-->

Sælgers afgivelse af urigtige oplysninger​

Spørgsmål:

Kære Bo Bedre

Vi købte hus for et år siden, og ifølge tilstandsrapporten var det i god stand. Huset er oprindelig fra 1956, og der er en nyere tilbygning fra 2003 med 3 værelser, kontor og badeværelse. Der var ingen k3`ere, og vi troede, at både det oprindelige hus og tilbygningen var godt bygget. Under et kraftigt regnvejr fik vi en vandskade, som vi bestilte en tømrer til at lave. Han startede med at pille en del af taget på nybygningen ned, og derefter meddelte han, at der var betydelig råd og fugt i trækonstruktionen og tilbygningen som følge af tidligere vandskade.

Det skyldes ifølge tømreren, at tagkonstruktionen på nybygningen og sammenbygning med det gamle hus er lavet forkert. Tagkonstruktionen er ikke udført med vandtæt membran, isolering og dampspærre, og måske er det ikke lavet af håndværker. Alt i alt bliver det dyrt at få lavet. Vi mener, at sælger skulle have oplyst os om det. Kan vi kræve, at sælger skal betale, hvad det koster at få lavet?

Mvh Hanne og Kristian

Har du spørgsmål?

Hvis du ligger inde med spørgsmål, som kræver juridisk ekspertise, er du velkommen til at kontakte advokat Anders Stig Vestergaard på e-mail: av@askt.dk, via kontaktformularen til højre eller ved at ringe på direkte tlf.nr. 86 18 68 41 eller mbtlf. 23243039

Svar:

Kære Hanne og Kristian

Tak for jeres mail. Som udgangspunkt kan I ikke påberåbe jer mangler overfor sælger. Han er er ansvarsfri, da I har modtaget en tilstandsrapport, elinstallationsrapport og tilbud om ejerskifteforsikring og sælgers tilbud om betaling af halvdelen af præmien for forsikringen. I har også oplyst, at I modtog rapporterne og tilbud, inden I skrev under på købsaftalen. I har heller ikke mulighed for at påberåbe jer, at manglerne burde havde været beskrevet i tilstandsrapporten.

Imidlertid oplyste I, at I efterfølgende ved et tilfælde snakkede med jeres naboer om vandskaden i tilbygningen. Jeres naboer kunne fortælle, at den tidligere ejer i udstrakt grad selv havde medvirket ved byggeriet af tilbygningen. I forbindelse med udfærdigelse af tilstandsrapporten har sælger afgivet oplysninger om ejendommen. Herunder er han blevet spurgt om, hvorvidt bygningen eller dele af bygningen er udført helt eller delvist som selvbyg, og det har han svaret benægtende på jf. tilstandsrapporten. Endvidere er det jeres tømrers vurdering, at der tidligere har været vandskade på ejendommen. I tilstandsrapporten er sælger blevet spurgt, om taget er eller har været utæt, og dette har sælger også svaret benægtende på. På den baggrund har sælger afgivet urigtige oplysninger om ejendommen.

Det er naturligvis væsentligt, at sælger svarer sandfærdigt på alle de spørgsmål, der stilles om ejendommen, og at I som købere kan stole på sælgers oplysninger. Hvis sælger afgiver urigtige oplysninger om ejendommen, vil sælger anses for at have handlet groft uagtsomt eller svigagtigt. Det har den virkning, at sælgers sædvanlige ansvarsfrihed falder bort.

I vil herefter kunne påberåbe jer mangler ved ejendommen efter de almindelige erstatningsregler. Det er min vurdering, at sælger har pådraget sit et ansvar for manglerne ved ejendommen, og at I har et erstatningskrav overfor sælger. Det næste skridt i sagen vil være at få gennemført syn og skøn vedrørende manglerne ved ejendommen. Skønsforretningen skal klarlægge omfanget af de nødvendige arbejder samt omkostningerne herved. Når disse vurderinger foreligger, kan erstatningskravet fastsættes, og erstatningskravet vil passende kunne fastsættes til omkostningerne ved en fagmæssig korrekt reparation af manglerne ved taget og tilbygningen.

Skrevet af: Advokat Anders Stig Vestergaard oktober 2014​

​​Ring og forklar os om din situation

Så kan vi fortælle, hvad vi som advokater kan gøre for at hjælpe dig - og hvad det koster. Ring til os på telefon: 86 13 06 00 eller skriv på e-mail: info@askt.dk​.​

fbyoutube

​Kontakt

Hovednummer: 86 13 06 00

​E-mail: info@askt.dk

CVR: 32283012

​Aarhuskontoret

​Sankt Knuds Torv

Ryesgade 31, 1., 8000 Aarhus C​​​

Rutevejledning

​Tlf.: 86 13 06 00

E-mail: info@askt.dk

Aalborgkontoret

​Det gamle posthus

Algade 44, 1. sal, 9000 Aalborg C​

Rutevejledning

Tlf.: 86 18 68 33​

E-mail: aalborg@askt.dk​

Rykontoret

Parallelvej 9A,

8680 Ry

Rutevejledning

Tlf.: 86 89 33 88

E-mail: hfh@askt.dk

Kontorets telefoner er åbne: Mandag-torsdag 9.00-16.00 & fredag 9.00-15.00.