-->

"Skilsmisseskøde" om boligen

Hvis I udelukkende har brug for advokatbistand til overdragelse af en ejendom i forbindelse med separation eller skilsmisse, hjælper vi gerne med det - uanset om I bor i Hjørring, Sønderborg eller Holte.​

Hvem skal overtage huset?

Når man skal skilles, er det ikke usædvanligt, at det aftales, at den ene part overtager den andens andel og bliver tinglyst eneejer af huset.

Til ændring af adkomsten til en fast ejendom i tingbogen skal I underskrive en overdragelsesaftale, hvori vilkårene for overdragelsen er aftalt. 

Dernæst skal overdragelsen tinglyses digitalt med brug af NemID.

Hvad koster advokathjælpen?

Prisen for advokathjælp med overdragelsen er 5.750 kr. inkl. moms, hvis den overdragne ejendom er et almindeligt parcelhus, en ejerlejlighed eller et sommerhus. Prisen forudsætter, at gældsovertagelsen er på plads, og indbefatter:

 • Udarbejdelse og fremsendelse af udkast til overdragelsesaftale.
 • Telefonmøde, hvor vi gennemgår udkastet og besvarer spørgsmål.
 • Nødvendige finpudsninger, indtil udkastet til overdragelsesaftalen er i overensstemmelse med det ønskede.
 • Fremsendelse af endelig overdragelsesaftale parat til underskrivning.
 • Ekspedition af den digitale tinglysning - eventuelt med tinglysningsfuldmagt.

Herudover kommer tinglysningsafgift til staten på 1.850 kr. Når overdragelsen sker i forbindelse med en separation eller skilsmisse er man fritaget for at betale værdiafgift. 

Hvis ikke skal man påregne en værdiafgift på 0,6% af overdragelsessummen. 

Overdragelsen bør derfor først ske, når der er meddelt bevilling eller afsagt dom til separation eller skilsmisse.

Gældsovertagelse

Hvis der er tinglyst gæld i ejendommen, som I begge hæfter for, skal der inden overdragelsesaftalen underskrives, indhentes en skriftlig godkendelse fra realkreditforeningen og/eller banken, så den af jer, som fremover skal være eneejer, kan overtage pantegælden, og den anden kan frigøres for sin hæftelse.

Skal der udfærdiges en tilstandsrapport?

Når der sker en overdragelse af en fast ejendom i forbindelse med en separation eller skilsmisse, vil der typisk ikke blive udfærdiget tilstandsrapport eller indhentet et tilbud om ejerskifteforsikring.

Hvilke oplysninger skal fremsendes?

Til brug for overdragelsen af ejendommen skal vi have tilsendt følgende oplysninger (evt. indscannet og fremsendt pr. e-mail):

 • Jeres fulde navne, CPR-numre og e-mailadresser.
 • Adresse på ejendommen (vi finder selv matr.nummeret).
 • Oplysning om, hvilken overdragelsesdato I har aftalt.
 • Oplysning om, hvilken købesum, I har aftalt. Skal der betales et kontantbeløb, eller..?
 • Oplysning om pantehæftelser på ejendommen.
 • Dokumentation for at realkreditinstitut og/eller bank har accepteret, at gælden fremover overgår til ejeren alene. Alternativt skal navn og kontaktoplysninger på jeres bankrådgiver(e) tilsendes - så kan vi ringe og bede om oplysningerne fra banken.
 • Kopi af bevilling eller dom til separation/skilsmisse.
 • Oplysning om, hvem af jer, der skal betale omkostningerne ved overdragelsen - advokatomkostninger, tinglysningsgebyrer m.v.
 • Billedlegitimation fra jer begge i form af kopi af pas eller kørekort, hvilket vi i denne type sager har pligt til at indhente og opbevare i 5 år.
 • Oplysning om, hvorvidt I begge har fået NemID - det letter ekspeditionen betydeligt.

Kan jeg få jer som advokat, når jeg bor i Thisted?

Vi kan hjælpe med skilsmisseskøder, uanset hvor i Danmark boligen ligger. Advokatarbejdet i forbindelse med overdragelse af ejendomme er primært papirarbejde og derfor velegnet til at foregå via brev, e-mail og telefon. Også tinglysningen sker via internettet.

Brug for mere hjælp?

Ved udfærdigelse af et skilsmisseskøde bistår vi med ekspedition af selve ejendomsoverdragelsen, dvs. udarbejdelse af overdragelsesaftale samt den tinglysningsmæssige ekspedition.

Vi hjælper også gerne med den øvrige bodeling, fastsættelse af overdragelsessummen og nærmere vilkår for separation/skilsmisse. I så fald vil blive prisen blive beregnet efter arbejdets art og omfang samt det anvendte tidsforbrug.

Da I kan have en interessekonflikt, kan vi af advokat-etiske årsager kun repræsentere den ene af jer i denne type sager.

Landsdækkende advokatservice

Ønsker du rådgivning i forbindelse med skilmisseskøde, er du velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak. Benyt kontaktformularen til højre - eller ring til os på telefon 86 13 06 00.

Få svar fra en specialist 

Udfyld formularen så vender vi tilbage hurtigst muligt. ​Du kan også ringe til os på telefon: 86 13 06 00 eller skriv på e-mail: info@askt.dk​.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

​​Ring og forklar os om din situation

Så kan vi fortælle, hvad vi som advokater kan gøre for at hjælpe dig - og hvad det koster. Ring til os på telefon: 86 13 06 00 eller skriv på e-mail: info@askt.dk​.​

fbyoutube

​Kontakt

Hovednummer: 86 13 06 00

​E-mail: info@askt.dk

CVR: 32283012

​Aarhuskontoret

​Sankt Knuds Torv

Ryesgade 31, 1., 8000 Aarhus C​​​

Rutevejledning

​Tlf.: 86 13 06 00

E-mail: info@askt.dk

Aalborgkontoret

​Det gamle posthus

Algade 44, 1. sal, 9000 Aalborg C​

Rutevejledning

Tlf.: 86 18 68 33​

E-mail: aalborg@askt.dk​

Rykontoret

Parallelvej 9A,

8680 Ry

Rutevejledning

Tlf.: 86 89 33 88

E-mail: hfh@askt.dk

Kontorets telefoner er åbne: Mandag-torsdag 9.00-16.00 & fredag 9.00-15.00.