-->

Fejl i tilstandsrapporten - hvad kan vi gøre?​

Spørgsmål:​

​Vi mener, at der er forkerte oplysninger i tilstandsrapporten, og det betyder, at vi nu skal betale store regninger til reparationer. Kan vi få sælger til at betale?

Vi købte huset for 5 måneder siden, og kort tid efter at vi var flyttet ind, opdagede vi, at der er revner i fundamentet og skævt gulv i stuen. Vores datter Cecilie på 3 år legede på gulvet med nogle kugler, og de trillede næsten af sig selv over mod den ene væg, og det viste sig, der var mørnede stave i parketgulvet.

Da vi så huset, inden vi købte, var der gulvtæppe i hele stuen, og vi lagde ikke mærke til noget. Opvaskemaskinen i køkkenet gik i stykker, og da den blev rykket ud, var der en gammel vandskade bag opvaskemaskinen.

Senere fik vi en murer og tømrer til at se på revnerne og gulvet, og de bekræftede, at revnerne er alvorlige og skal laves, og at gulvet er råddent i den ene ende og skævt. Det fik vi ikke at vide, før vi købte.

I tilstandsrapporten var revnerne benævnt k1`er, og der står ingenting om gulvet eller om vandskaden. Rapporten oplyste, at huset er pænt og velholdt. Det stolede vi på, og derfor føler vi os ført bag lyset.

Hvad kan vi gøre?

MVH Silje og Magnus.

Har du spørgsmål?

Hvis du ligger inde med spørgsmål, som kræver juridisk ekspertise, er du velkommen til at kontakte advokat Anders Stig Vestergaard på e-mail: av@askt.dk, via kontaktformularen til højre eller ved at ringe på direkte tlf.nr. 86 18 68 41 eller mbtlf. 23243039

Svar:

​Kære Silje og Magnus

Tak for jeres mail som omhandler meget væsentlige mangler, som kan medføre store omkostninger til afhjælpning. Indledningsvis skal I selvfølgelig anmelde skaderne til jeres ejerskifteforsikring. Derudover skal jeg bemærke, at jeg har gennemgået tilstandsrapporten, og det min vurdering, at der kan være forkerte angivelser af den bygningssagkyndige på baggrund af det, som I har oplyst. F.eks. burde den bygningssagkyndige have benævnt revnerne i fundamentet UN eller k3.

Hvis der er fejl i tilstandsrapporten, kan I klage til disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige. Nævnet behandler klager over tilstandsrapporter, der er udfærdiget under huseftersynsordningen. Nævnet kigger på, om den bygningssagkyndige har begået fejl i tilstandsrapporten. Det påhviler den bygningssagkyndige at foretage gennemgangen af huset med professionel omhu og med den indsigt og erfaring, som kan forventes af den bygningssagkyndige. Hvis nævnet finder, at den bygningssagkyndige ikke har levet op til det og har begået fejl i tilstandsrapporten, kan nævnet pålægge ham at betale erstatning.

Man skal dog være opmærksom på, at en hel del forhold falder udenfor bygningsgennemgangen, og at den bygningssagkyndige ikke kan bebrejdes, hvis et eller flere af disse forhold ikke er nævnt.

Jeg kan nævne følgende: Forhold og bygningsdele der ikke kunne besigtiges, bagatelagtige forhold som ikke kan antages at påvirke bygningens brug eller værdi nævneværdigt, bygningens funktionsforhold, bygningens lovlighed efter offentlige forskrifter, æstetiske og arkitektoniske forhold, påpegning af slid og ælde, som er normalt for bygninger af den pågældende alder, indretninger uden for bygningen og hårde hvidevarer.

Jeg vurderer, at det ikke en fejl, at den bygningssagkyndige ikke har nævnt de mørnede stave i parketgulvet. Det skyldes, at han kun skal vurdere, hvad han kan se ved en besigtigelse. Det mørnede parketgulv har været ”gemt” under gulvtæppet og har ikke kunnet ses uden at fjerne gulvtæppet. Følgelig kan den bygningsansvarlige ikke gøres ansvarlig herfor. For så vidt angår vandskaden bag opvaskemaskinen i køkkenet, er det ikke en fejl, da den bygningssagkyndige ikke har haft mulighed for at opdage dette ved en besigtigelse.

Derimod kan I undersøge, om skaden på gulvet og vandskaden er sket, mens sælger boede i huset. I bekræftende fald burde sælger have oplyst om gulvet og vandskaden til jer og/eller til tilstandsrapporten og vil kunne være erstatningsansvarlig ved at undlade at have oplyst herom.

Hvis nævnet giver jer medhold i klagen, får I klagegebyret tilbage, og nævnet kan pålægge den bygningssagkyndige at betale erstatning og omkostninger til syn og skøn.

MVH Anders.

Skrevet af: Advokat Anders Stig Vestergaard maj 2017​

​​Ring og forklar os om din situation

Så kan vi fortælle, hvad vi som advokater kan gøre for at hjælpe dig - og hvad det koster. Ring til os på telefon: 86 13 06 00 eller skriv på e-mail: info@askt.dk​.​

fbyoutube

​Kontakt

Hovednummer: 86 13 06 00

​E-mail: info@askt.dk

CVR: 32283012

​Aarhuskontoret

​Sankt Knuds Torv

Ryesgade 31, 1., 8000 Aarhus C​​​

Rutevejledning

​Tlf.: 86 13 06 00

E-mail: info@askt.dk

Aalborgkontoret

​Det gamle posthus

Algade 44, 1. sal, 9000 Aalborg C​

Rutevejledning

Tlf.: 86 18 68 33​

E-mail: aalborg@askt.dk​

Rykontoret

Parallelvej 9A,

8680 Ry

Rutevejledning

Tlf.: 86 89 33 88

E-mail: hfh@askt.dk

Kontorets telefoner er åbne: Mandag-torsdag 9.00-16.00 & fredag 9.00-15.00.