-->

Dårlige betalere? Her er hvad du skal huske, når du sender en rykker…​

Inddrivelse af forfaldne og ubetalte pengekrav begynder med en rykkerskrivelse til skyldneren, inden sagen eventuelt overgår til egentlig inkasso. Denne rykkerprocedure kan foretages af en advokat eller et inkassobureau – men oftest er det kreditor selv, der sender rykkerskrivelserne.

I den forbindelse har vi her samlet et overblik over de mest almindelige krav til rykkerproceduren, som skal overholdes og samtidig sikre, at kreditor bliver fyldestgjort. Overholder kreditor ikke de formelle krav til rykkere i renteloven, mistes retten til at kræve rykkergebyrer og senere eventuelle inkassoomkostninger. Det er derfor vigtigt, at rentelovens krav overholdes.​

Se også ​​→

Krav til rykkerskrivelserne

  • ​Rykkerne skal være rimelige, henset til både skyldner og kreditors forhold.
  • ​Rykkerne skal fremsendes skriftligt. Dette gælder også digitale rykkere, og forudsætter at denne kommunikationsform er aftalt med skyldneren.
  • ​Den første rykkerskrivelse må tidligst sendes dagen efter den sidste rettidige betalingsdato. Sendes en rykker for tidligt, kan der ikke opkræves et rykkergebyr.
  • ​Det er en betingelse for, at kreditoren senere kan kræve eventuelle inkassoomkostninger betalt af skyldneren, at der er afsendt mindst én rykker.

Rykkergebyrer

I forbindelse med at der sendes en rykkerskrivelse, kan kreditoren opkræve et rykkergebyr, jf. rentelovens § 9b. Rykkergebyret må højst være på 100 kr., når skyldneren er forbruger, og skal mindst være 100 kr. i erhvervsforhold. Enhver fravigelse af beløbene skal være aftalt med skyldneren. Rykkergebyrer må højst opkræves 3 gange pr. restance, og det skal fordeles på 3 separate rykkere. Hvis skyldner er en forbruger, kan man derfor højst få i alt 300 kr. i rykkergebyrer.

Erhvervsforhold - kompensationsbeløb

Alene i erhvervsforhold kan kreditor, ud over rykkergebyrer, også opkræve et fast kompensationsbeløb på 310 kr. Beløbet kan kun opkræves én gang pr. restance. Det kan kræves, så snart betalingsmisligholdelsen er indtrådt, og det er ikke et krav, at der fremsættes en særskilt rykker eller gives et varsel.

Inkassogebyrer

Hvis kreditoren overdrager inddrivelsen af pengekravet til en anden, f.eks. en advokat eller inkassobureau, kan kreditoren opkræve skyldneren et inkassogebyr på 100 kr. Dette kan opkræves ud over de øvrige gebyrer, og kræver ingen særlig meddelelse eller varsel til skyldneren.

Inkassosagen

Hvis skyldneren på trods at rykkervarsler ikke har betalt, må kreditoren tage stilling til om kravet skal tages til inkasso. Dette kan ske ved, at sagen overdrages til en advokat eller et inkassobureau (”fremmedinkasso”) eller ved, at kreditoren selv tager sagen til inkasso (”egeninkasso”). Vi anbefaler, som udgangspunkt, at sagen på dette tidspunkt overgives til en advokat, som er i stand til at varetage de videre formelle krav til inkassosagen og eventuelt tage sagen i foged- eller byretten, såfremt dette måtte blive nødvendigt.

Har du brug for en advokat til at forestå din inkasso, så kontakt advokat Pia Tavs Vistisen – hun hjælper gerne med alle stadier af din inkassosag; kontakt Pia Tavs Vistisen på pvi@askt.dk, tlf. 8230 1564 eller på mobil 2217 1492.​

Få svar fra en specialist 

Udfyld formularen så vender vi tilbage hurtigst muligt. ​Du kan også ringe til os på telefon: 86 13 06 00 eller skriv på e-mail: info@askt.dk​.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

​​Ring og forklar os om din situation

Så kan vi fortælle, hvad vi som advokater kan gøre for at hjælpe dig - og hvad det koster. Ring til os på telefon: 86 13 06 00 eller skriv på e-mail: info@askt.dk​.​

fbyoutube

​Kontakt

Hovednummer: 86 13 06 00

​E-mail: info@askt.dk

CVR: 32283012

​Aarhuskontoret

​Sankt Knuds Torv

Ryesgade 31, 1., 8000 Aarhus C​​​

Rutevejledning

​Tlf.: 86 13 06 00

E-mail: info@askt.dk

Aalborgkontoret

​Det gamle posthus

Algade 44, 1. sal, 9000 Aalborg C​

Rutevejledning

Tlf.: 86 18 68 33​

E-mail: aalborg@askt.dk​

Rykontoret

Parallelvej 9A,

8680 Ry

Rutevejledning

Tlf.: 86 89 33 88

E-mail: hfh@askt.dk

Kontorets telefoner er åbne: Mandag-torsdag 9.00-16.00 & fredag 9.00-15.00.