-->

Syn og skøn vedrørende fugt, råd og skimmelsvamp ​

Se også ​​→

Spørgsmål: 

Hej 

Vi fik bygget en overetage på vores hus i 2017, og vi har efterfølgende haft problemer med fugt og råd og skimmelsvamp i huset.

Vi anmeldte skaderne til vores forsikringsselskab, der sendte en taksator ud og kigge på det, og han afviste, at forsikringsselskabet dækker, for han mener, at skaderne skyldes byggefejl ved bygning af overetagen. Han sagde, at tagkonstruktionen visse steder ikke opfylder byggereglementet, og at det er årsag til fugtskaderne.

Derefter ringede jeg til byggefirmaet, der afviste, at de har lavet noget forkert. Overetagen er bygget efter byggereglementet, og de har anvendt gode materialer, og de har lavet det byggeri mange gange. Jeg har også mailet med dem og fortalt dem om taksatorens vurdering, og nu besvarer de ikke længere mine mails. ​Vi ønsker at gå i gang med renoveringen snarest muligt, så skaderne og skimmelsvampen 

ikke bliver  værre. Vi er totalt forvirrede og forstår ikke, at de kan slippe for ansvar ved at afvise os. Er det noget, du kan hjælpe os med?

Med venlig hilsen

Karin og Martin

Svar: 

Kære Karin og Martin

Jeg bekræfter, at det hjælper vi jer gerne med. Første skridt vil være, at vi udfærdiger og sender en skrivelse til byggefirmaet med en beskrivelse af skaderne og manglerne og oplysning om, hvad I ønsker udbedret. Vi meddeler byggefirmaet en frist til at tage stilling til og besvare vores skrivelse.

Såfremt byggefirmaet stiller sig positivt overfor at udbedre skaderne og manglerne, forsøger vi at indgå en fornuftig aftale om udbedringen.

Såfremt de ikke svarer inden udløbet af den angivne svarfrist, eller de afviser at være ansvarlige, er næste skridt udfærdigelse af stævning og anlæggelse af en retssag med henblik på, at I får dom for jeres krav i retten.

Samtidig med anlæggelse af retssagen begærer vi syn og skøn. Det er væsentlig for sagen, at der gennemføres syn og skøn af skaderne og de steder, hvor byggeriet tilsyneladende ikke opfylder byggereglementet og ikke er udført fagmæssigt korrekt. Syn og skøn skal dokumentere skaderne og manglerne og derudover beskrive årsagerne hertil. Det kan tænkes, at byggereglementet ikke er overholdt for så vidt angår tagkonstruktionen f.eks. ved at isoleringen blokerer for ventilationen. Såfremt der konstateres skader og mangler, skal syn og skøn give svar på, hvordan forholdene udbedres fagmæssigt korrekt. Yderligere skal syn og skøn oplyse om, hvad det koster at få udbedret skaderne og manglerne.

Efter syn og skøn modtager vi en skønserklæring, og såfremt den giver os medhold, kan vi med den som grundlag fastholde kravet om, at byggefirmaet betaler omkostningerne ved udbedring af skaderne og manglerne.

Jeg kan oplyse, at I ikke må gå i gang med udbedring og renovering, idet dette vil ødelægge syn og skøn. Udbedringen og renoveringen må derfor desværre tidligst sættes i værk efter gennemførelsen af syn og skøn.

Vi søger på jeres vegne om retshjælpsdækning inden anlæggelse af retssagen, idet omkostningerne ved retssagen og syn og skøn vil være ikke ubetydelige, og retshjælpen dækker som udgangspunkt 90% af sagsomkostningerne. Såfremt I får medhold i syn og skøn, pålægges byggefirmaet at betale alle omkostningerne herved, og retten fastsætter sagsomkostningerne, som byggefirmaet skal betale.

Med venlig hilsen

Anders Stig Vestergaard

Har du spørgsmål? ​

Hvis du ligger inde med spørgsmål, som kræver juridisk ekspertise, er du velkommen til at kontakte advokat Anders Stig Vestergaard på e-mail: av@askt.dk, via kontaktformularen til højre eller ved at ringe på direkte tlf.nr. 86 18 68 41 eller mbtlf. 23243039

​​Ring og forklar os om din situation

Så kan vi fortælle, hvad vi som advokater kan gøre for at hjælpe dig - og hvad det koster. Ring til os på telefon: 86 13 06 00 eller skriv på e-mail: info@askt.dk​.​

fbyoutube

​Kontakt

Hovednummer: 86 13 06 00

​E-mail: info@askt.dk

CVR: 32283012

​Aarhuskontoret

​Sankt Knuds Torv

Ryesgade 31, 1., 8000 Aarhus C​​​

Rutevejledning

​Tlf.: 86 13 06 00

E-mail: info@askt.dk

Aalborgkontoret

​Det gamle posthus

Algade 44, 1. sal, 9000 Aalborg C​

Rutevejledning

Tlf.: 86 18 68 33​

E-mail: aalborg@askt.dk​

Rykontoret

Parallelvej 9A,

8680 Ry

Rutevejledning

Tlf.: 86 89 33 88

E-mail: hfh@askt.dk

Kontorets telefoner er åbne: Mandag-torsdag 9.00-16.00 & fredag 9.00-15.00.