-->

Udførende transportør var erstatningsansvarlig

Advokat Anders Stig Vestergaard er juridisk ekspert vedrørende international transport og handel, og desuden er han forfatter til en lang række artikler.​

Tvisten drejede sig om, hvorvidt den udførende transportør var ansvarlig for den skade, der opstod på en container indeholdende maskinudstyr, som blev transporteret fra København til Hudson, Illinois, USA.

Hovedspørgsmålet var, om der mellem afsender og transportøren var vedtaget en række betingelser for aftaleforholdet, og om transportøren som følge heraf var ansvarsfri eller alene havde et begrænset ansvar.

Hændelsesforløbet

I december 2014 påtog Blue Water sig overfor virksomheden Kongskilde Industries A/S i Sorø i Danmark at forestå transport af en container med diverse maskinudstyr fra Sorø til Hudson, Illinois, USA.

Blue Water viderekontraherede hele transporten fra København til Hudson til Cosco. Der blev i den forbindelse udstedt en Sea Waybill den 31. december 2014. Ved ankomst til godsets bestemmelsessted i USA den 26. januar 2015 blev det konstateret, at containeren var beskadiget, og maskinudstyret i containeren var totalskadet.

If Skadeforsikring udbetalte som vareassurandør erstatning til Kongskilde og indtrådte derved i kravet mod Blue Water.

Sagsøger og sagsøgtes påstande

If Skadeforsikring nedlagde påstand om, at Blue Water Shipping A/S blev dømt til at betale 340.743,52 kr. 

Blue Water nedlagde påstand om frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af 14.500 USD.

Blue Water nedlagde påstand om, at Cosco skulle tilpligtes at friholde Blue Water for ethvert krav, herunder renter og omkostninger, som Blue Water måtte blive dømt til at betale If Skadeforsikring.

​​Afgørelsen fra Sø- og Handelsretten

Sagen blev anlagt ved retten i Glostrup men efterfølgende henvist til Sø- og Handelsretten.

​Adcitationsstævningen blev forkyndt for adciterede, Cosco Container Lines America, Inc. North America Operation Center, men denne afgav ikke svarskrift inden for den fastsatte frist. 

Sø- og Handelsretten fandt, at Kongskilde Industries A/S måtte antages af være bekendt med Blue Waters ansvarsfraskrivelser, og at disse var gældende for transporten.​


Sø- og Handelsretten lagde til grund, at skaderne var opstået under landtransporten i USA og ikke under søtransporten. Herefter var Blue Waters erstatningsansvarlig, og erstatningsansvaret var ikke begrænset til $ 500 pr. pakkeenhed.​

​​

Retten dømte Blue Water Shipping A/S til inden 14 dage at betale 340.743,52 kr. til If Skadeforsikring med tillæg af renter. 

Inc. Cosco Container Lines America North America Operation Center blev dømt til at friholde Blue Water Shipping A/S for ethvert krav med tillæg af renter og sagsomkostninger, som Blue Water Shipping A/S blev dømt til at betale til If Skadeforsikring.​

Bemærkninger

Det blev lagt til grund, at skaderne var sket i transportørens varetægt, men at skaderne var sket under landtransporten.

Det betød, at betingelserne for ansvarsfrihed eller begrænset ansvar jf. Sea Waybill ikke var opfyldt. Derfor var Blue Water ansvarlig for skaderne og blev pålagt at betale erstatning. 

Cosco indleverede ikke svarskrift inden den fastsatte frist. Det medførte, at Blue Waters forklaring blev lagt til grund. Herefter skulle Cosco til Blue Water betale hele det fulde beløb, som Blue Water var blevet pålagt at betale med tillæg af renter og omkostninger.

Skrevet af Anders Stig Vestergaard februar 2018. 

Har du spørgsmål?

Hvis du ligger inde med spørgsmål, som kræver juridisk ekspertise, er du velkommen til at kontakte advokat Anders Stig Vestergaard på e-mail: av@askt.dk, via kontaktformularen til højre eller ved at ringe på tlf.:

86 13 06 00.​

Få svar fra en specialist 

Udfyld formularen så vender vi tilbage hurtigst muligt. ​Du kan også ringe til os på telefon: 86 13 06 00 eller skriv på e-mail: info@askt.dk​.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

​​Ring og forklar os om din situation

Så kan vi fortælle, hvad vi som advokater kan gøre for at hjælpe dig - og hvad det koster. Ring til os på telefon: 86 13 06 00 eller skriv på e-mail: info@askt.dk​.​

fbyoutube

​Kontakt

Hovednummer: 86 13 06 00

​E-mail: info@askt.dk

CVR: 32283012

​Aarhuskontoret

​Sankt Knuds Torv

Ryesgade 31, 1., 8000 Aarhus C​​​

Rutevejledning

​Tlf.: 86 13 06 00

E-mail: info@askt.dk

Aalborgkontoret

​Det gamle posthus

Algade 44, 1. sal, 9000 Aalborg C​

Rutevejledning

Tlf.: 86 18 68 33​

E-mail: aalborg@askt.dk​

Rykontoret

Parallelvej 9A,

8680 Ry

Rutevejledning

Tlf.: 86 89 33 88

E-mail: hfh@askt.dk

Kontorets telefoner er åbne: Mandag-torsdag 9.00-16.00 & fredag 9.00-15.00.