-->

​Sommerferie under COVID19

Planlægger du rejse til udlandet i sommeren 2020 men er i tvivl om, hvordan du skal forholde dig til COVID19 i forhold til din arbejdsgiver og dit forsikringsselskab, så præsenteres hér nogle ting, du skal være opmærksom på.​

Hvilke lande kan jeg rejse til?

Regeringen har pr. 29. maj 2020 fastslået, at vi nu åbner grænserne op for ikke-nødvendige rejser til følgende lande: Norge, Island og Tyskland.

Grænserne åbner først pr. 15. juni 2020, og indtil da frarådes alle ikke-nødvendige rejser til udlandet. Udenrigsministeriet fraråder rejser til andre europæiske lande frem til 31. august 2020.

Hvad hvis jeg gerne vil rejse til et andet land end de ovennævnte?​

Hvad hvis jeg gerne vil rejse til et andet land end de ovennævnte?

Hvis du rejser til et land, hvor alle ikke-nødvendige rejser frarådes, kan dette have konsekvenser både i forhold til din forsikringsdækning og din arbejdsgivers beføjelser.

Forsikring:

Hvis du rejser i et land, hvor myndighederne fraråder ikke-nødvendige rejser, og du i den forbindelse bliver smittet og syg med COVID19, kan der være tale om selvforskyldt sygdom.

Dette kan have betydning for din forsikringsdækning under din eventuelle rejseforsikring.

I forsikringsaftaleloven er der en generel bestemmelse om, at forsikringsselskabet ikke kan pålægges at dække i anledning af forsikringsbegivenheder, der fremkaldes med vilje eller ved grov uagtsomhed; det vil sige mod bedrevidende, jf. lovens § 18, stk. 1 og 2, 1. pkt.

I forhold til, hvornår sygdommen er frembragt med vilje, fortolkes dette både som den situation, 1) hvor man direkte har ment at blive syg, 2) hvor man vurderer, at ens handlinger sandsynligvis vil medføre, at man bliver syg, eller 3) hvor man ikke ville have handlet anderledes, hvis man kendte sandsynligheden for at blive syg som følge af sin handling.

Dette betyder i praksis for så vidt angår rejseforsikring, der normalt dækker udgifter i forbindelse med lægebehandling eller karantæne i udlandet, at dækningen kan bortfalde, hvis du er rejst ud i strid med Udenrigsministeriets rejsevejledning; både til røde og orange zoner. Forsikringsselskabet vil dog vurdere konkret, om du har handlet med vilje eller imod bedrevidende i forhold til udviklingen af sygdommen. De færreste bliver syge med vilje, men kan det indgå i vurderingen, hvor du er rejst hen og hvorvidt du har fulgt myndighedernes anbefalinger for at begrænse smitte.

Det ovenstående er alene en gennemgang af den typiske retsstilling. Det er dog vigtigt at du orienterer dig i de konkrete betingelser, der dækker for din forsikringsaftale.​

Arbejdsgivers beføjelser:

Først og fremmest skal det nævnes, at arbejdsgiver ikke kan forbyde dig fra at rejse til lande, som myndighederne fraråder rejse til. Men arbejdsgiver har dog nogle beføjelser i tilfælde af karantæne eller sygdom efter hjemkomst til Danmark.​

Hjemmekarantæne:

Myndighederne anbefaler, at man går i 14 dages karantæne, når man kommer hjem fra et land, hvortil der frarådes rejse.

Hvis du efter hjemkomst ikke kan møde på arbejde, enten fordi du af myndighederne eller egen læge er pålagt hjemmekarantæne, er arbejdsgiveren ikke forpligtet til at betale løn for den periode, hvor du skal gå hjemme.

Hvis du uden pålæg fra myndighederne eller egen læge bliver hjemme, fordi du selv ikke ønsker at møde grundet risikoen for smitte, kan du risikere, at dette opfattes som misligholdelse af dit ansættelsesforhold, og i værste fald vil du kunne blive opsagt eller bortvist.1

Det bemærkes dog, at hvis det er arbejdsgiveren selv, der pålægger dig at gå i karantæne, da er du berettiget til fuld løn i perioden.

I praksis kan der dog indgås en aftale med arbejdsgiver om udbetaling af almindelig løn, hvor du kan arbejde lige så effektivt hjemmefra.

Hvad hvis jeg bliver syg med COVID19 på min ferie?

​Hvis du rejser i et land, hvor myndighederne fraråder ikke-nødvendige rejser, og du i den forbindelse bliver smittet og syg med COVID19, da kan der også i forhold til dit ansættelsesforhold være tale om selvforskyldt sygdom.2

Dette betyder, at arbejdsgiver ikke skal udbetale sygeløn i den periode, hvor du er sygemeldt med COVID19. Du kan dog være berettiget til sygedagpenge fra kommunen, jf. sygedagpengeloven.

Nærmere om din retsstilling fremgår denne for funktionærer af funktionærlovens § 5, stk. 1, hvorefter sygdom er lovligt forfald, medmindre den skyldes sygdom pådraget med vilje eller ved grov uagtsomhed; altså at du burde have vidst bedre.

For timelønnede kræver det som regel en vis anciennitet førend der er ret til sygeløn. Men hvis du har ret til sygeløn, gælder der samme retsstilling som for funktionærer ovenfor, idet sygdom pådraget med vilje eller mod bedre vidende medfører, at arbejdsgiver ikke skal betale sygeløn.

(1  https://fho.dk/blog/2020/03/20/fagbevaegelsens-hovedorganisations-vejledning-om-corona-virus/

(2 https://www.dataloen.dk/loen/coronavirus/hvis-din-medarbejder-rejser-til-et-forbudt-land/ 

Få svar fra en specialist 

Udfyld formularen så vender vi tilbage hurtigst muligt. ​Du kan også ringe til os på telefon: 86 13 06 00 eller skriv på e-mail: info@askt.dk​.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

​​Ring og forklar os om din situation

Så kan vi fortælle, hvad vi som advokater kan gøre for at hjælpe dig - og hvad det koster. Ring til os på telefon: 86 13 06 00 eller skriv på e-mail: info@askt.dk​.​

fbyoutube

​Kontakt

Hovednummer: 86 13 06 00

​E-mail: info@askt.dk

CVR: 32283012

​Aarhuskontoret

​Sankt Knuds Torv

Ryesgade 31, 1., 8000 Aarhus C​​​

Rutevejledning

​Tlf.: 86 13 06 00

E-mail: info@askt.dk

Aalborgkontoret

​Det gamle posthus

Algade 44, 1. sal, 9000 Aalborg C​

Rutevejledning

Tlf.: 86 18 68 33​

E-mail: aalborg@askt.dk​

Rykontoret

Parallelvej 9A,

8680 Ry

Rutevejledning

Tlf.: 86 89 33 88

E-mail: hfh@askt.dk

Kontorets telefoner er åbne: Mandag-torsdag 9.00-16.00 & fredag 9.00-15.00.