-->

Seneste nyt​

​Kortfattede artikler om aktuelle emner er nedenfor (Faste blogindlæg).

På vores Facebookside fortæller vi løbende om principielle retssager, lovændringer og vigtigt nyt fra firmaet.

Kortfattede artikler om aktuelle emner er nedenfor (Faste blogindlæg).

Såfremt du er journalist og har brug for information, kan du skrive/ringe til den enkelte advokat direkte eller kontakte os på info@askt.dk. Så vil en specialiseret advokat vende tilbage snarest.

Faste blogindlæg​

   Nye integrationskrav og nedsættelse af     

   sikkerhedsstillelsen i familiesammen-

   føringssager pr. 1. juli 2024


​Læs blogindlægget hér

​​

   Sagsbehandlingstiderne i sager om

   personskadeerstatning

Denne artikel er et fokus på de lange sagsbehandlingstider, som ​får stor betydning i sager, hvor den skadelidte venter på erstatning efter en ulykke, sygdom eller behandlingsskade.

​Læs blogindlægget hér

    

Retssagens forløb - Hvordan foregår en      retssag? Og hvad koster det?​

Læs blogindlægget hér

​Dispensationsansøgninger​

​Ønsker du at søge om opholdstilladelse eller dansk statsborgerskab i Danmark til dig selv eller en, du har kær, men er det ikke muligt at opfylde alle myndighedernes betingelser herfor? Så kan du overveje, om der er grundlag for en dispensationsansøgning.​

Læs blogindlægget hér

Dårlige betalere? Her er hvad du skal huske, når du sender en rykker…

Læs blogindlægget hér​

Lagkagemodellen - Sammenblanding af midler med forskellig formueart på samme konto

​I forbindelse med ægteskabers ophør er det ikke usædvanligt, at det ved bodelingen konstateres, at eksempelvis midler fra en personskadeerstatning er blevet indsat på en lønkonto. Dette sammenblandingsproblem kan opstå i en lang række situationer, hvor midler, der kan holdes uden for formuedelingen, er blevet indsat på samme bankkonto som delingsformuemidler.

Højesteret har med dommen UfR 2018.1539 HD anvendt en løsning på sammen- blandingsproblemet, som bygger på princippet ”Sidst Ind – Først Ud”. Baseret på Højesterets domsbegrundelse beskriver forfatterne, hvordan sammenblanding løses efter en model, som de betegner ”Lagkagemodellen”.​

Læs artiklen hér

Sagens forløb i civile retssager

​Få et overblik over sagsprocessen hér

​Arbejdsskader: Ulykke eller Erhvervssygdom?

​​

Når man kommer til skade i forbindelse med arbejdet, skal det anmeldes. Men på anmeldelsesblanketten skal man skrive, om det er en ulykke eller en erhvervssygdom. Hvad er forskellen? – Gør det en forskel? Disse spørgsmål vil vi besvare i denne artikel, idet der tages udgangspunkt i en af vores sager.​

Læs blogindlægget hér​

​​Ny boligaftale vedtaget den 30. januar 2020!

​Folketinget har den 30. januar 2020 vedtaget en boligaftale, som skal søge at sætte en stopper for, at private beboelseslejemål bliver brugt som kortsigtede investeringsobjekter med den konsekvens, at lejerne presses til at flytte fra hus og hjem.

Læs blogindlægget hér

​Statsforvaltningen lukker og slukker

​Der var ikke tale om en aprilsnar, da Statsforvaltningen.dk d. 1. april ikke længere kunne tilgås. Pr. 1. april 2019 er den nye Lov om Familieretshuset trådt i kraft, hvilket blandet andet indebærer, at Statsforvaltningen må lukke og slukke, for at give plads til det nye Familieretshus.

Læs blogindlægget hér

​Er det lovligt at være rugemor?

Den 25.3.2019 viste DR1 andet afsnit af dokumentaren ”Rugemor – hvad koster din livmoder?”

Alene programtitlen afstedkommer et væsentligt spørgsmål – kan man på lovlig vis ”udleje” sin livmoder? Svaret er NEJ!

Men hvad gør et barnløst par så, såfremt de står i en situation, hvor de ønsker en rugemor?

Læs blogindlægget hér

​Mangler ved ejendommen

Hvad kan du gøre, hvis du opdager mangler ved din ejendom?

Anders Stig Vestergaard er specialist indenfor fast ejendom og byggeri og rådgiver private, andelsbolig- og ejerforeninger og erhvervsvirksomheder. Han har stor erfaring med rådgivning vedrørende fast ejendom og gennemførelse af retssager.

Først vil jeg anbefale dig at få et overblik over, hvad det koster at reparere manglerne.

Såfremt udgiften er betydelig, skal det undersøges, om sælger af ejendommen kan være ansvarlig, eller om manglerne er dækket af ejerskifteforsikringen eller den almindelige forsikring.

Læs blogindlægget hér

Mangler ved byggeri under opførelse

​Anders Stig Vestergaard er specialist indenfor fast ejendom og byggeri og rådgiver private, andelsbolig- og ejerforeninger og erhvervsvirksomheder. Han har stor erfaring med rådgivning vedrørende fast ejendom og gennemførelse af retssager. Han har indvilliget i at besvare nogle spørgsmål om, hvad man gør, hvis man befinder sig i samme situation.

Læs blogindlægget hér

Anerkendelse af arbejdsskader - så vigtig er anmeldelsen

I en konkret sag lykkedes det os at få anerkendt en arbejdsskade hos Ankestyrelsen, selvom Arbejdsmarkedets Erhvervssikring først havde afvist skaden.

Det drejede i den konkrete sag om en klient, som var faldet og havde fået et smæld i ryggen, mens han var på arbejde. Klienten udviklede herefter rygsmerter og en diskusprolaps.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring afviste, at der forelå en arbejdsskade med den begrundelse, at der ikke var sandsynliggjort en sammenhæng mellem klientens diskusprolaps og den ydre påvirkning, som klienten var udsat for i forbindelse med ulykken.

Læs blogindlægget her

Skiftefuldmagt – hvad bør du vide

En skiftefuldmagt er et af de første dokumenter, man støder på, når man skal dele et dødsbo.​

​Hvad er en skiftefuldmagt?

Når arvingerne har fået boet udleveret til privat skifte, er der en del ekspeditioner, der skal foretages for at få boet afviklet.

Boet tegnes af arvingerne i fællesskab, men det er praktisk, at den advokat, som bistår arvingerne med boets behandling, får skiftefuldmagt fra alle arvingerne. Når advokaten har skiftefuldmagt, kan advokaten underskrive de dokumenter og breve, som er nødvendige for sagsbehandlingen, f.eks. underskrive blanketter og opgørelser til skifteretten og SKAT og få adgang til afdødes skattemappe, åbne afdødes bankboks.

Læs blogindlægget hér

Højesteret slår fast: Udlejer har 2 uger til at gøre erstatningskrav gældende ved fraflytning

​​Med en ny dom af 29. september 2021 slår Højesteret én gang for alle fast, at udlejers 2 ugers frist for at gøre krav gældende, gælder alle krav ved lejers fraflytning – alene med undtagelse af skjulte mangler og svig.

Læs blogindlægget hér

Kan jeg blive udvist, selvom mit barn er dansker?

Kend dit barns rettigheder efter EU-reglerne

Læs blogindlægget hér

​Hvor godt er dit kæledyr forsikret?

​​De er vores kæreste eje. Deres liv afhænger helt og holdent af, at vi tager os godt af dem. Hvad end det er en hund, kat eller et mere eksotisk kæledyr, så ønsker vi at passe på dem og skærme dem mod alt ondt.

Men hvad hvis vi ikke kan beskytte dem mod alt, eller vis dyret begår skade på ting, andre dyr eller mennesker?​

Læs blogindlægget hér

​COVID19 kan anerkendes som arbejdsskade!

​​Hvis du er blevet syg med COVID19 som følge af dit arbejde, er det muligt at få sygdommen anerkendt som en arbejdsskade.

​​

Læs blogindlægget hér

​Kritisk ​sygdom: 3 selskaber - kun ét selskab dækkede!

​Hvor godt dækker din forsikring for kritisk sygdom?​

​I dagens Danmark er det en ren jungle at finde rundt i forsikringer. Vi tegner en forsikring og får et 20+ siders dokument med betingelser, som ser ud til at være formuleret så bredt, at de ser ud til at dække nærmest alt. Hvis vi arbejder, har vi ofte indtil flere forsikringer gennem vores arbejde og fagforening. Så vi burde være godt dækket, hvis der sker noget, ikke?

Læs blogindlægget hér

​Principiel dom fra landsretten: Udlejers 2 ugers frist for at gøre krav gældende fra fraflytningssynet gælder også erstatningskrav!

​​

​Østre Landsret fastslår ved en dom afsagt den 14. februar 2020, at udlejer alene har 2 uger til at gøre sine krav gældende – også når der er tale om erstatningskrav efter lejelovens § 25.​

Læs blogindlægget hér

Ægtefælleloven – kort fortalt

Den 1. januar 2018 trådte lov om ægtefællers økonomiske forhold i kraft og afløser den tidligere retsvirkningslov. Den nye lov medfører nye regler for ægtefæller, herunder regler for særeje, gaver og deling af formuen ved en skilsmisse.

Læs blogindlægget hér

Anerkendelse af arbejdsbetinget lidelse​

I en konkret sag lykkedes det os at få anerkendt en arbejdsbetinget lidelse hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, selvom Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i første omgang havde afvist sagen.

Læs blogindlægget hér

Advokat Anders Stig Vestergaard: ​
​Når naboen går over grænsen

Anders Stig Vestergaard har i byretten, landsretten og nu i Højesteret vundet en sag vedrørende overskridelse af den naboretlige tålegrænse. Sagen drejede sig om generende genskin fra naboens sortglaserede tegltag. I den forbindelse har han indvilliget i at besvare et par af vores spørgsmål omkring, hvad man kan stille op, hvis man befinder sig i samme situation.

Læs blogindlægget hér

Advokat Kristian-Ravn Petersen:
​Et testamente bliver da endnu vigtigere, hvis du får børn!

Vi har fanget Kristian til en snak omkring testamenter – og hvorfor det er så vigtigt, at have tænkt på det hele, når man får børn.

Advokat Kristian Ravn-Petersen har speciale indenfor familie- og arveret, og er dedikeret i sit arbejde med at formidle juraen på en måde, der gør den forståelig for alle. Han har selv for nyligt stiftet familie og forstår til fulde, hvorfor juraen ikke lige er det første man tænker på.

Læs blogindlægget hér

Advokat Hanne Fabricius-Haunstrup: Spørg dig selv hvad du kan tilbyde dit barn – og ikke hvad du har krav på.​

Vi har fanget Hanne i hendes frokostpause til en snak om, hvorfor det er så svært at beslutte, hvor barnet skal have bopæl – og hvorfor det er så vigtigt.

Advokat Hanne Fabricius-Haunstrup har stor erfaring med familieret, idet hun igennem lang tid har jongleret med både at undervise de studerende på Aarhus Universitet sideløbende med sin egen advokatkarriere indenfor familieret. Hun yder primært rådgivning til forældre, når de forsøger at få en aftale i statsforvaltningen, men går også med i retten, hvis det bliver nødvendigt. Privat er Hanne familiemenneske – og med både mand og børn, kan hun sagtens sætte sig ind i det vanskelige valg forældrene står over, når de skal beslutte, hvad der er bedst for barnet.

Læs blogindlægget hér

Advokat Jørgen Christian Dan-Weibel: Du køber en drøm, og så går der et eller andet galt. Altid.​

Vi har lagt jakkesættet på hylden til en uformel snak med Jørgen Christian om hvorfor der altid er et eller andet galt, når man investerer i projektsalg eller begiver sig ud i et nybyggerprojekt – og om det virkelig ER nødvendigt at hyre en advokat til papirarbejdet.

Jørgen Christian Dan-Weibel kan i år fejre sit 20 års jubilæum som advokat, men er ikke blevet mindre begejstret for sit fag. Han har hjulpet både nybyggere og håndværkere med at forklare og formidle den komplicerede entrepriseret på en simpel og forståelig måde og kender derfor begge sider af bordet. Hans mission er at gøre boligdrømmen til virkelighed for nybyggerne, uden at de søvnløse nætter behøver at følge med.

Læs blogindlægget her

​​Ring og forklar os om din situation

Så kan vi fortælle, hvad vi som advokater kan gøre for at hjælpe dig - og hvad det koster. Ring til os på telefon: 86 13 06 00 eller skriv på e-mail: info@askt.dk​.​

fbyoutube

​Kontakt

Hovednummer: 86 13 06 00

​E-mail: info@askt.dk

CVR: 32283012

​Aarhuskontoret

​Sankt Knuds Torv

Ryesgade 31, 1., 8000 Aarhus C​​​

Rutevejledning

​Tlf.: 86 13 06 00

E-mail: info@askt.dk

Aalborgkontoret

​Det gamle posthus

Algade 44, 1. sal, 9000 Aalborg C​

Rutevejledning

Tlf.: 86 18 68 33​

E-mail: aalborg@askt.dk​

Rykontoret

Parallelvej 9A,

8680 Ry

Rutevejledning

Tlf.: 86 89 33 88

E-mail: hfh@askt.dk

Kontorets telefoner er åbne: Mandag-torsdag 9.00-16.00 & fredag 9.00-15.00.