-->

Skal vi deltage i retsmæglingen?​

Se også ​​→

Spørgsmål:

Vi har brug for svar på nogle spørgsmål, før vi beslutter os for, om vi vil deltage i retsmægling. Vi er blevet stævnet i en retssag af tømrerfirmaet, der lavede tilbygningen på vores hus. Han vil have betaling af sin faktura, og vi vil ikke betale, fordi der var mange fejl ved hans arbejde, og regningen var meget større, end vi havde aftalt.

Nu har Retten tilbudt retsmægling som en mulighed for at løse sagen, og retten har givet os en kort frist til at give besked, om vi vil deltage i retsmæglingen.

Vi forstår ikke, om retsmæglingen forsinker retssagen yderligere? Vi vil være sikre på, at det ikke forsinker retssagen. Hvordan er vi stillet med hensyn til dækning af omkostningerne ved retsmæglingen, hvis vi ender med et forlig? Og hvordan hvis vi ikke ender med et forlig? Foregår retsmæglingen ved vores hus, så vi kan vise alle fejlene, eller hvor mødes vi henne? Vi håber på dit snarlige svar på vores spørgsmål. 

Mvh Signe og Gustav.​

Svar:

Kære Signe og Gustav.

Jeg kan oplyse, at formålet med retsmæglingen er at nå frem til en aftale, som løser den tvist, der ligger til grund for retssagen imellem mellem jer og tømrerfirmaet.

Det er sædvanligvis en dommer eller en advokat, der er uddannet mediator, og som er tilknyttet retten som neutral tredjepart, der sidder for bordenden ved retsmæglingen.

Retsmægleren skal hjælpe jer med at finde frem til en løsning på tvisten, og retsmægleren må ikke træffe en afgørelse i sagen. Retsmægleren skal optræde neutralt og virke for en mindelig løsning af sagen.

Retsmægleren skal forsøge at klarlægge, hvilke interesser og behov I har for dermed at hjælpe jer selv med at finde en løsning. Retsmægleren er dog ikke afskåret fra at komme med forslag til løsninger eller give udtryk for styrker og svagheder i jeres retlige og faktiske argumentation.

Jeg anbefaler, at I får en juridisk vurdering af en advokat inden retsmæglingen og herunder får en forhånds vurdering af, hvad der kan opnås ved retsmæglingen sammenholdt med at gennemføre retssagen.

En succesfuld retsmægling forudsætter, at I møder personligt op til retsmæglingen. Jeres advokat kan deltage i retsmæglingen, og i forbindelse med drøftelse af et løsningsforslag kan jeres advokat give sin juridiske vurdering og informere om konsekvenserne af det drøftede løsningsforslag.

Retsmæglingen foregår typisk i et mødelokale i retten eller hos retsmægleren. Under hensyn til at tvisten drejer sig om mangler ved tilbygningen på jeres hus, kunne det være en god ide at foreslå, at retsmæglingen indledes med en besigtigelse af tilbygningen og fejlene ved arbejdet. Efter besigtigelsen kan retsmæglingen fortsættes hos retsmægleren.

Som udgangspunkt vil retsmæglingen forsinke retssagen, idet retssagen ”sættes på pause”, mens retsmæglingen foregår. I sparer dog meget tid, såfremt I indgår en forligsmæssig løsning ved retsmæglingen, idet retssagen sluttes umiddelbart herefter.

Retsmæglingen kan også afsluttes, hvis I eller modparten ikke ønsker at forsætte retsmæglingen f.eks. på grund af, at I ikke ser nogen mulighed for at opnå enighed med modparten.

Hvis retsmæglingen ender uden resultat, genoptages retssagen umiddelbart efter. I givet fald vil retssagen blive forsinket med den periode, som retsmæglingen har taget.

Retsmæglingen kan medføre udgifter for jer i form af advokatsalær eller honorar til en tredjemand for deltagelse i retsmæglingen. Jeres advokat søger på jeres vegne om retshjælp til retsmæglingen. Såfremt forsikringsselskabet giver tilsagn til retshjælpsdækning, dækker retshjælpen sagsomkostningerne ved retsmæglingen med undtagelse af jeres selvrisiko 10%.

Jeg ønsker jer held og lykke med sagen.

Med venlig hilsen

Anders

Skrevet af Anders Stig Vestergaard i 2023

Ovennævnte er tidligere bragt i Bo Bedre i en forkortet udgave

​Har du spørgsmål?

Hvis du ligger inde med spørgsmål, som kræver juridisk ekspertise, er du velkommen til at kontakte advokat Anders Stig Vestergaard på e-mail: av@askt.dk, via kontaktformularen til højre eller ved at ringe på direkte tlf.nr. 86 16 68 41  eller mbtlf. 23  24 30  39

​​Ring og forklar os om din situation

Så kan vi fortælle, hvad vi som advokater kan gøre for at hjælpe dig - og hvad det koster. Ring til os på telefon: 86 13 06 00 eller skriv på e-mail: info@askt.dk​.​

fbyoutube

​Kontakt

Hovednummer: 86 13 06 00

​E-mail: info@askt.dk

CVR: 32283012

​Aarhuskontoret

​Sankt Knuds Torv

Ryesgade 31, 1., 8000 Aarhus C​​​

Rutevejledning

​Tlf.: 86 13 06 00

E-mail: info@askt.dk

Aalborgkontoret

​Det gamle posthus

Algade 44, 1. sal, 9000 Aalborg C​

Rutevejledning

Tlf.: 86 18 68 33​

E-mail: aalborg@askt.dk​

Rykontoret

Parallelvej 9A,

8680 Ry

Rutevejledning

Tlf.: 86 89 33 88

E-mail: hfh@askt.dk

Kontorets telefoner er åbne: Mandag-torsdag 9.00-16.00 & fredag 9.00-15.00.