-->

Tvist med naboen - Hegnssyn ​

Se også ​​→

Spørgsmål: 

Hej 

Vi har et spørgsmål vedrørende skader på vores hegn, terrasse og krukker, som skyldes naboens store træer. Vores nabo har flere meget store træer, som står tæt på skellet. Rødderne fra træerne har ødelagt flisebelægningen på vores terrasse, og der skal lægges helt nye fliser. De store træer skygger for solen om eftermiddagen, og kviste, grene og bladene fra træerne tilsviner vores terrasse, terrassemøbler og have det meste af året, selv om det naturligvis er værst om efteråret. Under blæsten forleden knækkede en meget stor gren af og faldt ned over hegnet. En sektion af hegnet blev ødelagt, og 2 af mine keramik krukker gik i stykker. Vi er ikke længere på talefod med naboen, og vi mener, at den eneste løsning er at få fældet naboens træer. Hvordan forholder vi os overfor naboen? 

Mvh Gitte og Kristian

Svar: 

​Kære Gitte og Kristian.

I er berettiget til at kræve, at naboen beskærer de grene, der hænger ind over hegnet, og fjerner rødderne, der har ødelagt jeres terrassebelægning. Hvis naboen ikke vil beskære grenene og rødderne, er I berettiget til selv at beskære grenene i skel. Dette gælder også rødderne, såfremt disse har ødelagt flisebelægningen på jeres terrasse.

Jeg foreslår, at I skriftligt anmoder naboen om at beskære de grene, der rager ind over hegnet. Endvidere beder I ham beskære trærødderne og genetablere flisebelægningen. Derudover vil det være rimeligt at anmode om, at han betaler for at få udskiftet den sektion af hegnet, der er ødelagt og for 2 nye krukker.

Såfremt naboen afviser dette helt eller delvist, kan I indbringe sagen for Hegnssynet, eller I kan rette henvendelse til en advokat og bede advokaten om på jeres vegne at indbringe sagen for Hegnssynet.

Det koster et gebyr til Hegnssynet, og I får gebyret igen, hvis I får medhold i sagen.

Hegnssynet berammer tidspunkt for et møde på stedet, og I og jeres nabo bliver indbudt til at deltage. Hegnssynet besigtiger træerne, hegnet mv., og først tager Hegnssynet stilling til, hvorvidt klagen er omfattet af hegnsloven. Såfremt Hegnssynet vurderer, at det hører under deres kompetence, får både I og naboen mulighed for at fortælle jeres opfattelse af sagen. Når Hegnssynet har hørt jeres forklaringer, vil Hegnssynet formentlig prøve at finde en mindelig løsning på tvisten. Dette kræver dog, at såvel I som naboen accepterer Hegnssynets forslag til en mindelig løsning.

Såfremt dette ikke er muligt, træffer Hegnssynet en afgørelse. Afgørelsen kan Hegnssynet træffe på stedet eller meddele skriftligt inden for en kort frist på sædvanligvis 8 dage. Hegnssynet kan pålægge naboen at udbedre det beskadigede hegn og afholde udgiften hertil samt at kappe grenene ved skel. Derudover kan Hegnssynet pålægge naboen at beskære træerne yderligere, hvis træernes grene skygger og/eller på anden måde påfører jer ulemper, der væsentligt overstiger, hvad der findes rimeligt, og hvad der kan forventes i kvarteret. Hegnssynet kan pålægge naboen at få udført arbejdet indenfor en rimelig kort frist.

Hegnssynet vil formentlig ikke tage stilling til trærødderne, der vokset ind på jeres grund eller skaderne på jeres flisebelægning, idet disse forhold afgøres efter de naboretlige regler og ikke efter hegnsloven. Hegnssynet kan henvise jer til at indbringe forholdet for domstolene, og det gælder ligeledes erstatningskravet for de ødelagte krukker.

Såfremt I ikke er tilfredse med Hegnssynets afgørelse, anbefaler jeg at få juridisk vurdering og rådgivning vedrørende indbringelse af afgørelsen for domstolene, under hensyn til at der mulighed for at indbringe Hegnssynets afgørelse for domstolene indenfor en frist på 4 uger. Jeg ønsker jer held og lykke med sagen.

Med venlig hilsen

Anders Stig Vestergaard 

Skrevet af Anders Stig Vestergaard 2022.

Ovennævnte er tidligere bragt i Bo Bedre i en forkortet udgave.

Har du spørgsmål?

Hvis du ligger inde med spørgsmål, som kræver juridisk ekspertise, er du velkommen til at kontakte advokat Anders Stig Vestergaard på e-mail: av@askt.dk, via kontaktformularen til højre eller ved at ringe på direkte tlf.nr. 86 18 68 41 eller mbtlf. 23243039

​​Ring og forklar os om din situation

Så kan vi fortælle, hvad vi som advokater kan gøre for at hjælpe dig - og hvad det koster. Ring til os på telefon: 86 13 06 00 eller skriv på e-mail: info@askt.dk​.​

fbyoutube

​Kontakt

Hovednummer: 86 13 06 00

​E-mail: info@askt.dk

CVR: 32283012

​Aarhuskontoret

​Sankt Knuds Torv

Ryesgade 31, 1., 8000 Aarhus C​​​

Rutevejledning

​Tlf.: 86 13 06 00

E-mail: info@askt.dk

Aalborgkontoret

​Det gamle posthus

Algade 44, 1. sal, 9000 Aalborg C​

Rutevejledning

Tlf.: 86 18 68 33​

E-mail: aalborg@askt.dk​

Rykontoret

Parallelvej 9A,

8680 Ry

Rutevejledning

Tlf.: 86 89 33 88

E-mail: hfh@askt.dk

Kontorets telefoner er åbne: Mandag-torsdag 9.00-16.00 & fredag 9.00-15.00.