-->

Bodsvilkår kunne ikke anses for vedtagne

Advokat Anders Stig Vestergaard er juridisk ekspert vedrørende international transport og handel, og desuden er han forfatter til en lang række artikler.​​​​​

​Tvisten

Tvisten drejede sig om, hvorvidt den udførende transportør handlede i strid med betingelserne i transportaftalerne, og om han skulle betale konventionalbod og erstatning.

Sagens hovedspørgsmål var, om bodsbestemmelserne i ordregivers almindelige betingelser kunne anses for vedtagne. Retten skulle endvidere tage stilling til, om ordregiveren havde krav på erstatning for den udførende transportørs tilbageholdelse af gods.

Hændelsesforløbet

Nano Trans, der er et polsk speditions- og transportselskab, indgik 5 særskilte aftaler med den danske transportør NTG East om dennes transport af almindeligt stykgods fra selskabet Kronoflooring i Tyskland til forskellige Bauhaus butikker i Danmark.

Aftalerne blev indgået på baggrund af parternes kontakt via en fragtbørs på internettet, hvor kun de helt grundlæggende oplysninger om transporten fremgik. Nano Trans fremsendte aftalen til NTG East, der fik en ½ times frist til at underskrive.

De 5 aftaler var udfærdiget af Nano Transport og underlagt dennes almindelige betingelser. Af betingelserne fremgik bl.a. følgende: I tilfælde af handlinger med negative konsekvenser for ordregivers interesser, ære og omdømme forbeholder vi os ret til erstatning EUR 50.000, og ved illoyal konkurrence herunder kontakt til ordregivers kunder er ordregiver berettiget til at pålægge ordremodtager en bøde på EUR 25.000. De almindelige betingelser fastsatte tillige en bod EUR 100, hvis den udførende transportør indleverede de originale dokumenter for sent og EUR 500 for kontrahering med undertransportør uden ordregivers godkendelse.

NTG East udførte 5 transporter for Nano, der efterfølgende krævede bod for forsinket levering af originale dokumenter, brug af undertransportør uden samtykke og for at kontakte ordregivers kunder.

Sagsøger og sagsøgtes påstande

Nano Trans nedlagde påstand om, at NTG East skulle betale EUR 86.000. NTG East nedlagde påstand om frifindelse

​Sø- og Handelsretten´s afgørelse

​Sø- og handelsretten frifandt NTG East for bodskravene. Retten mente, at bodsvilkårene i Nano Trans´s almindelige betingelser var så usædvanlige og byrdefulde, at de i den anførte aftalesituation burde have været særligt fremhævet overfor NTG East for at kunne anses for vedtagne mellem parterne.

For så vidt angår NTG East´s tilbageholdelse af gods bestemte Sø- og handelsretten, at tilbageholdelsen var uberettiget, og at NTG East var erstatningsansvarlig overfor Nano Trans´s tab. Imidlertid fandt retten ikke, at Nano Trans havde dokumenteret et tab, og frifandt NTG East for erstatningskravet.

Bemærkninger

Det er væsentligt at bemærke, at Sø- og handelsretten i dommen lagde vægt på, at de usædvanlige og byrdefulde vilkår ikke var fremhævet samt baggrunden for indgåelse af aftalerne.

Det var således ikke de usædvanlige og byrdefulde vilkårene i sig selv, men alene det faktum at de ikke var fremhævet sammenholdt med omstændighederne.

På den baggrund må det anses for sandsynligt, at Sø- og handelsretten var kommet frem til domfældelse, hvis vilkårene havde været fremhævet.

Har du spørgsmål?

Hvis du ligger inde med spørgsmål, som kræver juridisk ekspertise, er du velkommen til at kontakte advokat

Anders Stig Vestergaard på e-mail: av@askt.dk, via kontaktformularen til højre eller ved at ringe på tlf.:

86 13 06 00.​

Få svar fra en specialist 

Udfyld formularen så vender vi tilbage hurtigst muligt. ​Du kan også ringe til os på telefon: 86 13 06 00 eller skriv på e-mail: info@askt.dk​.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

​​Ring og forklar os om din situation

Så kan vi fortælle, hvad vi som advokater kan gøre for at hjælpe dig - og hvad det koster. Ring til os på telefon: 86 13 06 00 eller skriv på e-mail: info@askt.dk​.​

fbyoutube

​Kontakt

Hovednummer: 86 13 06 00

​E-mail: info@askt.dk

CVR: 32283012

​Aarhuskontoret

​Sankt Knuds Torv

Ryesgade 31, 1., 8000 Aarhus C​​​

Rutevejledning

​Tlf.: 86 13 06 00

E-mail: info@askt.dk

Aalborgkontoret

​Det gamle posthus

Algade 44, 1. sal, 9000 Aalborg C​

Rutevejledning

Tlf.: 86 18 68 33​

E-mail: aalborg@askt.dk​

Rykontoret

Parallelvej 9A,

8680 Ry

Rutevejledning

Tlf.: 86 89 33 88

E-mail: hfh@askt.dk

Kontorets telefoner er åbne: Mandag-torsdag 9.00-16.00 & fredag 9.00-15.00.