Forældelse af strafansvar

​Straf efter lang tids forløb kan komme til at virke med uforholdsmæssig hårdhed - derfor er der tidsfrister for, hvornår man ikke længere kan blive holdt til ansvar for "gamle" lovovertrædelser.

Generelt set er forældelsesfristen længere, jo grovere lovovertrædelsen er. Forældelsesfristen er således afhængig af den maksimale straf man kan få for overtrædelse af den pågældende lovbestemmelse, herunder også den straf der kan pådømmes ved skærpende omstændigheder.

Straffen for mord forældes aldrig, idet forbrydelser hvor der kan idømmes fængsel på livstid aldrig forældes. Hvis den maksimale straf derimod er 1 år er forældelsesfristen 2 år, og hvis strafferammen eksempelvis er 10 år, bliver sagen forældet efter 10 år.

Der er flere undtagelser til reglerne om forældelse. Ved sædelighedsforbrydelser over for børn løber forældelsesfristen normalt først fra det tidspunkt, da den forurettede fylder 18 år.

Ved overtrædelse af skatte-, told-, afgifts- eller tilskudslovgivning er forældelsesfristen altid mindst 5 år.

Fristens begyndelse

Forældelsesfristen regnes fra tidspunkt, da den strafbare handling - eller følgen af det strafbare forhold - indtrådte. 

Forældelsesfristen afbrydes, når man sigtes for forbrydelsen, eller når anklagemyndigheden anmoder om rettergangsskridt, fx telefonaflytning.

Landsdækkende advokatservice

Har du brug for hjælp fra en af vores erfarne advokater, er du velkommen til at kontakte os. Benyt kontaktformularen til højre - eller ring til os på telefon 86 13 06 00.

Video: Se Advokat Henrik Feldt-Rasmussen forklare, hvornår man har ret til et forsvar. Henrik Feldt-Rasmussen har speciale i strafferet.

Det koster ikke noget at spørge

En specialist vil svare på dit spørgsmål

Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Kontakt

Tlf.: 86 13 06 00   ring

E-mail: info@askt.dk​   kontakt

CVR: 32283012

Adresse

Advokaterne Sankt Knuds Torv P/S

Aarhuskontoret

Sankt Knuds Torv

Ryesgade 31, 1.

8000 Aarhus C​​​

Rutevejledning

Aalborgkontoret

Det gamle posthus

Algade 44, 1. sal

9000 Aalborg C​

Rutevejledning

Telefontid​

Kontorets telefoner er åbne

Mandag-Torsdag 9.00-16.00,
Fredag 9.00-15.00.

Følg os på Facebook ​ fb-f-logo-white-57