-->

Retssagens forløb ​

Hvordan foregår en retssag? Og hvad koster det? ​

Se også ​​→

1. Step: Henvendelse samt juridisk vurdering ​

Hvis du ønsker at opnå dom for et krav, eller kan du ikke opnå enighed med din modpart, kan en retssag være den eneste løsning på konflikten. En retssag kan dog være en omkostningstung og langsommelig affære, og derfor bør du altid rette henvendelse til en advokat, som kan foretage en juridisk vurdering af din sag, inden sagen indbringes for retten.

Vi hjælper gerne med at foretage en juridisk vurdering af din sag og gennemføre en retssag. Når du retter henvendelse til os, informerer vi om retshjælpsdækning, fri proces samt anden generel information, og vi anmoder dig om at sende relevant korrespondance og bilag vedrørende sagen. På baggrund af det modtagne materiale foretager vi en juridisk vurdering af din sag, hvor vi analyserer sagens styrker og svagheder.

Når vi har foretaget en juridisk vurdering, kontakter vi dig for en orientering og drøftelse af sagen. Vi orienterer blandt andet om vores juridiske vurdering af sagen, muligheden for retshjælpsdækning eller fri proces, sagsomkostninger forbundet med sagen, og hvad næste skridt kan være.

2. Step: Anlæggelse af retssag

​Såfremt næste skridt i sagen er anlæggelse af en retssag med henblik på at opnå dom for dit krav, ansøger vi på dine vegne dit forsikringsselskab om retshjælpsdækning under retssagen, og vi udfærdiger stævning med bilag samt evt. blanket til syn og skøn. Derefter anlægger vi retssagen på domstolenes sagsportal, og vi informerer modparten om anlæggelse af retssagen.

Når vi repræsenterer dig/jer, står vi for al korrespondancen, og herunder skriver vi også med retten, modparten, modpartens advokat, eventuel skønsmand, evt. Voldgiftsnævnet Byggeri og Anlæg, eventuelle vidner, retshjælpsforsikringen og evt. Civilstyrelsen. Vi holder dig løbende orienteret under hele retssagen.

3. Step: Retssagens forberedelse

​Efter modparten har modtaget stævningen, skal modparten kvittere for modtagelsen, hvorefter retten fastsætter en frist for modparten til at indlevere et svarskrift. Modparten har i svarskriftet mulighed for at svare på stævningen og redegøre for sine synspunkter og fremlægge egne bilag. Modparten får typisk en frist på 2-4 uger til at aflevere svarskriftet.

Når svarskriftet er indleveret, berammer retten ofte et forberedende telefonisk retsmøde. Vi deltager på dine vegne i det telefoniske retsmøde, hvorfor du ikke skal give møde.

På det telefoniske retsmøde drøftes ofte følgende punkter:

  1. ​Parternes stilling til sagens faktiske og retlige omstændigheder.
  2. ​Forligsmuligheder.
  3. ​Retsmægling og eventuel nævnsbehandling.
  4. ​Drøftelse af sagens videre forløb.
  5. ​Syn og skøn
  6. ​Tidspunktet for hovedforhandlingen.

Vi orienterer dig om, hvad der blev drøftet og besluttet på det telefoniske retsmøde. 

4. Step: Syn og skøn

​Hvis der skal gennemføres syn og skøn, så udfærdiger vi skønstemaet, der indeholder de spørgsmål, som skønsmanden skal besvare, og anmoder f.eks. Voldgiftsnævnet, Teknologisk Institut eller Dansk Ejendomsmæglerforening om at foreslå en egnet skønsmand. Vi skriver med skønsmanden og deltager i skønsforretningen på dine vegne. Ved syn og skøn foretager en sagkyndig uvildig skønsmand en besigtigelse af de faktiske forhold og udfærdiger derefter en skønserklæring.

5. Step: Retssagens videre forløb

​Når skønserklæringen foreligger, foretager vi en ny juridisk vurdering af sagen på baggrund skønserklæringen. Vi orienterer dig om skønserklæringen, vores juridiske vurdering samt om sagens videre forløb. Derudover udfærdiger vi yderligere processkrifter, såfremt det måtte være nødvendigt, påstandsdokument, tidsplan for hovedforhandlingen og en ekstrakt, der indeholder samtlige processkrifter, skønserklæringer og relevante bilag.

Inden hovedforhandlingen afholder vi et personligt eller telefonisk møde, hvor vi gennemgår sagen og orienterer om, hvorledes hovedforhandlingen foregår.

6. Step: Hovedforhandlingen

​Hovedforhandlingen er det afsluttende møde i retten. Til hovedforhandlingen mødes parterne, advokaterne, skønsmanden samt vidnerne og dommeren i retten. Hovedforhandlingen varer sædvanligvis en hel retsdag, men kan i nogle tilfælde gennemføres på ½ retsdag, mens det i større retssager kan være nødvendigt at afsætte 1 ½ - 3 retsdage.

Vi gennemfører på dine vegne hovedforhandlingen i retten. Hovedforhandlingen indledes med, at vi forelægger sagen, parterne afgiver partsforklaring, og vidnerne afgiver vidneforklaring. Skønsmanden kan blive stillet spørgsmål til skønserklæringen, og parternes advokater afholder hver en procedure, hvor de anfører, hvorfor netop deres klient skal få medhold i sagen. Derefter optages sagen sædvanligvis til dom.

7. Step: Efter hovedforhandlingen

​Når hovedforhandlingen er afsluttet, afventer vi dommen. Der kan gå op til 4 uger fra hovedforhandlingen, inden der foreligger dom i retssagen. Vi orienterer dig, når dommen foreligger.

Sagens omkostninger

​En retssag kan være en bekostelig affære, men retshjælpsforsikringen dækker sagsomkostningerne forbundet med en retssag, såfremt der er antaget en advokat til at yde rådgivning og bistand i forbindelse med retssagen, og der er givet tilsagn om retshjælpsdækning. Ikke alle er bekendt med, at der typisk er knyttet en retshjælpsforsikring til enten husforsikringen eller indboforsikringen. Mange mennesker har således en retshjælpsforsikring, som de ikke gør brug af, fordi de ikke er bevidste om muligheden for at opnå retshjælpsdækning.

Retshjælpsforsikringen dækker sagsomkostningerne forbundet med gennemførelsen af retssagen, herunder dine sagsomkostninger, omkostninger til modparten, som er idømt af retten, og omkostninger til syn og skøn. Dog er der en selvrisiko på 10% af sagsomkostningerne, hvilket omvendt betyder, at retshjælpsforsikringen dækker 90 % af sagsomkostningerne.

Fri proces er en ordning etableret for at give personer med begrænset økonomisk formåen mulighed for at føre en retssag. Hvis du opfylder de økonomiske betingelser for at opnå fri proces, ansøger vi på dine vegne om fri proces. Ved opnåelse af fri proces betaler det offentlige omkostningerne, som er forbundet med sagen, herunder retsafgift, egne advokatomkostninger, omkostninger til syn og skøn samt idømte sagsomkostninger til modparten, såfremt sagen tabes. 

Har du spørgsmål eller brug for bistand?

Ring og få en uforpligtende snak med Anders Stig Vestergaard på tlf. 8613 0600 eller 8613 6841.

Få svar fra en specialist 

Udfyld formularen så vender vi tilbage hurtigst muligt. ​Du kan også ringe til os på telefon: 86 13 06 00 eller skriv på e-mail: info@askt.dk​.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

​​Ring og forklar os om din situation

Så kan vi fortælle, hvad vi som advokater kan gøre for at hjælpe dig - og hvad det koster. Ring til os på telefon: 86 13 06 00 eller skriv på e-mail: info@askt.dk​.​

fbyoutube

​Kontakt

Hovednummer: 86 13 06 00

​E-mail: info@askt.dk

CVR: 32283012

​Aarhuskontoret

​Sankt Knuds Torv

Ryesgade 31, 1., 8000 Aarhus C​​​

Rutevejledning

​Tlf.: 86 13 06 00

E-mail: info@askt.dk

Aalborgkontoret

​Det gamle posthus

Algade 44, 1. sal, 9000 Aalborg C​

Rutevejledning

Tlf.: 86 18 68 33​

E-mail: aalborg@askt.dk​

Rykontoret

Parallelvej 9A,

8680 Ry

Rutevejledning

Tlf.: 86 89 33 88

E-mail: hfh@askt.dk

Kontorets telefoner er åbne: Mandag-torsdag 9.00-16.00 & fredag 9.00-15.00.