-->

Hvordan får vi fastlagt skellet? ​

Se også ​​→

Spørgsmål: 

​Vi er blevet uvenner med naboen om, hvor skellet går mellem vores og hans grund, og vi skriver, fordi vi behøver din hjælp. 

Naboen rettede henvendelse til os for ca. 1 måned siden og meddelte, at han har til hensigt at flytte stakittet mellem grundene, fordi det står flere meter inden i hans have. Han mener, at ca. 75 m2 på vores side af stakittet tilhører ham. Vi protesterede naturligvis og oplyste, at vi købte vores hus i 1997, og dengang var der en hæk, hvor stakittet nu står. I 2001 fjernede vi hækken og satte nuværende stakit op efter aftale med den tidligere nabo, som betalte halvdelen af stakittet. Vi ringende til dem, vi købte vores hus af, og de oplyste, at der har været hæk, hvor det nuværende stakit er, i al den tid de kan huske. 

Vi mener derfor, at skellet går, hvor stakittet er, og at jorden på vores side af stakittet tilhører os. Hvordan får vi bevis for, at stakittet markerer skellet mellem ejendommene? Har vi ikke vundet hævd over arealet?

​Jeanette og Christian.

Svar: 

Kære Jeanette og Christian

I kan kontakte en landinspektør og bede om, at han gennemfører en skelforretning til afgørelse af skellets placering. Landinspektøren rekvirerer relevante oplysninger herunder tilgængelige matrikelkort og luftfotos af stedet og sender en skriftlig indkaldelse til skelforretningen til jer og jeres nabo. Inden skelforretningen har I mulighed for at afgive et skriftligt indlæg, hvor I redegør for jeres synspunkter og oplyser, hvis I ønsker at indkalde evt. vidne(r). Vidneforklaring fra tidligere ejer eller nabo kan være meget relevant til dokumentation af påstand om, at der er vundet hævd over et areal og herunder hvor længe en hæk eller et stakit har haft sin nuværende placering. På skelforretningen har begge parter mulighed for at afgive forklaring og fremkomme med sine synspunkter.

På det foreliggende er det min juridiske vurdering, at I har vundet hævd over arealet, og at skellet skal fastlægges, hvor stakittet står.

Landinspektøren vil træffe en afgørelse, der fastlægger skellets placering, og herunder tillige oplyse, hvorvidt der måtte være vundet hævd. Såfremt I eller naboen er uenige i afgørelsen, kan denne indbringes for domstolene indenfor en frist på 8 uger. Såfremt der ikke er anlagt en retssag inden udløbet af denne frist, er landinspektørens afsætning af skellet bindende. 

MVH 

Anders.

Skrevet af Anders Stig Vestergaard 2021 

​Har du spørgsmål?

​Hvis du ligger inde med spørgsmål, som kræver juridisk ekspertise, er du velkommen til at kontakte advokat Anders Stig Vestergaard på e-mail: av@askt.dk, via kontaktformularen til højre eller ved at ringe på direkte tlf.nr. 86 18 68 41 eller mbtlf. 23243039

​​Ring og forklar os om din situation

Så kan vi fortælle, hvad vi som advokater kan gøre for at hjælpe dig - og hvad det koster. Ring til os på telefon: 86 13 06 00 eller skriv på e-mail: info@askt.dk​.​

fbyoutube

​Kontakt

Hovednummer: 86 13 06 00

​E-mail: info@askt.dk

CVR: 32283012

​Aarhuskontoret

​Sankt Knuds Torv

Ryesgade 31, 1., 8000 Aarhus C​​​

Rutevejledning

​Tlf.: 86 13 06 00

E-mail: info@askt.dk

Aalborgkontoret

​Det gamle posthus

Algade 44, 1. sal, 9000 Aalborg C​

Rutevejledning

Tlf.: 86 18 68 33​

E-mail: aalborg@askt.dk​

Rykontoret

Parallelvej 9A,

8680 Ry

Rutevejledning

Tlf.: 86 89 33 88

E-mail: hfh@askt.dk

Kontorets telefoner er åbne: Mandag-torsdag 9.00-16.00 & fredag 9.00-15.00.