivlstilfælde kan den bygningssagkyndige forelægges sagen og anmodes om en vurdering.

Vi har udgifter på grund af entreprenørens forsinkelse af byggeriet. Hvad kan vi kræve betalt?

I kan kræve huslejen med tillæg af forbrugsafgifter i jeres midlertidige lejede bolig betalt af entreprenøren, indtil han har færdiggjort byggeriet, og I kan flytte ind i huset.

Hvad gør vi, hvis entreprenøren fortsat afviser, at der er mangler, eller han kræver betaling for at lave manglerne?

I så fald kan det lægges til grund, at entreprenøren ikke kan eller vil afhjælpe manglerne, og næste skridt vil være at ophæve entrepriseaftalen. 

Såfremt entrepriseaftalen ophæves, skal der indkaldes til en stadeforretning snarest muligt med henblik på at registrere hvor langt byggeriet er nået, og hvor meget der mangler i at færdiggøre byggeriet.

Det er væsentligt, at andre håndværkere ikke går i gang med at reparere manglerne og færdiggøre byggeriet, før en stadeforretning har fundet sted.

Den opgørelse, der udarbejdes i forbindelse med stadeforretningen, danner grundlag for det efterfølgende erstatningskrav overfor entreprenøren.

Er der noget, vi har glemt at spørge om?

Ring og få en uforpligtende snak med Anders Stig Vestergaard på tlf. 86130600.

Kontakt

Tlf.: 86 13 06 00   ring

E-mail: info@askt.dk​   kontakt

CVR: 32283012

Adresse

Advokaterne Sankt Knuds Torv P/S

Aarhuskontoret

Sankt Knuds Torv

Ryesgade 31, 1.

8000 Aarhus C​​​

Aalborgkontoret

Det gamle posthus

Algade 44, 1. sal

9000 Aalborg C​

Telefontid​

Kontorets telefoner er åbne

Mandag-Torsdag 9.00-16.00,
Fredag 9.00-15.00.

Følg os på Facebook ​ fb-f-logo-white-57