-->

​Permanent ophold og Dansk statsborgerskab

​Har du boet i landet i nogle år og ønsker du at opnå dansk statsborgerskab eller permanent opholdstilladelse, kan vi også være behjælpelige med dette.

Permanent ophold

Har du tidsbegrænset opholdstilladelse, men ønsker du ikke længere at skulle bekymre dig om at forny det med års mellemrum? Så kan du søge om permanent opholdstilladelse i Danmark, hvis du opfylder disse betingelser:

 • ​Du skal være fyldt 18 år
 • ​Du skal have lovligt ophold nu og have boet lovligt i Danmark i mindst 8 år
 • ​Du skal have kraft fuldtidsarbejde i mindst 3 år og 6 måneder af de sidste 4 år
 • ​Du skal fortsat være i arbejde
 • ​Du skal have bestået mindst en danskprøve 2
 • ​Du må ikke have begået kriminalitet, have forfalden gæld til det offentlige eller have modtaget ydelser efter aktiv- eller integrationsloven

Udover betingelserne ovenfor skal du opfylde mindst 2 af 4 supplerende betingelser:​

 • ​Bestået danskprøve 3
 • ​Arbejde i mindst 4 år
 • ​Bestået medborgerskabsprøven eller udvist aktivt medborgerskab
 • ​Haft en gennemsnitlig indkomst på et vist niveau over de seneste 2 år

Du behøver kun have boet i Danmark i 4 år, hvis du opfylder alle 4 supplerende betingelser.

Hvis du har en særligt stærk tilknytning til Danmark, kan du under visse omstændigheder få permanent opholdstilladelse på baggrund af ophold i Danmark i 1 eller 2 år. Derudover gælder der lempede betingelser for under mellem 18 og 19 år, som har været under uddannelse/arbejde i Danmark siden folkeskolens afslutning.

Dansk statsborgerskab

Er du klar til at tage skridtet videre og blive statsborger i Danmark? Det er noget særligt at blive statsborger i et land, og derfor stilles der også nogle udvidede krav til din viden om landet og det danske sprog. Betingelserne for at opnå dansk statsborgerskab opsummeres overordnet nedenfor:

 1. ​Lovligt ophold i mindst 9 år uden større afbrydelser (dog særlige regler for visse grupper)
 2. ​Permanent opholdstilladelse
 3. ​Selvforsørgelse (du må ikke have modtaget ydelser efter aktiv- eller integrationsloven de seneste 2 år, og heller ikke sammenlagt mere end 4 måneder indenfor de seneste 5 år)
 4. ​Bestå danskprøve 3
 5. ​Bestå indfødsretsprøven
 6. ​Ikke have begået kriminalitet eller have gæld til det offentlige

Dispensation

Er det et eller flere af kravene til ophold, selvforsørgelse, dansk- og indfødsretsprøven, som du ikke kan opfylde som følge af sygdom eller andre særlige forhold, så har du måske mulighed for at søge om dispensation for kravet. Hvis der er tale om lægelige forhold, der medfører, at du ikke kan opfylde et eller flere krav, så kræver det som udgangspunkt en særligt udformet lægeerklæring herom.

Læs også vores blogindlæg om dispensationsansøgninger, herunder særlige krav til lægeerklæringer: https://www.askt.dk/blog/dispensationsansoegninger.aspx.

Hvor lang tid tager sagsbehandlingen og hvad koster det?

Ved permanent opholdstilladelse har udlændingestyrelsen aktuelt en sagsbehandlingstid på 10 måneder fra ansøgningen indgives. Sagsbehandlingstiden kan dog blive forlænget i særlige tilfælde eller hvis styrelsen er nødt til at indhente yderligere oplysninger til sagen. 

Gebyret til Udlændingestyrelsen for en permanent opholdstilladelse er aktuelt 7.355,- på baggrund af arbejde/studier, og 4.835,- på baggrund af familiesammenføring e.l.

Ved dansk statsborgerskab har Indfødsretskontoret ved Udlændinge- og Integrationsministeriet aktuelt en sagsbehandlingstid på 22 måneder. Sagsbehandlingstiden kan dog blive forlænget i særlige tilfælde eller hvis styrelsen er nødt til at indhente yderligere oplysninger til sagen.

Gebyret til indfødsretskontoret for ansøgning om dansk statsborgerskab ved naturalisation (lov) er aktuelt 4.000,- . Vær opmærksom på, at det kun er første ansøgning, hvor der kræves gebyr.

Vi hjælper med ansøgning om permanent ophold og dansk statsborgerskab

Vi hjælper med udfyldelse af ansøgningsskema og indlevering af ansøgningsskemaet til myndighederne. Herudover vil vi stå for al korrespondance frem til afgørelsen og naturligvis rådgive dig om de krav der stilles til opnåelse af dansk statsborgerskab eller permanent opholdstilladelse.

Vores pris for bistand ved ansøgning om permanent opholdstilladelse er 7.500,-

Vores pris for bistand ved ansøgning om dansk statsborgerskab er Fra 5.000,-

Det anbefales særligt at få advokathjælp, hvis du skal ansøge om dispensation i forbindelse med ansøgning om permanent ophold og dansk statsborgerskab, da dette kan være ret kompliceret. Ved dispensationsansøgninger kan vi alene give et prisoverslag på fra 7.500,- for permanent opholdstilladelse, og fra 5.000,- for dansk statsborgerskab.

Du kan læse nærmere om permanent opholdstilladelse på www.nyidanmark.dk, og om dansk statsborgerskab på www.uim.dk.

Ønsker du advokathjælp?

Er du i tvivl om dine muligheder, er du velkommen til at kontakte ​advokat Claus Emil Engel Johansen. ​Benyt kontaktformularen nedenfor - eller ring til os på telefon 86 13 06 00.

Få svar fra en specialist 

Udfyld formularen så vender vi tilbage hurtigst muligt. ​Du kan også ringe til os på telefon: 86 13 06 00 eller skriv på e-mail: info@askt.dk​.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

​​Ring og forklar os om din situation

Så kan vi fortælle, hvad vi som advokater kan gøre for at hjælpe dig - og hvad det koster. Ring til os på telefon: 86 13 06 00 eller skriv på e-mail: info@askt.dk​.​

fbyoutube

​Kontakt

Hovednummer: 86 13 06 00

​E-mail: info@askt.dk

CVR: 32283012

​Aarhuskontoret

​Sankt Knuds Torv

Ryesgade 31, 1., 8000 Aarhus C​​​

Rutevejledning

​Tlf.: 86 13 06 00

E-mail: info@askt.dk

Aalborgkontoret

​Det gamle posthus

Algade 44, 1. sal, 9000 Aalborg C​

Rutevejledning

Tlf.: 86 18 68 33​

E-mail: aalborg@askt.dk​

Rykontoret

Parallelvej 9A,

8680 Ry

Rutevejledning

Tlf.: 86 89 33 88

E-mail: hfh@askt.dk

Kontorets telefoner er åbne: Mandag-torsdag 9.00-16.00 & fredag 9.00-15.00.