-->

Vores byggeri er ikke færdigt, og vi kan ikke flytte ind​​

Spørgsmål:

​Kære Bo Bedre

​Vi er efterhånden meget trætte af den entreprenør, som bygger vores hus. Han havde lovet det færdigt, så vi kunne flytte ind d. 1. marts, men det er langt fra færdigt.

Vi har mange gange spurgt ham om, hvornår det er færdigt, og han er kommet med mange forskellige undskyldninger, lige fra spærene var forsinket fra fabrikken, til hans folk var syge. Nu kan vi ikke få oplyst, hvilken dato vi kan flytte ind.

Vores tidligere hus skulle vi overdrage til de nye ejere d. 1. april, så vi har været nødt til at leje et andet hus til en dyr husleje og opmagasinere de meste af vores møbler. Vi mener, at entreprenøren skal betale huslejen, kan vi kræve det?

I entreprisekontrakten har vi desværre ikke aftalt nogen bod, hvis entreprenøren ikke afleverede huset til d. 1 april, og han har fortalt os, at vi ikke kan kræve noget af ham, fordi der ikke er aftalt en bod.

Nu haster det, da vores midlertidige lejemål udløber om 1 1/2 måned, og derefter skal vi finde et nyt sted at bo, hvis huset ikke er færdig.

Hvad kan vi gøre?

MVH Cecilie og Kasper

Har du spørgsmål?

Hvis du ligger inde med spørgsmål, som kræver juridisk ekspertise, er du velkommen til at kontakte advokat Anders Stig Vestergaard på e-mail: av@askt.dk, via kontaktformularen til højre eller ved at ringe på direkte tlf.nr. 86 18 68 41 eller mbtlf. 23243039

Svar:

​Kære Cecilie og Kasper

Tak for jeres mail og spørgsmål. Jeg har noteret, at afleveringen af byggeriet er forsinket med flere måneder, og det er min vurdering, at der foreligger væsentlig forsinkelse. Entreprenøren har ret til tidsfristforlængelse, hvis der foreligger undskyldelige grunde. Efter at have snakket med spærfabrikanten, kan jeg oplyse, at spærene blev leveret til tiden. Entreprenørens øvrige undskyldninger herunder at hans folk var fraværende på grund af sygdom, berettiger ikke entreprenøren til tidsfristforlængelse og slet ikke en så væsentlig overskridelse af afleveringsdatoen. Når det lægges til grund, er der tale om ansvarspådragende tidsfristoverskridelse, og I kan rejse et erstatningskrav overfor entreprenøren.

Jeg vil anbefale, at I først prøver at løse tvisten på mindelig vis. Det kan ske ved, at I arrangerer et møde med entreprenøren og giver ham lejlighed til at redegøre for, hvorledes han vil færdiggøre byggeriet. Det vil være en god ide at bede ham fremlægge en plan for færdiggørelsen samt aftale en ny dato for overdragelse af byggeriet, og denne dato skal være indenfor en rimelig tid.

Såfremt han ikke kan eller vil aflevere et færdigt byggeri indenfor rimelig tid, eller han kun mundtligt vil stille jer en dato i udsigt og afviser at lave en tidsplan for afleveringen, stiller sagen sig anderledes.

I så tilfælde vil jeg anbefale jer at få sagen gennemgået af en advokat for at få en vurdering af jeres juridiske stilling og en drøftelse af, hvad næste skridt i sagen skal være. Det vil allerede nu være relevant at meddele entreprenøren, at I forbeholder jer ret til at fremsætte erstatningskrav som følge af hans forsinkelse.

Jeg kan oplyse, at ved væsentlig forsinkelse vil entreprenøren være erstatningsansvarlig for de adækvate omkostninger, som er pådraget jer som følge af, at entreprenøren ikke overholdt den aftalte overtagelsesdato. Det er f.eks. jeres udgifter til husleje til midlertidig bolig, ekstra flytteomkostninger, udgifter til opbevaring af jeres indbo og ekstra renteomkostninger m.v. Jeg kan derfor afvise entreprenørens påstand om, at I ikke kan kræve erstatning af ham som følge af forsinkelsen, fordi der ikke i entreprisekontrakten er aftalt en bod.

MVH Anders.

Skrevet af: Advokat Anders Stig Vestergaard 2017​

​​Ring og forklar os om din situation

Så kan vi fortælle, hvad vi som advokater kan gøre for at hjælpe dig - og hvad det koster. Ring til os på telefon: 86 13 06 00 eller skriv på e-mail: info@askt.dk​.​

fbyoutube

​Kontakt

Hovednummer: 86 13 06 00

​E-mail: info@askt.dk

CVR: 32283012

​Aarhuskontoret

​Sankt Knuds Torv

Ryesgade 31, 1., 8000 Aarhus C​​​

Rutevejledning

​Tlf.: 86 13 06 00

E-mail: info@askt.dk

Aalborgkontoret

​Det gamle posthus

Algade 44, 1. sal, 9000 Aalborg C​

Rutevejledning

Tlf.: 86 18 68 33​

E-mail: aalborg@askt.dk​

Rykontoret

Parallelvej 9A,

8680 Ry

Rutevejledning

Tlf.: 86 89 33 88

E-mail: hfh@askt.dk

Kontorets telefoner er åbne: Mandag-torsdag 9.00-16.00 & fredag 9.00-15.00.