-->

Skimmelsvamp i andelsboligen - hvem skal betale? ​

Se også ​​→

​Spørgsmål: 

Min kæreste og jeg købte en andelsbolig for ca. 1 måned siden, og ca. 1 uge efter at vi var flyttet ind, opdagede vi, at der var vådt ved gulvet/væggen i gangen og køkkenet, og i fuger på badeværelset, og alle stederne var der skimmelsvamp. Vi kontaktede andelsforeningen, og de kom og kiggede, og de mente, at vi skulle anmelde skaderne til vores egen forsikring. Vi anmeldte det til vores forsikringsselskab, der sendte en taksator og kigge på det. Han afviste med det samme, at det er en forsikringsskade, som de dækker. Derefter ringede vi til en skimmelsvampeekspert, der kom og tog prøver af skimmelsvampen, og resultaterne viste, at der er massiv skimmelsvamp.

Vi kan ikke bo her p.g.a. skimmelsvampen, og jeg fortalte andelsforeningen, at jeg mener, at de må sørge for genhusning, mens det fjernes. Det afviste de og mente, at udgifterne til genhusning skal vi selv eller vores egen forsikring betale. Vi vil høre dig, hvem der skal betale for skaderne, fjernelse af skimmelsvampen og genhusningen? Vi synes ikke, at sælgerne skal gå fri, for de har boet der i 6 år og må have været bekendt skimmelsvampen og de våde vægge. Skulle de ikke have oplyst det, inden vi købte?

​Mvh

Caroline og Andreas.

Svar:

Kære Caroline og Andreas

Det er min juridiske vurdering, at det er ikke jer selv eller jeres forsikring, der skal betale, men andelsboligforeningen, dennes forsikring og/eller sælgerne, der er ansvarlige og skal betale.

Som første skridt i sagen bør det undersøges, hvorvidt Andelsboligforeningen har en forsikring, og om denne omfatter skaderne og skimmelsvampen. Jeg foreslår, at I straks anmoder om at få kopi af andelsboligforeningens police og forsikringsbetingelser, så det kan afklares, om denne forsikringen dækker.

Jeg anbefaler, at der gennemføres en undersøgelse af årsagen eller årsagerne til skimmelsvampen og anførte skader og, samt hvorledes skimmelsvampen fjernes, og skaderne udbedres fagmæssigt korrekt. Under hensyn til at I ikke kan bo i andelsboligen p.g.a. skimmelsvampen, anbefaler jeg, at det sættes i værk hurtigst muligt.

Denne undersøgelse kan f.eks. gennemføres af en bygningssagkyndig med relevant erfaring ved isoleret bevisoptagelse eller syn og skøn. I forbindelse hermed skal de parter, der kan være ansvarlige deltage, og det vil umiddelbart være andelsboligforeningen og sælgerne.

Når undersøgelsen har klarlagt, hvad der er årsagen til skaderne og skimmelsvampen, og ca. hvornår det er opstået, er der grundlag for at foretage en vurdering af, hvem der kan gøres erstatningsansvarlig.

Efter det oplyste er det sandsynligt, at skimmelsvampen og de våde vægge var tilstede før, I overtog andelsboligen, og sælgerne har eller burde have haft kendskab til skimmelsvampen og skaderne. I givet fald burde sælgerne have oplyst det under hensyn til deres loyale oplysningspligt, og da de ikke har gjort det, vil de formentlig være erstatningsansvarlige.

På det foreliggende kan I være berettigede til at få betalt fjernelse af skimmelsvampen og udbedring af skaderne. Derudover kan I kræve betaling af udgifterne til genhusning i de måneder, hvor I ikke kan bo i andelsboligen samt evt. udgifter ved ind- og udflytning.

Jeg anbefaler jer at rette henvendelse til en advokat med henblik på at få en juridisk vurdering af sagen og herunder, hvad der er næste skridt i sagen, og om der skal iværksættes isoleret bevisoptagelse eller syn og skøn. Derudover kan I blive oplyst om sagsomkostningerne og få advokaten til at søge om retshjælpsdækning på jeres vegne.

Med venlig hilsen

Anders Stig Vestergaard

Har du spørgsmål?

​Hvis du ligger inde med spørgsmål, som kræver juridisk ekspertise, er du velkommen til at kontakte advokat Anders Stig Vestergaard på e-mail: av@askt.dk, via kontaktformularen til højre eller ved at ringe på direkte tlf.nr. 86 18 68 41 eller mbtlf. 23243039

​​Ring og forklar os om din situation

Så kan vi fortælle, hvad vi som advokater kan gøre for at hjælpe dig - og hvad det koster. Ring til os på telefon: 86 13 06 00 eller skriv på e-mail: info@askt.dk​.​

fbyoutube

​Kontakt

Hovednummer: 86 13 06 00

​E-mail: info@askt.dk

CVR: 32283012

​Aarhuskontoret

​Sankt Knuds Torv

Ryesgade 31, 1., 8000 Aarhus C​​​

Rutevejledning

​Tlf.: 86 13 06 00

E-mail: info@askt.dk

Aalborgkontoret

​Det gamle posthus

Algade 44, 1. sal, 9000 Aalborg C​

Rutevejledning

Tlf.: 86 18 68 33​

E-mail: aalborg@askt.dk​

Rykontoret

Parallelvej 9A,

8680 Ry

Rutevejledning

Tlf.: 86 89 33 88

E-mail: hfh@askt.dk

Kontorets telefoner er åbne: Mandag-torsdag 9.00-16.00 & fredag 9.00-15.00.