-->

Tilstandsrapporten  - Kan vi stole på oplysningerne?​

Se også ​​→

Spørgsmål: 

Vi har købt et sommerhus med overtagelse d. 1. maj. Vi troede, at vi var forsigtige, fordi vi gjorde købet betinget af, at vi modtog en tilstandsrapport, og at der ikke var ting i denne, som vi ikke kunne acceptere. Det viste sig desværre, at informationerne i tilstandsrapporten var forkerte for så vidt angår tagets estimerede levetid og materiale/beskaffenhed.

Tilstandsrapporten oplyste, at taget er eternitbølgeplader med asbest, og at det forventes udskiftet i 2077. Taget havde fået en K3 med følgende oplysning: afskalninger på tagplader og rygningsplader på tag over køkken og stue. Forholdet medfører øget risiko for aktuel eller kommende vandindtrængning med risiko for skader på den underliggende tag/loftskonstruktion.

Vi kontaktede en tømrer for at planlægge reparationerne af taget, og han fortalte, at der ikke er asbest i taget, og det er årsag til, at taget er så dårligt. Han rådede os til at skifte taget indenfor ½ år, da taget ikke kan repareres. Han mente ikke, at vi bør gå en vinter igennem med dette tag. Han har givet et tilbud på ca. kr. 105.000 på udskiftning af taget med nye eternitbølgeplader

​Forsikringen ville ikke dække skaden, da tagets estimerede levetid og beskaffenhed er undtaget i betingelserne.

Vi havde fået det indtryk af tilstandsrapporten og K3 anmærkningen, at det blot var nogle få rygningsplader og tagplader, der skulle skiftes. Jeg synes det er meget urimeligt, at vi har modtaget forkerte oplysninger i tilstandsrapporten. Hvordan skal vi forholde os, og hvordan står vi her? Og hvad vil det koste os gå videre?

Mvh Tine og Mathias

Svar: 

Hej Tine og Tobias

Tak for jeres mail vedhæftet tilstandsrapport. Jeg har gennemgået tilstandsrapporten, og jeg bemærker, at den bygningssagkyndige har vurderet taget til en kritisk skade (rød) svarende til K3. En K3 skade er alvorlig og kræver øjeblikkelig, at der sættes en udbedring i værk. Såfremt dette undlades risikerer skaden at forvolde yderligere skader på boligen inden for den nærmeste fremtid.

Jeg kan oplyse, at den bygningssagkyndige ikke har foretaget en konkret vurdering af ejendommens tag, men at oplysningerne om tagets restlevetid er baseret på et tabelopslag. Der er benyttet levetidstabeller fra Statens Byggeforskningsinstitut, der lægges til grund for den illustrerede restlevetid og tager højde for tagets alder og materialer.

Den estimerede levetid er forkert oplyst til 2077, men oplysningen er desværre ikke baseret på en konkret vurdering jf. ovenfor.

Det er min juridiske vurdering, at der er en ikke uvæsentlig procesrisiko ved en klage over den bygningssagkyndige under hensyn til, at den bygningssagkyndige konkret vurderede, at taget var en K3, og det i tilstandsrapporten er fremgår, at oplysningen om tagets restlevetid ikke er en konkret vurdering, men at oplysningen er baseret på et tabelopslag.

Jeg bemærker dog, at I naturligvis bør kunne stole på, at den professionelle bygningssagkyndiges vurderinger. og at oplysningerne i tilstandsrapporten er korrekte.

Det kan lægges til grund, at den professionelle bygningssagkyndige har foretaget en forkert vurdering og oplyst at eternitbølgepladerne var med asbest, og derudover oplyst forkert restlevetid for taget. De forkerte oplysninger har væsentlig økonomisk betydning for jer.

I kan klage ved først at klage direkte til den bygningssagkyndige. Hvis han afviser klagen helt eller delvist, kan I klage til disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige. Det ligger i Nævnenes Hus i Viborg, og klagen skal indgives via deres hjemmeside.

Med venlig hilsen

Anders Stig Vestergaard

Har du spørgsmål? ​

Hvis du ligger inde med spørgsmål, som kræver juridisk ekspertise, er du velkommen til at kontakte advokat Anders Stig Vestergaard på e-mail: av@askt.dk, via kontaktformularen til højre eller ved at ringe på direkte tlf.nr. 86 18 68 41 eller mbtlf. 23243039

​​Ring og forklar os om din situation

Så kan vi fortælle, hvad vi som advokater kan gøre for at hjælpe dig - og hvad det koster. Ring til os på telefon: 86 13 06 00 eller skriv på e-mail: info@askt.dk​.​

fbyoutube

​Kontakt

Hovednummer: 86 13 06 00

​E-mail: info@askt.dk

CVR: 32283012

​Aarhuskontoret

​Sankt Knuds Torv

Ryesgade 31, 1., 8000 Aarhus C​​​

Rutevejledning

​Tlf.: 86 13 06 00

E-mail: info@askt.dk

Aalborgkontoret

​Det gamle posthus

Algade 44, 1. sal, 9000 Aalborg C​

Rutevejledning

Tlf.: 86 18 68 33​

E-mail: aalborg@askt.dk​

Rykontoret

Parallelvej 9A,

8680 Ry

Rutevejledning

Tlf.: 86 89 33 88

E-mail: hfh@askt.dk

Kontorets telefoner er åbne: Mandag-torsdag 9.00-16.00 & fredag 9.00-15.00.