-->

Skiftefuldmagt – hvad bør du vide​

Se også ​​→

En skiftefuldmagt er et af de første dokumenter, man støder på, når man skal dele et dødsbo.​

​Hvad er en skiftefuldmagt?

Når arvingerne har fået boet udleveret til privat skifte, er der en del ekspeditioner, der skal foretages for at få boet afviklet.

Boet tegnes af arvingerne i fællesskab, men det er praktisk, at den advokat, som bistår arvingerne med boets behandling, får skiftefuldmagt fra alle arvingerne. Når advokaten har skiftefuldmagt, kan advokaten underskrive de dokumenter og breve, som er nødvendige for sagsbehandlingen, f.eks.

 • underskrive blanketter og opgørelser til skifteretten og SKAT
 • få adgang til afdødes skattemappe
 • åbne afdødes bankboks
 • lade posten omadressere, underskrive evt. dokumenter i forbindelse med salg af fast ejendom, bil m.v.
 • underskrive evt. dokumenter i forbindelse med salg af fast ejendom, bil m.v.
 • korrespondere med banken om kontoudskrifter, salg af værdipapirer, lukning af konti m.v. samt hæve på boets konti og betale boets udgifter.

Behøver man som arving at give en fuldmagt til en anden?

Nej, hver enkelt arving kan vælge ikke at give fuldmagt, hverken til en anden arving eller advokaten, som forestår bobehandlingen. Men arvingen skal så selv have forelagt alle ekspeditioner i boet til underskrift, jf. ovenfor.

Hvis en arving er bosiddende i udlandet (herunder Grønland og Færøerne), skal denne give skiftefuldmagt til en anden her i landet bosiddende arving. I modsat fald skal arvingen/arvingerne stille sikkerhed overfor skifteretten i form af bankgaranti eller tilsvarende sikkerhed for boafgifternes betaling.

NB: En værge, som repræsenter en umyndig arving under skiftet, kan ikke give skiftefuldmagt til nogen anden, men skal selv underskrive alle dokumenter.

Kan en skiftefuldmagt kaldes tilbage?

En skiftefuldmagt kan til enhver tid tilbagekaldes.

Kan man give en delvis fuldmagt - og hvordan?

I den af Domstolsstyrelsen autoriserede skiftefuldmagtsblanket er der mulighed for at afkrydse, hvis arvingen ikke ønsker, at skiftefuldmagten skal omfatte:

 1. underskrift og godkendelse af opgørelse over boets aktiver og passiver pr. dødsdagen (åbningsstatus)
 2. bestemmelse om salg, pantsætning eller udlodning til arvinger af boets ejendele
 3. tinglysning af skøder og pantebreve m.v. vedrørende boets aktiver og passiver samt udstedelse af tinglysningsfuldmagt til en anden fysisk eller juridisk person
 4. underskrift og godkendelse af boopgørelsen
 5. videregivelse af fuldmagten til en anden person

Kan man sende fuldmagten via e-mail?

Skiftefuldmagten skal sendes/leveres med original underskrift. Da en skiftefuldmagt altid kan tilbagekaldes, kræver f.eks. skifteretten, at den originale fuldmagt forevises.​

Få hjælp fra erfarne arveretsadvokater

Hvis I ønsker hjælp til at opgøre og dele et dødsbo korrekt, er det en god idé at få hjælp af erfarne advokater. Vores advokater har lang erfaring inden for dødsboer – læs eventuelt mere om dødsboer og privat skifte.

Landsdækkende advokatservice

Har du brug for vores hjælp, er du velkommen til at kontakte en af vores erfarne advokater. Dødsboer er meget papirarbejde, og det meste kan klares via telefon og internet. Vi kan derfor hjælpe, uanset hvor i landet, du bor.

Benyt vores kontaktformular - eller ring til os på telefon 86 13 06 00.

​​Ring og forklar os om din situation

Så kan vi fortælle, hvad vi som advokater kan gøre for at hjælpe dig - og hvad det koster. Ring til os på telefon: 86 13 06 00 eller skriv på e-mail: info@askt.dk​.​

fbyoutube

​Kontakt

Hovednummer: 86 13 06 00

​E-mail: info@askt.dk

CVR: 32283012

​Aarhuskontoret

​Sankt Knuds Torv

Ryesgade 31, 1., 8000 Aarhus C​​​

Rutevejledning

​Tlf.: 86 13 06 00

E-mail: info@askt.dk

Aalborgkontoret

​Det gamle posthus

Algade 44, 1. sal, 9000 Aalborg C​

Rutevejledning

Tlf.: 86 18 68 33​

E-mail: aalborg@askt.dk​

Rykontoret

Parallelvej 9A,

8680 Ry

Rutevejledning

Tlf.: 86 89 33 88

E-mail: hfh@askt.dk

Kontorets telefoner er åbne: Mandag-torsdag 9.00-16.00 & fredag 9.00-15.00.