-->

Færdselsulykker

Hvis du har været involveret i en færdselsulykke, er du muligvis berettiget til erstatning.​

Trafikulykker

Der skelnes mellem forskellige former for trafikulykker, hvor retten til erstatning er vidt forskellig alt afhængig af, om der er tale om en soloulykke eller et sammenstød mellem en/flere biler.

Soloulykker: ulykker, uden andre involverede end en selv og hvor der ikke er nogen ansvarlig skadevolder. F.eks. hvis du er fører af en bil, som kører galt i glat gøre. Her er har man som fører af bilen ikke mulighed for at få dækning fra bilens ansvarsforsikring.

En passager i bilen har derimod mulighed for at få erstatning fra bilens ansvarsforsikring.

Sammenstød mellem to/flere biler: her er der mulighed for at få erstatning fra modpartens forsikringsselskab. Man kan som udgangspunkt få erstatning uanset hvem, der har skylden for uheldet, medmindre man som skadelidte har handlet groft uagtsomt eller forsætligt. I sådanne tilfælde kan erstatningen nedsættes eller i helt særlige tilfælde bortfalde.

Erstatningsposterne

Man har ret til følgende erstatningsposter:

1: Medicin- og behandlingsudgifter

2: Godtgørelse for svie og smerte

3: Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste

4: Godtgørelse for varigt mén

5: Erstatning for erhvervsevnetab

6: Forsørgertabserstatning til ægtefælle og børn

Hvis der er uenighed om erstatningsudmålingen er der mulighed for at få sagen forelagt for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

I de tilfælde, hvor skadelidte ikke kan blive enige med forsikringsselskabet om erstatningens størrelse, er der mulighed for at få sagen afgjort ved domstolene.

Husk følgende:

At sikre dig dokumentation for, at skaden er sket, og hvordan den skete (gå til lægen og få kontakt til eventuelle vidner). Det er skadelidte, der har bevisbyrden for, at skaden er sket og for årsagssammenhæng mellem hændelsen og de midlertidige og varige følger.

At erstatning i de fleste tilfælde forudsætter, at du har oplysninger på din modpart, eksempelvis bilens reg.nr., ejerens navn og adresse, forsikringsselskab og policenummer.

At gøre dit krav gældende så hurtigt som muligt, og at dit krav som udgangspunkt forældes efter 3 år fra skadestidspunktetAt du kun kan få fri proces eller retshjælpsdækning, hvis din sag er anlagt ved domstolene.

At forsikringsselskaberne dog bidrager til dækning af dine udgifter til advokat alt afhængig af, om og i givet fald med hvor meget selskabet udbetaler dig i erstatning.

Er det nødvendigt at søge advokatbistand?

Reglerne om personskade er komplicerede og derfor anbefaler vi, at man søger advokatbistand hos vores specialist i erstatningssager, Anni Nørgaard Clausen.

Hun foretager en uforpligtende og gratis vurdering af dine erstatningsmuligheder.

Få svar fra en specialist 

Udfyld formularen så vender vi tilbage hurtigst muligt. ​Du kan også ringe til os på telefon: 86 13 06 00 eller skriv på e-mail: info@askt.dk​.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

​​Ring og forklar os om din situation

Så kan vi fortælle, hvad vi som advokater kan gøre for at hjælpe dig - og hvad det koster. Ring til os på telefon: 86 13 06 00 eller skriv på e-mail: info@askt.dk​.​

fbyoutube

​Kontakt

Hovednummer: 86 13 06 00

​E-mail: info@askt.dk

CVR: 32283012

​Aarhuskontoret

​Sankt Knuds Torv

Ryesgade 31, 1., 8000 Aarhus C​​​

Rutevejledning

​Tlf.: 86 13 06 00

E-mail: info@askt.dk

Aalborgkontoret

​Det gamle posthus

Algade 44, 1. sal, 9000 Aalborg C​

Rutevejledning

Tlf.: 86 18 68 33​

E-mail: aalborg@askt.dk​

Rykontoret

Parallelvej 9A,

8680 Ry

Rutevejledning

Tlf.: 86 89 33 88

E-mail: hfh@askt.dk

Kontorets telefoner er åbne: Mandag-torsdag 9.00-16.00 & fredag 9.00-15.00.