-->

Advokat Anders Stig Vestergaard: ​Mangler ved ejendommen

​Hvad kan du gøre, hvis du opdager mangler ved din ejendom?

Først vil jeg anbefale dig at få et overblik over, hvad det koster at reparere manglerne.

Såfremt udgiften er betydelig, skal det undersøges, om sælger af ejendommen kan være ansvarlig, eller om manglerne er dækket af ejerskifteforsikringen eller den almindelige forsikring.​

Sælger er som udgangspunkt ansvarsfri

Sælger af ejendommen er som udgangspunkt ansvarsfri, når det er aftalt, at lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom skal være gældende for handlen.

Det er en betingelse for ansvarsfriheden, at køber har modtaget tilstandsrapport, elinstallationsrapport, tilbud om ejerskifteforsikring og sælgers tilbud om at betale halvdelen af forsikringspræmien på ejerskifteforsikringen.

Såfremt du som køber har modtaget disse, kan sælger som udgangspunkt ikke gøres ansvarlig for mangler ved ejendommen.

Sælgers ansvar for mangler

Sælger kan dog være erstatningsansvarlig for mangler i følgende tilfælde:

  • ​Sælger har handlet svigagtigt eller groft uagtsomt. Det kan være tilfældet, hvis sælger ikke har oplyst om et forhold, der har væsentlig betydning for ejendommen. Det kunne f.eks. være forurening, skimmelsvamp eller selvbyg.
  • Hvis sælger har givet en garanti. Det kan f.eks. være, at sælger har garanteret, at der ikke er en olietank på grunden.
  • Et forhold strider mod en servitut eller offentligretlige forskrifter.
  • Sælger har opført bygningen med salg for øje.

I disse tilfælde vil sælger som udgangspunkt være erstatningsansvarlig.​

Ejerskifteforsikringens dækning

Ejerskifteforsikringen dækker sædvanligvis udgifter til reparation af skjulte skader, som ikke er nævnt i tilstands- eller elinstallationsrapporten. Det kan være sætningsskade eller skimmelsvamp.

Ejerskifteforsikring kan dække udgifterne til reparation af ulovlige elinstallationer, ulovlige vvs-installationer, teknisk bistand til undersøgelse af manglerne og udgifter til nødvendig genhusning.

Ejerskifteforsikringens dækning fremgår af forsikringsbetingelserne og afhænger tillige af, hvorvidt der er tegnet en udvidet forsikring.

Der er almindeligvis en selvrisiko kr. 5000, for hver skade under ejerskifteforsikringen.​

​Hus/bygningsforsikring

Du bør undersøge, om manglerne kan være dækket af din almindelige forsikring. Det kan være tilfældet, hvis det er en skjult rørskade, eller skaderne skyldes råd og svamp.

Reklamation

Køber skal reklamere overfor sælger af ejendommen indenfor rimelig tid, efter at køber har eller burde havde opdaget manglerne. I modsat fald mister køber sin ret til at kræve omkostningerne ved reparation af manglerne betalt af sælger.

Du skal anmelde manglerne til ejerskifteforsikringen, mens forsikringen er i kraft.

Dit krav overfor ejerskifteforsikringen forældes efter 3 år. Det betyder, at dit krav bortfalder, hvis du ikke har anmeldt det inden 3 år fra det tidspunkt, hvor du opdagede eller burde have opdaget manglerne.

​​

Har du spørgsmål?

Ring og få en uforpligtende snak med Anders Stig Vestergaard på tlf. 8613 0600.

​​Ring og forklar os om din situation

Så kan vi fortælle, hvad vi som advokater kan gøre for at hjælpe dig - og hvad det koster. Ring til os på telefon: 86 13 06 00 eller skriv på e-mail: info@askt.dk​.​

fbyoutube

​Kontakt

Hovednummer: 86 13 06 00

​E-mail: info@askt.dk

CVR: 32283012

​Aarhuskontoret

​Sankt Knuds Torv

Ryesgade 31, 1., 8000 Aarhus C​​​

Rutevejledning

​Tlf.: 86 13 06 00

E-mail: info@askt.dk

Aalborgkontoret

​Det gamle posthus

Algade 44, 1. sal, 9000 Aalborg C​

Rutevejledning

Tlf.: 86 18 68 33​

E-mail: aalborg@askt.dk​

Rykontoret

Parallelvej 9A,

8680 Ry

Rutevejledning

Tlf.: 86 89 33 88

E-mail: hfh@askt.dk

Kontorets telefoner er åbne: Mandag-torsdag 9.00-16.00 & fredag 9.00-15.00.