-->

Skal ejerskifteforsikringen dække utæt tag?​

Spørgsmål:

Vi håber, at du kan hjælpe os. Vi har klaget til ejerskifteforsikringen og vores forsikringsselskab, og de afviser at betale for vores tag, der er utæt.

Vi købte villaen for 2 år siden, og for ½ år siden regnede det ind, og vi opdagede, at taget er utæt flere steder.

Vi ringede til et tagfirma, der kom ud og så på det. De siger, at taget er færdigt og skal skiftes nu eller inden 2 år. De utætte steder skal tætnes, men det er ikke nogen holdbar løsning, og der vil komme utætheder andre steder. Derudover har den ene tagrende bagfald, og skotrender er lavet forkert.

Vi forstår ikke, at ejerskifteforsikringen ikke vil dække, men de henviser blot til tilstandsrapporten.

Efter vores opfattelse tegnede vi forsikringen for at være dækket, hvis der skulle vise sig nogle store udgifter ved huset.

Vi ser frem til dit svar.

Med venlig hilsen Stefanie og Hans

Har du spørgsmål?

Hvis du ligger inde med spørgsmål, som kræver juridisk ekspertise, er du velkommen til at kontakte advokat Anders Stig Vestergaard på e-mail: av@askt.dk, via kontaktformularen til højre eller ved at ringe på direkte tlf.nr. 86 18 68 41 eller mbtlf. 23243039

Svar:

​Kære Stefanie og Hans

Tak for jeres mail.

Jeg har efterfølgende modtaget købsaftalen og tilstandsrapporten, og efter at have gennemgået disse kan jeg besvare jeres henvendelse.

For så vidt angår jeres ejerskifteforsikring må jeg desværre oplyse, at forsikringen er berettiget til at afvise, idet manglerne og skaderne på taget og de øvrige nævnte mangler ikke er dækningsberettiget. Ejerskifteforsikringen udarbejdede tilbuddet på forsikring bl.a. på grundlag af oplysningerne i tilstandsrapporten. Denne er udarbejdet af en byggesagkyndig, og han vurderede taget og de andre mangler til K1 efter at have besigtiget ejendommen. Ejerskifteforsikringen lagde den bygningssagkyndiges vurdering til grund i forsikringstilbuddet og skal ikke dække skaderne.

Derimod har den bygningssagkyndige givet forholdene en forkert betegnelse/vurdering, og det kan være ansvars- og erstatningspådragende. Den bygningssagkyndige giver skaden en betegnelse, efter hvor alvorligt han vurderer forholdet er, henholdsvis K1 for mindre alvorlige skader, K2 for alvorlige skader, K3 for kritiske skader eller UN, som betyder, at forholdet bør undersøges nærmere. K1 er således den ”mildeste” betegnelse og K3 og UN de ”alvorligste” betegnelser. Efter det oplyste om taget og de andre mangler burde den bygningssagkyndige have betegnet dem K3 eller UN. I givet fald er det en ansvarspådragende fejl, og I kan kræve erstatning

Jeg foreslår, at I klager til Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige, også benævnt DBB, se hjemmesiden www.husskade.dk. Nævnet behandler klager over tilstandsrapporter, der er udfærdiget under huseftersynsordningen, og sagsbehandlingen varetages af en landsdommer, repræsentanter for forbrugere og erhverv samt nogle med særlig kendskab til huseftersynsordningen. Nævnet kan pålægge den bygningssagkyndige at betale erstatning, hvis der er fejl og mangler i tilstandsrapporten, og I er påført et tab. Klagegebyret er kr. 275, og hvis I vinder sagen, får I gebyret tilbage.

​For at fremskaffe en uvildig vurdering af hvorvidt den sagkyndige har lavet fejl i tilstandsrapporten, vil der blive gennemført syn og skøn under nævnets behandling af sagen. Når skønserklæringen foreligger, vil nævnet træffe en afgørelse. Jeg kan oplyse, at nævnets egen statistik over afgørelser afslører, at i over 50% af klagesagerne får klager medhold eller delvist medhold.

Den bygningssagkyndige skal have en ansvarsforsikring, og denne kan dække i tilfælde af, at han dømmes til at betale erstatning. Hvis I er utilfredse med nævnets afgørelse, eller den bygningssagkyndige / hans ansvarsforsikringsselskab ikke efterlever nævnets afgørelse, kan I indbringe afgørelsen for retten.

MVH Anders.

​Skrevet af: Advokat Anders Stig Vestergaard januar 2017​

​​Ring og forklar os om din situation

Så kan vi fortælle, hvad vi som advokater kan gøre for at hjælpe dig - og hvad det koster. Ring til os på telefon: 86 13 06 00 eller skriv på e-mail: info@askt.dk​.​

fbyoutube

​Kontakt

Hovednummer: 86 13 06 00

​E-mail: info@askt.dk

CVR: 32283012

​Aarhuskontoret

​Sankt Knuds Torv

Ryesgade 31, 1., 8000 Aarhus C​​​

Rutevejledning

​Tlf.: 86 13 06 00

E-mail: info@askt.dk

Aalborgkontoret

​Det gamle posthus

Algade 44, 1. sal, 9000 Aalborg C​

Rutevejledning

Tlf.: 86 18 68 33​

E-mail: aalborg@askt.dk​

Rykontoret

Parallelvej 9A,

8680 Ry

Rutevejledning

Tlf.: 86 89 33 88

E-mail: hfh@askt.dk

Kontorets telefoner er åbne: Mandag-torsdag 9.00-16.00 & fredag 9.00-15.00.