-->

Tvisten mellem en dansk bådejer og et tysk forsikringsselskab skulle afgøres i retten i Nykøbing Falster på grundlag af tysk ret

​Advokat Anders Stig Vestergaard (H) er juridisk ekspert vedrørende international transport og handel, og desuden er han forfatter til en lang række artikler.​​​​​

Tvisten

Tvisten drejede sig om, hvorvidt det tyske forsikringsselskab Württembergische Versicherung AG skulle betale skadeserstatning til en dansk bådejer.

Højesteret skulle tage stilling til 2 spørgsmål. Første spørgsmål var, om retssagen var korrekt anlagt ved retten i Nykøbing Falster, eller om retten i Stuttgart, som var forsikringsselskabets værneting, var det korrekte sted at gennemføre retssagen.

Anet spørgsmål var, hvorvidt retssagen skulle afgøres efter dansk eller tysk lov.

Hændelsesforløbet

​En dansk bådejer meldte sig ind i Club Maritim 09, og medlemskontingentet dækkede tillige ansvars- og kasko forsikring i 12 måneder ved Württembergische Versicherung.

I forbindelse hermed indgik bådejeren en aftale med Club Maritim 09, hvorefter ejerforholdet var 3 % til Club Maritim 09 og 97 % til bådens ejer. Club Maritim 09 havde ingen brugs- eller råderet over fartøjet. Württembergische Versicherung udstedte et forsikringsbevis, hvoraf det fremgik, at Club Maritim 09 og den danske bådejer var ejere af båden. Efterfølgende bekræftede Württembergische Versicherung, at Club Maritim 09 var forsikringstageren, og bådejeren var oplyst som medejer.

I den tyske forsikringspolice fra Württembergische Versicherung, til Club Maritim 09 indgik såvel en værnetings- som en lovvalgsklausul.

I forsikringspolicen som bådejeren modtog på dansk fra Club Maritim 09 indgik der ikke en værnetings- eller lovvalgsklausul. Motorbåden lå fast på en plads i en dansk havn, men motorbåden blev registreret i det tyske skibsregister.

Der skete en alvorlig skade på motorbåden, og omkostningerne ved udbedringen af skaderne blev opgjort til ca. 1 million.

Bådejeren anmeldte skaderne til forsikringsselskabet. Württembergische Versicherung, der afviste at være skadesansvarlig med henvisning til, at der ikke var indgået en forsikringsaftale med bådejeren.

Sagsøger og sagsøgtes påstande

​Bådejeren nedlagde påstand om, at Württembergische Versicherung blev dømt til at betale ca. 1. million. Derudover påstod bådejeren, at rette værneting var retten i Nykøbing Falster, og at sagen skulle afgøres efter dansk ret.

Württembergische Versicherung nedlagde påstand om afvisning af sagen med henvisning til at retten i Stuttgart var rette værneting, og subsidiært at sagen skulle afgøres efter tysk ret. Spørgsmålet om værneting og lovvalg blev udskilt til særskilt behandling.

Højesterets afgørelse

​Retten i Nykøbing Falster afsagde dom om, at rette værneting var retten i Nykøbing Falster, og at sagen skulle afgøres efter dansk ret.

Dommen blev anket til Østre Landsret, der afviste sagen, og derefter indbragte bådejeren sagen indbragt for Højesteret.

Højesteret kom frem til, at rette værneting var retten i Nykøbing Falster, og dermed stadfæstede Højesteret byrettens dom.

Derudover bestemte Højesteret efterfølgende, at sagen skulle afgøres efter tysk lov, og som begrundelse henviste Højesteret til Rom Forordningen og retspraksis.

Mine bemærkninger

​Jeg bemærker, at bådejeren ikke var forpligtet af forsikringsbetingelserne og af værnetingsklausulen, idet han ikke var bekendt med betingelserne i forsikringsaftalen mellem Württembergischen Versicherung AG und Club Maritim 09 GmbH. Rette værneting var herefter retten i Nykøbing Falster under hensyn til Bruxelles I-forordningen sammenholdt med, at den danske bådejer havde fast bopæl i Danmark, og motorbåden lå i en dansk havn.

For så vidt angår spørgsmålet om lovvalg blev det afgørende, at motorbåden var indregistreret i det tyske skibsregister. Denne omstændighed var bestemmende for, hvor risikoen måtte anses for at være beliggende jf. Rom I-forordningen, og herefter skulle tysk ret anvendes.

Skrevet af Anders Stig Vestergaard 2022 

 

Har du spørgsmål?

Hvis du ligger inde med spørgsmål, som kræver juridisk ekspertise, er du velkommen til at kontakte advokat

Anders Stig Vestergaard på e-mail: av@askt.dk, via kontaktformularen til højre eller ved at ringe på tlf.: 86 13 06 00.​

Få svar fra en specialist 

Udfyld formularen så vender vi tilbage hurtigst muligt. ​Du kan også ringe til os på telefon: 86 13 06 00 eller skriv på e-mail: info@askt.dk​.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

​​Ring og forklar os om din situation

Så kan vi fortælle, hvad vi som advokater kan gøre for at hjælpe dig - og hvad det koster. Ring til os på telefon: 86 13 06 00 eller skriv på e-mail: info@askt.dk​.​

fbyoutube

​Kontakt

Hovednummer: 86 13 06 00

​E-mail: info@askt.dk

CVR: 32283012

​Aarhuskontoret

​Sankt Knuds Torv

Ryesgade 31, 1., 8000 Aarhus C​​​

Rutevejledning

​Tlf.: 86 13 06 00

E-mail: info@askt.dk

Aalborgkontoret

​Det gamle posthus

Algade 44, 1. sal, 9000 Aalborg C​

Rutevejledning

Tlf.: 86 18 68 33​

E-mail: aalborg@askt.dk​

Rykontoret

Parallelvej 9A,

8680 Ry

Rutevejledning

Tlf.: 86 89 33 88

E-mail: hfh@askt.dk

Kontorets telefoner er åbne: Mandag-torsdag 9.00-16.00 & fredag 9.00-15.00.