-->

Mortifikation af pantebreve/ejerpantebreve

​Hvordan slipper man af med ikke-digitaliserede pantebreve eller ejerpantebreve, som stadig er tinglyst, men hvor papirpantebrevet er bortkommet?​

Efter indførelsen af digital tinglysning er alle nyoprettede pantebreve naturligvis digitale, og problemet med bortkomst af et pantebrev kan ikke opstå vedrørende disse.

Imidlertid findes der stadig mange papirpantebreve, som endnu ikke har været indsendt til digitalisering og derfor ikke er digitale. Skal sådanne pantebreve aflyses af tingbogen, må de indsendes til Tinglysningsretten med en aflysningspåtegning. Men af og til er der pantebreve, som er bortkommet, specielt ejerpantebreve, som er udleveret til pantets ejer, efter at et engagement med f.eks. en bank er ophørt. Når ejendommen skal sælges, eller man vil omprioritere, har man brug for at få aflyst pantebrevet.

Desværre er det ikke så nemt at få aflyst et pantebrev, som er bortkommet.

Udslettelse i medfør af Tinglysningslovens § 20, stk. 2.

Et pantebrev (men ikke ejerpantebrev) med en hovedstol på under kr. 50.000, og hvor det er over ca. 20 år siden, sidste afdrag er betalt, vil formentligt kunne aflyses i medfør af Tinglysningslovens § 20, stk. 2, hvori det hedder:

"§ 20. Dommeren sletter rettigheder, der åbenbart er ophørt.
Stk. 2. Findes der i tingbogen uudslettede rettigheder, der må antages at have mistet deres betydning, eller som sandsynligvis er ophørt, eller hvortil der efter al rimelighed ikke længere findes nogen berettiget, indkalder dommeren mulige indehavere af rettighederne. Indkaldelse skal ske ved offentliggørelse i Statstidende og et på stedet udbredt dagblad med et varsel på ikke under 3 uger. Endvidere sendes der så vidt muligt indkaldelse til den, der i tingbogen er anført som den berettigede. Melder der sig ingen inden fristens udløb, udslettes rettigheden af tingbogen."

Dermed kan udgifterne ved en egentlig mortifikationssag spares, og tidsmæssigt tager det kun ganske få dage at få ekspederet aflysningen.

Dog fortolkes Tinglysningslovens § 20, stk. 2, meget restriktivt af Tinglysningsretten, og ejerpantebreve kan under alle omstændigheder ikke aflyses efter denne bestemmelse, uanset hvor gammelt ejerpantebrevet er, eller hvilket pålydende det har.

Også for så vidt angår pantebreve, som ifølge deres indhold er indfriet for mange år tilbage, kan det være svært at få aflyst efter nævnte § 20, stk. 2.

Tinglysningsretten kræver som regel, at der indhentes erklæring fra kreditor - eller kreditors arvinger, hvis kreditor selv er afgået ved døden.

Ejerpantebreve under kr. 45.000 er automatisk blevet digitaliserede, således at det ikke er nødvendigt at gøre noget ved dem. De kan blot aflyses digitalt med tiltrædelse af debitor. Såfremt der er en bank eller andre, som har underpant, skal dette først aflyses.

Såvel ved udslettelse efter TL § 20, stk. 2 som ved en mortifikation, jfr. nedenfor, skal der først indhentes erklæring fra pantets ejer og erklæring fra den tinglyste kreditor/den bank, der i sin tid har haft tinglyst meddelelse på et ejerpantebrev, om at pantebrevet er bortkommet efter indfrielse, og der skal fra tingbogen indhentes tinglysningsgenpart af selve pantebrevet samt en tingbogsattest for ejendommen, før man kan rette henvendelse til Tinglysningsretten.

​Mortifikationsdom

Skulle det ikke være muligt at få pantebrevet udslettet i medfør af Tinglysningslovens § 20, stk. 2, er det nødvendigt med en egentlig mortifikationssag.

Har man travlt (f.eks. for at få nye lån tinglyst anmærkningsfrit) er der mulighed for at gennemføre mortifikationssagen med forkortet varsel. Det vil sige, at mortifikationssagen går sin gang, men aflysning af pantebrevet vil allerede kunne ske 3 måneder efter annonceringen i Statstidende mod normalt 1 år - idet man enten hos retten har deponeret et beløb svarende til pantebrevets hovedstol med tillæg af 1 års rente eller stillet bankgaranti for beløbet. (Deponeringen/bankgarantien skal dog forblive stående i et helt år med tillæg af ankefristen på 4 uger.)

Har man ikke travlt, kan man blot lade mortifikationssagen gå sin normale gang (og spare omkostningerne ved sikkerhedsstillelsen). Melder der sig ingen berettiget til pantebrevet, vil der 1 år efter annonceringen i Statstidende blive afsagt mortifikationsdom, og efter ankefristen på 4 uger kan man så aflyse pantebrevet af tingbogen.

Hvad koster advokathjælpen?

Evt. bistand i forbindelse med aflysning efter Tinglysningslovens § 20 afregnes efter tidsforbrug. Såfremt sagen er helt uden komplikationer, kan tidsforbruget anslås til ca. 1/2 time, svarende til et honorar på kr. 1.100,00. Honoraret er momsfrit, da sagen alene omhandler tinglysning vedrørende pant.

Prisen for en mortifikationssag udgør kr. 6.500,00 inkl. moms.

Prisen omfatter:

Udarbejdelse af anmodning til retten om mortifikation,

udarbejdelse af erklæringer fra kreditor og fra pantets ejer,

indhentelse af tingbogsattest og udskrift af pantebrevet fra tingbogen,

korrespondance med retten samt involverede parter, og

aflysning af pantebrevet efter mortifikation.

Hertil kommer udgifterne til udskrifter og retsafgift m.v., som kan anslås til:

Annonce i Statstidende          kr.     281,25

Retsafgift                                        kr.     750,00

I alt                                                      kr. 1.031,25

Hertil kommer endvidere de eventuelle udgifter, hvis man vælger at stille bankgaranti for at opnå aflysning med forkortet varsel.

Aflysning eller værdiafgiftsoverførsel

Når mortifikationsdom er afsagt, kan man vælge, om man ønsker ejerpantebrevet aflyst af tingbogen - eller om man ønsker oprettet et digitalt ejerpantebrev i stedet. Sidstnævnte kunne være aktuelt, hvis man ønsker at gemme ejerpantebrevet (den betalte værdiafgift) for senere at bruge det som sikkerhedsstillelse, hvis man f.eks. ønsker at låne penge i banken til ombygning eller forbedring af ejendommen.

Få svar fra en specialist 

Udfyld formularen så vender vi tilbage hurtigst muligt. ​Du kan også ringe til os på telefon: 86 13 06 00 eller skriv på e-mail: info@askt.dk​.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

​​Ring og forklar os om din situation

Så kan vi fortælle, hvad vi som advokater kan gøre for at hjælpe dig - og hvad det koster. Ring til os på telefon: 86 13 06 00 eller skriv på e-mail: info@askt.dk​.​

fbyoutube

​Kontakt

Hovednummer: 86 13 06 00

​E-mail: info@askt.dk

CVR: 32283012

​Aarhuskontoret

​Sankt Knuds Torv

Ryesgade 31, 1., 8000 Aarhus C​​​

Rutevejledning

​Tlf.: 86 13 06 00

E-mail: info@askt.dk

Aalborgkontoret

​Det gamle posthus

Algade 44, 1. sal, 9000 Aalborg C​

Rutevejledning

Tlf.: 86 18 68 33​

E-mail: aalborg@askt.dk​

Rykontoret

Parallelvej 9A,

8680 Ry

Rutevejledning

Tlf.: 86 89 33 88

E-mail: hfh@askt.dk

Kontorets telefoner er åbne: Mandag-torsdag 9.00-16.00 & fredag 9.00-15.00.