Retssag om erstatning

​I nogle erstatningssager er det ikke muligt at blive enige med forsikringsselskabet og i sådanne tilfælde er det nødvendigt at udtage stævning mod selskabet.

Eksempler på retssager kan være:

1: Uenighed om, hvorvidt der er et erstatningsansvar, eksempelvis om der er udført glatførebekæmpelse på behørig vis, således at en grundejer er erstatningsansvarlig.

2: Uenighed om, hvorvidt der er grundlag for at nedsætte erstatningen på grund af egen skyld, eksempelvis hvis forsikringsselskabet påstår, at der er handlet groft uagtsomt.

3: Uenighed om erstatningens størrelse, eksempelvis om periodisering og opgørelse af tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med en trafikulykke.

4: Uenighed om årsagssammenhæng mellem en ulykke og skadelidtes midlertidige og varige følger.

5: Uenighed om, hvorvidt et erstatningskrav er forældet.

Der verserer mange erstatningssager ved domstolene, især vedrørende årsagssammenhæng. Det er en kompleks problemstilling og der er mange juridiske elementer i sådanne sager.

Det er ikke altid den bedste løsning at føre en retssag. I mange tilfælde er det bedst for den skadelidte at få en mindelig afslutning på sagen med et tilfredsstillende forlig. Fordelen herved er, at sagen afsluttes hurtigere og man er sikker på resultatet.

Desuden kan man personligt komme videre i sit liv og lægge erstatningssagen bag sig.

Omkostninger ved en retssag

Det er omkostningstungt at føre retssager ved domstolene.

Vi undersøger altid mulighederne for at få retshjælpsdækning og/eller fri proces og orienterer desuden om de økonomiske risici der er ved at anlægge en retssag.

Advokat Anni Nørgaard Clausen har specialiseret sig i erstatningsret og har stor proceserfaring i at føre sager ved domstolene omkring alle aspekter i erstatningssagen. 

Kontakt os gerne for en vurdering af dine muligheder på telefon: 86 13 06 00 eller via kontaktformularen.

Det koster ikke noget at spørge

En specialist vil svare på dit spørgsmål

Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Kontakt

Tlf.: 86 13 06 00   ring

E-mail: info@askt.dk​   kontakt

CVR: 32283012

Adresse

Advokaterne Sankt Knuds Torv P/S

Aarhuskontoret

Sankt Knuds Torv

Ryesgade 31, 1.

8000 Aarhus C​​​

Rutevejledning

Aalborgkontoret

Det gamle posthus

Algade 44, 1. sal

9000 Aalborg C​

Rutevejledning

Telefontid​

Kontorets telefoner er åbne

Mandag-Torsdag 9.00-16.00,
Fredag 9.00-15.00.

Følg os på Facebook ​ fb-f-logo-white-57