-->

Nye integrationskrav og nedsættelse af sikkerhedsstillelsen i familiesammenføringssager pr. 1. juli 2024

​En ny Lov om ændring af bl.a. Udlændingeloven gør, at par, der ønsker familiesammenføring i Danmark, får bedre muligheder for at gøre dette. I loven slækkes der på en række krav til parret.

​Når et par skal søge om familiesammenføring i Danmark, stilles der nogle krav til parrets forudsætninger for at integrere sig i Danmark og leve uden at belaste samfundet. Dette har udmøntet sig i dels de 6 integrationskrav, dækkende hver ægtefælle/samlevers job, uddannelse og sprogkundskaber, og dels et krav om sikkerhedsstillelse.

Med den nye Lov om ændring af bl.a. Udlændingeloven, bliver der – for en gangs skyld – slækket på kravene til danskkundskaber hos herboende ægtefælle/samlever og på sikkerhedsstillelsens størrelse.

Integrationskravene:

For at få familiesammenføring i Danmark, stilles der 6 integrationskrav til ægtefællerne / samleverne, hvor de tilsammen skal opfylde mindst 4 krav (eller få dispensation fra ét/flere krav grundet sygdom/særbørn i Danmark). Indtil nu har det eneste krav, som altid skal være opfyldt, været at ægtefællen/samleveren med opholdstilladelse i Danmark skal have bestået danskprøve 3 eller en tilsvarende prøve.

Netop dette krav til bestået danskprøve 3 adresseres i den nye lov. Hér tilføjes der til Udlændingelovens § 9, stk. 8 et punkt om, at herboende ægtefælle/samlever enten skal have bestået danskprøve 3 (eller prøve på tilsvarende/højere niveau), eller skal have haft ordinært fuldtidsarbejde/været selvstændig erhvervsdrivende i Danmark i mindst 5 år, hvor kommunikationen i væsentlig har været på dansk.

Ændringen betyder, at den herboende ægtefælle/samlever, som f.eks. er kommet til landet som voksen og ikke har taget en dansk uddannelse, har mulighed for at få familiesammenføring uden at skulle tage en egentlig danskprøve 3, hvis vedkommende har arbejdet i Danmark i mindst 5 år og kan bevise, f.eks. ved udtalelse fra sin arbejdsplads, at arbejdssproget er dansk. Der stilles dog stadig krav til den herboende ægtefælle/samlevers opholdstilladelse, idet man som udgangspunkt mindst skal opfylde betingelserne for permanent opholdstilladelse. Det følger heraf, at den herboende ægtefælle/samlever mindst skal have bestået danskprøve 2 eller en tilsvarende prøve.

Det bemærkes, at der i denne artikel ikke tages stilling til de særlige regler, der gælder for personer med opholdstilladelse i Danmark under Flygtningekonventionen, som i forvejen kan fritages for nogle af disse krav.

Sikkerhedsstillelsen:

Selvom et par, der ønsker familiesammenføring i Danmark, opfylder deres integrationsbetingelser, så er det ofte en stor udgift at skulle stille sikkerhed. For at opnå familiesammenføring kræves det, at man stiller en sikkerhed på hidtil 113.823,30 kr. (2024-niveau) i form af deponeret beløb eller bankgaranti. Sikkerheden skal stilles i 10 år, hvor parret kun i begrænset omfang kan få beløb ud i takt med, at den udenlandske ægtefælle/samlever består danskprøver.

En typisk familiesammenføring foregår således, at den udenlandske ægtefælle/samlever enten ikke har bestået nogen sprogprøve, eller måske har bestået engelsk B. Idet der oftest ikke er bestået nogen danskprøver, vil parret, når der er lavet en forhåndsvurdering af deres opfyldelse af betingelserne for familiesammenføring, blive bedt om at stille fuld sikkerhed. Dette har indtil 1. juli 2024 betydet, at parret skulle fryse 113.823,30 kr. (2024-niveau).

Når den udenlandske ægtefælle med opholdstilladelse i Danmark har bestået danskprøve A1 (inden 6 måneder), danskprøve A2 (inden 9 måneder) og den afsluttende danskprøve, er sikkerheden blevet reduceret fra 113.823,30 kr. (2024-niveau) til mindstekravet på 68.293,98 kr. (2024-niveau).

Den nye ændringslov betyder, at den maksimale sikkerhedsstillelse ændres til 57.000 kr. (2024-niveau), hvilket således er cirka en halvering af den hidtidige sikkerhedsstillelse. Når den udenlandske ægtefælle med opholdstilladelse i Danmark består danskprøverne som nævnt ovenfor, kan sikkerhedsstillelsen reduceres gradvist til mindstekravet på 34.200 kr. (2024-niveau).

Denne ændring forventes at få stor betydning for de mange par, som nu og i fremtiden søger om familiesammenføring. Det er i forvejen en meget omkostningstung affære med kravene til gebyrer og for at flytte den ene ægtefælle/samlevers liv til Danmark – ofte med en længere periode som arbejdsløs indtil opholdstilladelsen kommer. Så det er glædeligt, at parrene nu vil have flere penge mellem hænderne til for alvor at starte deres samliv i Danmark.​

Loven træder i kraft:

Den nye ændringslov til bl.a. Udlændingeloven er vedtaget ved 3. behandling i Folketinget den 30. maj 2024, og den træder herefter i kraft pr. 1. juli 2024.

Dette betyder, at igangværende sager pr. 1. juli 2024 samt nye sager om familiesammenføring vil komme under de nye regler om danskkundskaber for herboende ægtefælle/samlever samt sikkerhedsstillelsen.

Vi har indtil nu set en række sager, som skulle være afsluttet her i maj eller juni, hvor Udlændingestyrelsen har givet vores klienter muligheden for at afvente lovforslagets ikrafttræden. Dette ses særligt at have betydning for de par, der opfylder de gamle integrationsbetingelser, men som ganske naturligt ønsker at stille den nye/mindre sikkerhedsstillelse.

Hos Advokaterne Sankt Knuds Torv hjælper vores udlændingeretsteam bestående af advokaterne Claus Johansen og Nanna Nielsen en lang række klienter med familiesammenføring og andre ansøgninger/klagesager. I er velkomne til at rette henvendelse til cj@askt.dk, hvis I ønsker rådgivning på dette område.

Få svar fra en specialist 

Udfyld formularen så vender vi tilbage hurtigst muligt. ​Du kan også ringe til os på telefon: 86 13 06 00 eller skriv på e-mail: info@askt.dk​.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

​​Ring og forklar os om din situation

Så kan vi fortælle, hvad vi som advokater kan gøre for at hjælpe dig - og hvad det koster. Ring til os på telefon: 86 13 06 00 eller skriv på e-mail: info@askt.dk​.​

fbyoutube

​Kontakt

Hovednummer: 86 13 06 00

​E-mail: info@askt.dk

CVR: 32283012

​Aarhuskontoret

​Sankt Knuds Torv

Ryesgade 31, 1., 8000 Aarhus C​​​

Rutevejledning

​Tlf.: 86 13 06 00

E-mail: info@askt.dk

Aalborgkontoret

​Det gamle posthus

Algade 44, 1. sal, 9000 Aalborg C​

Rutevejledning

Tlf.: 86 18 68 33​

E-mail: aalborg@askt.dk​

Rykontoret

Parallelvej 9A,

8680 Ry

Rutevejledning

Tlf.: 86 89 33 88

E-mail: hfh@askt.dk

Kontorets telefoner er åbne: Mandag-torsdag 9.00-16.00 & fredag 9.00-15.00.