-->

Vi er uenige med naboen om skellet – hvad gør vi?​

Se også ​​→

Spørgsmål: 

I forbindelse med en byggeansøgning til en ny tilbygning, som vi ønsker opført tæt på skel ind til naboens grund, gjorde landinspektøren os opmærksom på, at vores hegn ind mod naboen ikke står i skel. Skellet ligger ca. 1 m inde på vores grund, hvis man følger matrikelkortet. Hvis det holder, vil det betyde, at vi ikke kan opføre tilbygningen, som den er tegnet, og med den placering, som vi ønsker, idet den ikke vil overholde den krævede afstand på 2,5 m til skel.

Vores byggeri afhænger af, hvor skellet går, og derfor spurgte vi naboen, om han var med på at fastholde skellet, hvor hegnet er. Det ville naboen ikke, og han fik selv landinspektørens opfattelse af skellets placering, og nu ønsker naboen, at skellet skal fastsættes ca. 1 m inde på vores grund, hvor landinspektøren har sagt, at skellet er. I al den tid, vi kan huske, har hegnet stået, som det står nu, og vi forstår ikke, hvordan det kan være sket. Vi er interesserede i en hurtig afgørelse, da vi vil i gang med byggeriet. Hvad vil du råde os til at gøre? 

MVH Sofie og Thomas​

Svar:

Kære Sofie og Thomas

Jeg anbefaler, at I rekvirerer en landinspektør til at gennemføre en skelforretning og konstatere den rette beliggenhed og fastlægge skellet. I forbindelse hermed anbefaler jeg, at I søger juridisk rådgivning såvel af hensyn til varetagelse af jeres interesser under skelforretningen som af hensyn til, at der skal søges om retshjælp til omkostningerne ved skelforretningen.

Landinspektøren indkalder jer og jeres nabo til en skelforretning på et aftalt tidspunkt på stedet. På skelforretningen skal landinspektøren først konstatere, om indkaldelsen er sket i henhold til gældende regler, og han skal tillige orientere om reglerne for skelforretningen og opgørelse af omkostningerne ved skelforretningen.

Derefter foretages en fælles besigtigelse af hegnet og skellet, og I og jeres nabo får lejlighed til at afgive forklaring om jeres syn på sagen.

Landinspektøren træffer herefter en afgørelse om skellets placering, og han redegør hvorfor, at han er kommet frem til den afgørelse.

Såfremt landinspektøren kommer frem til, at det matrikulære skel ligger ca. 1 m inde på jeres grund, er udgangspunktet, at naboen kan kræve, at hegnet flyttes til det matrikulære skel, medmindre I har vundet hævd på hegnets nuværende placering.

På det foreliggende er det min juridiske vurdering, at I kan have vundet hævd på arealet. Dette begrunder jeg med, at hegnet har stået det ”altid”, og efter det oplyste mere end 25 år, og at I og naboerne har respekteret hegnet som skel i alle de år.

Såfremt landinspektøren kommer frem til, at I har vundet hævd over arealet, kan landinspektøren fastsætte skellet i henhold til hævdserhvervelsen og ikke efter det matrikulære skel. Dette betyder, at skellet forskydes som følge af jeres hævdserhvervelse, og skellet fastsættes i det eksisterende hegn og dermed samme placering, som skellet i praksis har været de sidste 25 år.

I kan herefter gå i gang med at opføre tilbygningen, hvor I har planlagt den.

For så vidt angår omkostningerne ved skelforretningen, kan der søges om retshjælpsdækning ved jeres forsikringsselskab. Det er jeres advokat, der udfærdiger og sender ansøgningen om retshjælpsdækning til jeres forsikringsselskab. Under henvisning til jeres beskrivelse af sagen er det min vurdering, at I er berettiget til at få retshjælp til skelforretningen. 

Jeg ønsker jer held og lykke med sagen. 

Med venlig hilsen

Anders

Skrevet af Anders Stig Vestergaard

Ovennævnte er tidligere bragt i Bo Bedre i en forkortet udgave

Har du spørgsmål?

Hvis du ligger inde med spørgsmål, som kræver juridisk ekspertise, er du velkommen til at kontakte advokat Anders Stig Vestergaard på e-mail: av@askt.dk, via kontaktformularen til højre eller ved at ringe på direkte tlf.nr. 86 16 68 41 eller mbtlf.

​23 24 30 39

​​Ring og forklar os om din situation

Så kan vi fortælle, hvad vi som advokater kan gøre for at hjælpe dig - og hvad det koster. Ring til os på telefon: 86 13 06 00 eller skriv på e-mail: info@askt.dk​.​

fbyoutube

​Kontakt

Hovednummer: 86 13 06 00

​E-mail: info@askt.dk

CVR: 32283012

​Aarhuskontoret

​Sankt Knuds Torv

Ryesgade 31, 1., 8000 Aarhus C​​​

Rutevejledning

​Tlf.: 86 13 06 00

E-mail: info@askt.dk

Aalborgkontoret

​Det gamle posthus

Algade 44, 1. sal, 9000 Aalborg C​

Rutevejledning

Tlf.: 86 18 68 33​

E-mail: aalborg@askt.dk​

Rykontoret

Parallelvej 9A,

8680 Ry

Rutevejledning

Tlf.: 86 89 33 88

E-mail: hfh@askt.dk

Kontorets telefoner er åbne: Mandag-torsdag 9.00-16.00 & fredag 9.00-15.00.