-->

Familieoverdragelse af sommerhus

Skal sommerhuset overdrages til næste generation?

Overdragelsen kan ske til en særlig fordelagtig familiepris og på særdeles lempelige vilkår, uden at det udløser gaveafgift.​

Hvad er en familiehandel?

En familiehandel er kendetegnet ved, at det sjældent er en "hushandel" på almindelige markedsvilkår - oftest er der et element af gaveoverdragelse mellem parterne - typisk forældre og børn.

Gaven ønskes imidlertid givet på vilkår, der sikrer at lovgivningens regler om gaveafgift overholdes. Dermed undgås, at der skal betales 15% gaveafgift til staten af gavens værdi.

Ofte gives gaven/gaverne derfor over en vis periode.

Gaver + rentefri familielån

En del af købesummen kan straks afvikles som en gave, idet der er mulighed for, at forældrene hvert år afgiftsfrit kan forære deres børn gaver (i 2024 er beløbsgrænsen kr. 74.100 pr. forældre).

Til dækning af resten af købesummen udstedes der et gældsbrev - et såkaldt rente- og afdragsfrit familielån. Når der herefter næste gang er mulighed for at give en afgiftsfri gave, kan forældrene vælge at forære børnene afdrag på gælden som gave.

Fortsætter gavmildheden i nogle år, vil lånet til sidst være indfriet. Hele ejendommen vil dermed være overdraget til næste generation, uden at det har udløst gaveafgift.

Forældre og bedsteforældre har mulighed for at give gaver på denne måde, medens søskende ikke kan give hinanden gaver (uden indkomstbeskatning af gaven.)

Det kan ikke anbefales at overdrage ejendomme, hvori den ældre generation fortsat skal blive boende, idet der i så fald kommer et skattemæssigt aspekt ind i sagen.

Hvad koster advokathjælpen?

Prisen for advokatrådgivningen er kr. 7.250 inkl. moms.

Prisen omfatter:

 • Udarbejdelse og fremsendelse af udkast til overdragelsesaftale.
 • Telefonmøde til gennemgang af udkastet og besvarelse af samtlige spørgsmål, der måtte være. På telefonmødet drøfter vi også det vigtige spørgsmål om gældsovertagelse.
 • Samtlige nødvendige finpudsninger, indtil udkastet til overdragelsesaftalen er i overensstemmelse med det ønskede.
 • Fremsendelse af endelig overdragelsesaftale parat til at underskrive.
 • At vi står for den tinglysningsmæssige ekspedition og beder dig om at underskrive det med digital signatur/NemID - eller via en fuldmagt, du har givet til os.
 • Gældsbreve og allonger (tillæg til gældsbreve ved gaver).

Hertil kommer tinglysningsafgiften til staten, hvilket udgør en fast afgift på 1.850 kr. + en yderligere værdiafgift på 0,6% af det overdragnes værdi.

Hvad skal huset koste?

Skattestyrelsen accepterer, at du sælger en fast ejendom - f. eks. dit sommerhus - til en favorabel pris, hvis salget sker til eksempelvis dine børn.

Den gunstige pris må dog ikke være lavere end den nyeste offentlige ejendomsvurdering fratrukket 15%, medmindre helt særlige omstændigheder kan bevises med en sagkyndig vurdering. Dette fremgår af værdiansættelsescirkulæret fra d. 17.11.1982.

Prisen bør ikke altid fastsættes til denne pris - er der eksempelvis andre arveberettigede børn, som ikke skal være medejere af ejendommen? Hvis det ønskes, at alle børn arver lige meget i sidste ende, bør dette medtages ved overvejelserne om prisen - vi kan eventuelt rådgive herom, udfærdige testamente m.v. (Testamente er ikke inkluderet i prisen for en familiehandel).

Hvilke oplysninger skal fremsendes?

Til brug for overdragelsen af ejendommen skal vi have tilsendt følgende oplysninger (evt. indscannet og fremsendt pr. e-mail):

 • Matrikelnummer og adresse på ejendommen.
 • Pantehæftelser på ejendommen.
 • Oplysning om ønsket overtagelsesdag.
 • Billedlegitimation fra dig i form af kopi af pas eller kørekort, hvilket vi i denne type sager har pligt til at indhente og opbevare i 5 år.
 • CPR-nummer på samtlige parter.
 • Oplysning om, hvorvidt alle parter har MitID - eller om vi skal have en fuldmagt til at stå for tinglysningen i stedet.

Samejeoverenskomst

Det er en god idé at oprette en samejeoverenskomst, hvis der er flere personer, der overtager sommerhuset i fællesskab.

I en samejeoverenskomst kan det reguleres, hvorvidt de enkelte samejere må sælge eller pantsætte deres andel af ejendommen uden tilladelse fra de øvrige, hvorledes brugsretten til sommerhuset skal fordeles, samt hvad der skal ske, hvis en af samejerne ønsker at forlade samejet.

Samejeoverenskomsten bør tinglyses på ejendommen, således at den også er gældende for fremtidige generationer, som evt. skal eje sommerhuset i fællesskab.

Vi kan bistå med udfærdigelse af en samejeoverenskomst. Samejeoverenskomst er ikke inkluderet i prisen for en familiehandel, men afregnes efter tidsforbrug. I de fleste tilfælde koster en samejeoverenskomst mindst kr. 2.500 inkl. moms, når den oprettes i forbindelse med en familiehandel. Advokaten kan give et mere præcist overslag, når I har oplyst mere om jeres ønsker.

Ejerpantebrev

Hvis der ønskes sikkerhed for gælden, kan der oprettes et ejerpantebrev. Vi kan vejlede nærmere om dette emne i forbindelse med, at vi drøfter sagen i øvrigt. Såfremt ejerpantebrevet oprettes i forbindelse med en familiehandel, er prisen kr. 3.250 (momsfrit), hvortil kommer tinglysningafgifter til staten: 1.660 i fast afgift + 1,5% af pantebrevets hovedstol.

Kan jeg få jer som advokat, selvom jeg ikke bor i samme by som jeres kontor?

Svaret er JA - advokatarbejdet i forbindelse med en familiehandel er "papirarbejde", og derfor velegnet til at foregå via brev, e-mail og telefon. Også tinglysningen sker via internettet.

Landsdækkende advokatservice

Har du brug for vores hjælp, er du velkommen til at kontakte en af vores erfarne familieadvokater. Benyt kontaktformularen til højre - eller ring til os på telefon: 86 13  06 00.

Få svar fra en specialist 

Udfyld formularen så vender vi tilbage hurtigst muligt. ​Du kan også ringe til os på telefon: 86 13 06 00 eller skriv på e-mail: info@askt.dk​.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

​​Ring og forklar os om din situation

Så kan vi fortælle, hvad vi som advokater kan gøre for at hjælpe dig - og hvad det koster. Ring til os på telefon: 86 13 06 00 eller skriv på e-mail: info@askt.dk​.​

fbyoutube

​Kontakt

Hovednummer: 86 13 06 00

​E-mail: info@askt.dk

CVR: 32283012

​Aarhuskontoret

​Sankt Knuds Torv

Ryesgade 31, 1., 8000 Aarhus C​​​

Rutevejledning

​Tlf.: 86 13 06 00

E-mail: info@askt.dk

Aalborgkontoret

​Det gamle posthus

Algade 44, 1. sal, 9000 Aalborg C​

Rutevejledning

Tlf.: 86 18 68 33​

E-mail: aalborg@askt.dk​

Rykontoret

Parallelvej 9A,

8680 Ry

Rutevejledning

Tlf.: 86 89 33 88

E-mail: hfh@askt.dk

Kontorets telefoner er åbne: Mandag-torsdag 9.00-16.00 & fredag 9.00-15.00.