-->

Transportfirma var erstatningsansvarlig, men blev på trods heraf frifundet

Advokat Anders Stig Vestergaard er juridisk ekspert vedrørende international transport og handel, og desuden er han forfatter til en lang række artikler.​​​

Retsstridigheden vedrørte navnlig spørgsmålet om, hvorvidt skaderne var opstået under transporten fra Danmark til Schweiz samt ansvaret og godtgørelsen herfor.​

Hændelsesforløb

​Det schweiziske firma bestilte en specialfremstillet maskine hos Twin Seam Company ApS i Danmark til en købspris på EUR 298.500.

Producenten i Danmark bestilte DSV til at varetage transporten og DSV videredelegerede opgaven til transport- virksomheden Monolit.

Chaufføren hentede maskinen den 22. maj og underskrev i den forbindelse en følgeseddel, hvoraf det fremgik, at godset bestod af elleve dele og vejede 9.100 kg.

Den 26. maj kom lastbilen frem til køberen i Schweiz. Ved ankomsten blev der taget flere billeder af godset.

I en e-mail af 28. maj blev der reklameret, og den 2. juni blev der på baggrund af dette foretaget en besigtigelse.

Parternes påstande og bemærkninger

Sagsøger gjorde gældende, at maskinen var blevet beskadiget under transporten.

Angående begrænsningen af erstatningsansvaret havde transportskaderne haft indflydelse på hele funktionen af maskinen, og beløbsgrænserne skulle derfor beregnes i forhold til maskinens totalvægt.

Sagsøgte påstod, at sagsøger ikke havde reklameret rettidigt og ikke var givet nogen særlig anvisning mht. afhentning, pålæsning og sikring af godset.​

Afgørelsen fra Sø- og Handelsretten

​Sø- og Handelsretten lagde til grund, at modtageren i Schweiz reklamerede over for DSV samme dag, og at han to dage senere havde bekræftet reklamationen skriftligt. 

På baggrund heraf konkluderede retten, at det var dokumenteret, at skaden var opstået under transporten.

Retten lagde til grund, at transportfirmaets chauffør havde fastspændt maskindelene.

DSV havde ikke dokumenteret omstændighederne, som kunne føre til fritagelse af erstatningsansvaret jf. internatio-nal vejtransport/CMR, og derfor var transportøren ansvarlig for skaden.

Retten fandt det dokumenteret, at skaderne kunne fastsæt-tes til EUR 27.706.​

​Efter bevisførelsen blev det lagt til grund, at maskinen var delt i flere enkeltdele, og at en af disse dele væltede, og derved beskadigede andre dele. 

Disse dele kunne uden større besvær repareres. Dermed var hele maskinen ikke totalskadet. 

Retten fastslog derfor, at erstatningen skulle beregnes efter den internationale vejtransport/CMR og de enkelte beskadigede deles vægt og ikke efter totalvægten.

Sagsøger havde dog ikke meddelt vægten af de enkelte dele og sagsøger havde derfor ikke dokumenteret, hvilket beløb sagsøgte skulle erstatte sagsøger.

Sø- og Handelsretten frifandt herefter sagsøgte på trods af, at denne var erstatningspligtig.

Sagsøger blev pålagt at betale sagsøgtes omkostninger i forbindelse med retssagen.

Bemærkninger

I denne sag blev det endnu engang tydeligt, hvor vigtigt det er at fremlægge de rette og fyldestgørende beviser.

Sagsøger havde ikke løftet sin bevisbyrde og derfor blev transportvirksomheden frifundet, selvom denne både var ansvarlig og erstatningspligtig.

Skrevet af Anders Stig Vestergaard, december 2017. 

Har du spørgsmål?

Hvis du ligger inde med spørgsmål, som kræver juridisk ekspertise, er du velkommen til at kontakte advokat 

Anders Stig Vestergaard på e-mail: av@askt.dk, via kontaktformularen til højre eller ved at ringe på tlf.: 

86 13 06 00.​

Få svar fra en specialist 

Udfyld formularen så vender vi tilbage hurtigst muligt. ​Du kan også ringe til os på telefon: 86 13 06 00 eller skriv på e-mail: info@askt.dk​.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

​​Ring og forklar os om din situation

Så kan vi fortælle, hvad vi som advokater kan gøre for at hjælpe dig - og hvad det koster. Ring til os på telefon: 86 13 06 00 eller skriv på e-mail: info@askt.dk​.​

fbyoutube

​Kontakt

Hovednummer: 86 13 06 00

​E-mail: info@askt.dk

CVR: 32283012

​Aarhuskontoret

​Sankt Knuds Torv

Ryesgade 31, 1., 8000 Aarhus C​​​

Rutevejledning

​Tlf.: 86 13 06 00

E-mail: info@askt.dk

Aalborgkontoret

​Det gamle posthus

Algade 44, 1. sal, 9000 Aalborg C​

Rutevejledning

Tlf.: 86 18 68 33​

E-mail: aalborg@askt.dk​

Rykontoret

Parallelvej 9A,

8680 Ry

Rutevejledning

Tlf.: 86 89 33 88

E-mail: hfh@askt.dk

Kontorets telefoner er åbne: Mandag-torsdag 9.00-16.00 & fredag 9.00-15.00.