-->

Må du bruge andres NemID?

Det er ikke strafbart at skrive under med en andens navn eller NemID, hvis blot du har fået tilladelse fra den anden.​

Forord: Med overgangen til MitID er den følgende artikel om NemID blevet retshistorie. Teknisk fungerer MitID på en anden måde - og du kan få tilladelse til at benytte dit eget MitID til at signere på vegne af en anden.

​Vi har alligevel valgt at beholde artiklen på vores website, idet den også omhandler nogle generelle myter omkring fuldmagter og misforståelser om "dokumentfalsk", hvilket stadig kan have relevans.

Mange tror, at de gør sig selv til falsknere, hvis de underskriver med en andens underskrift. De er bekymrede for, om de får en plet på straffeattesten, hvis de f.eks. for at hjælpe et ældre familiemedlem og benytter det pågældende familiemedlems NemID til at underskrive.

Dette er imidlertid en myte. Man begår ikke noget strafbart ved at underskrive med en andens navn – enten med kuglepen eller elektronisk – når det gøres med den andens samtykke.

Hvor står dette i loven?

Den danske straffelov har en bestemmelse om såkaldt ”dokumentfalsk” i straffelovens § 171:

”Den, der gør brug af et falsk dokument til at skuffe i retsforhold, straffes for dokumentfalsk.

Stk. 2. Ved et dokument forstås en skriftlig eller elektronisk med betegnelse af udstederen forsynet tilkendegivelse, der fremtræder som bestemt til at tjene som bevis.

Stk. 3. Et dokument er falsk, når det ikke hidrører fra den angivne udsteder, eller der er givet det et indhold, som ikke hidrører fra denne.”

Det afgørende er den første sætnings omtale af, at det kun er ulovligt, hvis det er for ”at skuffe i retsforhold”. Ingen skuffes, vildledes eller lider noget tab, når man har bemyndigelse til at underskrive.

Det kan også udtrykkes således, at hvis man har fået grønt lys til at underskrive med en andens navn, foreligger der ikke forsæt til at skuffe i retsforhold.

Hvad så med bekendtgørelsen om NemID?

Finansministeriet/Digitaliseringsstyrelsen har i bekendtgørelse nr.  899 af 21.06.2018 bestemt, at brugere ikke må videregive deres nøglekort, kode m.v. til andre. 

Det fremgår af bekendtgørelsens § 3, stk. 1, nr. 2, som har hjemmel i lov nr. 439 af 08.5.2018 om NemID.

Overtrædes bekendtgørelsen vil sanktionen være, at Nets har ret til at spærre det pågældende nøglekort, jf. bekendtgørelsens § 5, stk. 1, nr. 1.

Eksempel: Hjælp til familiemedlemmer

Jeg logger ind på min mosters netbank på hendes vegne og betaler en regning med hendes NemID, fordi hun har bedt mig om det. 

Dette vil være en overtrædelse af bekendtgørelsen om NemID, hvilket man ikke må - regler skal holdes.  

Der er dog ikke tale om overtrædelse af straffeloven, risiko for bøde eller andet for ”dokumentfalsk” . Jeg holder mig inden for bemyndigelsen, dvs. hvad jeg er blevet bedt om. Det er underordnet om bemyndigelsen oplyses til omverden eller ej. Ingen har lidt noget tab/ingen har opnået en vinding.

Selv i tilfælde, hvor der kræves egenhændig underskrift, anses underskrift med en andens navn med dennes tilladelse ikke for dokumentfalsk. Dette fremgår af en dom, trykt i Ugeskrift for Retsvæsen 1989, s. 286. I sagen blev en kvittering underskrevet med en andens navn ikke anset for et falsk dokument, fordi den pågældende havde givet sit samtykke til underskriften.

Hvad gør man hvis det pågældende familiemedlem er f.eks. dement?

Hvis et familiemedlem er blevet ramt af demens eller af anden årsag ikke er i stand til at varetage sine egne interesser og handle fornuftsmæssigt, kan du ikke (længere) få familiemedlemmets tilladelse til at handle på hans/hendes vegne. Det kan i så fald blive nødvendigt at iværksætte et værgemål.


Det er også af denne årsag vigtigt at oprette en skriftlig fuldmagt ("fremtidsfuldmagt") i god tid. Såfremt fuldmagten er korrekt formuleret, vil den give dig den fornødne hjemmel til at handle på dit familiemedlems vegne efter at vedkommende ikke længere selv er i stand til at varetage sine interesser. Du kan læse mere om fuldmagter og få advokathjælp til oprettelsen her.

Derfor: Hjælp gerne andre

Hvis man vil undgå enhver risiko for ”mistanke” om, at man har misbrugt rådigheden over et familiemedlems midler for at tilgodese sig selv, bør man ret beset altid sige nej tak til at hjælpe.

Nogen gange er man imidlertid nødt til at hjælpe familiemedlemmer og andre med deres korrespondance m.v. over for banker og myndigheder.


Det mest hensigtsmæssige er, hvis familiemedlemmet selv kan underskrive. Det foretrækker banken, Digitaliseringsstyrelsen m.v. da også.


Tillader omstændighederne imidlertid ikke dette, kan det være gavnligt at vide, at man ikke overtræder straffeloven ved at benytte familiemedlemmets underskrift eller NemID. Naturligvis forudsat, at man gør det, fordi man er blevet bedt om det af familiemedlemmet.


Det juridisk væsentlige er, at et dokument underskrevet med en andens navn ikke bliver anset for et falsk dokument, hvis den pågældende har givet sit samtykke til underskriften.

Sørg for at have bevis for, at du har samtykke til underskriften - i form af en skriftlig fuldmagt (som nævnt ovenfor) eller på anden måde, eksempelvis via lyd/videooptagelse. Hold dig også fra selvbegunstigelse - overfør eksempelvis ikke penge til dig selv eller dine nærmeste.

Fortolkes reglerne om NemID for restriktivt i dag?

De nugældende regler i bekendtgørelsen om NemID er uhensigtsmæssige. Man har gjort det unødigt vanskeligt at hjælpe andre med kort varsel, således som bekendtgørelsen om NemID håndhæves i dag.

Selv værger, der af samfundet er blevet pålagt at repræsentere en person, og fuldmægtige, der har en registreret fremtidsfuldmagt,  er i dag afskåret fra at bruge NemID tilhørende den person, de skal hjælpe. 

I praksis bruger mange antageligt andres NemID (med samtykke) - og det bør de kunne gøre uden at tænke på, om de overtræder bekendtgørelsen om NemID.  

Særligt når der er tale om myndighedsbestemte værgemål og notarvedkendte fremtidsfuldmagter, er det uheldigt, at bekendtgørelsens regler tolkes mere restriktivt end  straffeloven.

Det er i den forbindelse ærgerligt, hvis folk får en misforstået opfattelse af begrebet "dokumentfalsk" - og blander bekendtgørelsen om NemID sammen med straffeloven, selvom det er to vidt forskellige ting, og sanktionerne ikke er de samme i tilfælde af overtrædelse.

Landsdækkende advokatservice

Har du brug for advokatbistand i forbindelse med oprettelse af en fuldmagt, er du velkommen til at kontakte en af vores advokater med speciale i familieret. Du kan også kontakte vores kontor, hvis du har spørgsmål om straffeloven. Benyt kontaktformularen til højre - eller ring til os på telefon 86 13 06 00.

Få svar fra en specialist 

Udfyld formularen så vender vi tilbage hurtigst muligt. ​Du kan også ringe til os på telefon: 86 13 06 00 eller skriv på e-mail: info@askt.dk​.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

​​Ring og forklar os om din situation

Så kan vi fortælle, hvad vi som advokater kan gøre for at hjælpe dig - og hvad det koster. Ring til os på telefon: 86 13 06 00 eller skriv på e-mail: info@askt.dk​.​

fbyoutube

​Kontakt

Hovednummer: 86 13 06 00

​E-mail: info@askt.dk

CVR: 32283012

​Aarhuskontoret

​Sankt Knuds Torv

Ryesgade 31, 1., 8000 Aarhus C​​​

Rutevejledning

​Tlf.: 86 13 06 00

E-mail: info@askt.dk

Aalborgkontoret

​Det gamle posthus

Algade 44, 1. sal, 9000 Aalborg C​

Rutevejledning

Tlf.: 86 18 68 33​

E-mail: aalborg@askt.dk​

Rykontoret

Parallelvej 9A,

8680 Ry

Rutevejledning

Tlf.: 86 89 33 88

E-mail: hfh@askt.dk

Kontorets telefoner er åbne: Mandag-torsdag 9.00-16.00 & fredag 9.00-15.00.