-->

Fejlbehandlingssager

Hvis man som patient pådrager sig en merskade som følge af en behandling eller operation, kan man være berettiget til godtgørelse og/eller erstatning.​

Fejlbehandlingssager

Reglerne om patientskader er komplicerede og er på mange måder forskellige fra ansvarsvurderingen i andre erstatningssager.

En skade kan anerkendes som en patientskade, hvis skaden med overvejende sandsynlighed er forvoldt ved en af følgende måder:

  • hvis det må antages, at en erfaren specialist på pågældende område ville have handlet anderledes, hvor skaden ville være undgået.
  • hvis skaden skyldes fejl eller svigt af tekniske apparaturer, redskaber eller andet udstyr, der anvendes.
  • hvis skaden kunne være undgået ved hjælp af en anden behandlingsteknik eller -metode, som ville have været lige så effektiv til behandling af grundsygdommen
  • hvis der indtræder skade i form af infektion eller andre komplikationer, der er mere omfattende, end hvad patienten med rimelighed må tåle. Der tages hensyn til skadens alvor, patientens grundsygdom, helbredstilstand i øvrigt, skadens sjældenhed og muligheden for at tage risikoen for skadens indtræden i betragtning.

Der gælder et minimumskrav om, at erstatningskravet skal overstige kr. 10.000. I modsat fald sker der ingen erstatningsudbetaling.

Spørgsmål om anerkendelse af en patientskade samt udmåling af erstatningens størrelse varetages af Patienterstatningen, og afgørelsen kan påklages inden for 3 måneder til Ankenævnet for Patienterstatningen.

Erstatningsposterne kan være:

  • medicin- og behandlingsudgifter
  • godtgørelse for svie og smerte
  • erstatning for tabt arbejdsfortjeneste
  • godtgørelse for varigt mén
  • erstatning for erhvervsevnetab

En afgørelse truffet af Ankenævnet for Patienterstatningen kan, inden 6 måneder efter afgørelsen er truffet, indbringes for domstolene.

Er det nødvendigt med advokatbistand?

Reglerne omkring fejlbehandling er komplicerede og udmålingen er også anderledes i forhold til de sædvanlige regler og derfor anbefaler vi at du tager kontakt til en advokat med speciale i erstatningsret for at få en vurdering af din sag, både hvis du overvejer at anke en afgørelse eller hvis du har spørgsmål til muligheder for anerkendelse eller erstatningsudmåling.

Du kan kontakte advokat Anni Nørgaard Clausen via kontaktformularen til højre eller på telefon: 86 13 06 00 for en uforpligtende og gratis vurdering.

Få svar fra en specialist 

Udfyld formularen så vender vi tilbage hurtigst muligt. ​Du kan også ringe til os på telefon: 86 13 06 00 eller skriv på e-mail: info@askt.dk​.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

​​Ring og forklar os om din situation

Så kan vi fortælle, hvad vi som advokater kan gøre for at hjælpe dig - og hvad det koster. Ring til os på telefon: 86 13 06 00 eller skriv på e-mail: info@askt.dk​.​

fbyoutube

​Kontakt

Hovednummer: 86 13 06 00

​E-mail: info@askt.dk

CVR: 32283012

​Aarhuskontoret

​Sankt Knuds Torv

Ryesgade 31, 1., 8000 Aarhus C​​​

Rutevejledning

​Tlf.: 86 13 06 00

E-mail: info@askt.dk

Aalborgkontoret

​Det gamle posthus

Algade 44, 1. sal, 9000 Aalborg C​

Rutevejledning

Tlf.: 86 18 68 33​

E-mail: aalborg@askt.dk​

Rykontoret

Parallelvej 9A,

8680 Ry

Rutevejledning

Tlf.: 86 89 33 88

E-mail: hfh@askt.dk

Kontorets telefoner er åbne: Mandag-torsdag 9.00-16.00 & fredag 9.00-15.00.