Sælgers henvisning til sine almindelige forretningsbetingelser i ordrebekræftelse medførte ikke aftale om værneting i Tyskland.

​Advokat Anders Stig Vestergaard (H) er juridisk ekspert vedrørende international transport og handel, og desuden er han

forfatter til en lang række artikler.​​​​

Tvisten

Tvisten drejede sig om, hvorvidt retssagen skulle foregå ved retten i Hillerød i Danmark eller ved retten i Stuttgart i Tyskland.

Hændelsesforløbet

En dansk virksomhed indgik aftale med en tysk virksomhed om køb af diverse motorer til markiser.

Motorerne var produceret af den tyske virksomhed, der også leverede motorerne på den danske virksomheds forretningsadresse.

Der blev konstateret mangler ved motorerne, og det påførte den danske virksomhed store følgeomkostninger i forbindelse med udskiftning af de mangelfulde motorer.

Efterfølgende stævnede den danske virksomhed den tyske virksomhed ved retten i Hillerød med krav om erstatning for sine tab.

Sagsøger og sagsøgtes påstande

Sagsøgerenpåstod, at sagen kunne anlægges ved Retten i Hillerød jf. retsplejelovens § 242, stk. 1, hvorefter sager om kontraktsforhold kan anlægges ved retten på det sted, hvor den forpligtelse, der ligger til grund for sagen, er opfyldt eller skal opfyldes.

Sagsøgte, sælgeren Gerhard Geiger GmbH & Co. KG påstodafvisning med henvisning til, at værnetinget var aftalt til retten i Stuttgart jf. sagsøgtes almindelige forretningsbetingelser.

Sagsøgte havde henvist til sine forretningsbetingelser i sin ordrebekræftelse, og i betingelserne var en værnetingsklausul, hvorefter Stuttgart skulle være værneting.

Østre Landsrets afgørelse

Østre Landsret kom frem til, at sælgers henvisning til sine almindelige forretningsbetingelser via et link i ordrebekræftelsen ikke medførte, at der var indgået en skriftlig aftale om værneting i Tyskland.

Landsretten oplyste, at det følger af EU-Domstolens praksis, at en værnetingsaftale fastsat i almindelige forretningsbetingelser opfylder kravene, såfremt der foreligger en underskrevet kontrakt, der udtrykkeligt henviser til de almindelige forretningsbetingelser.

En værnetingsklausul i almindelige forretningsbetingelser, som der kun er henvist til i ordrebekræftelse eller faktura udstedt af den ene part, kan ikke anses for at opfylde kravene til en skriftlig værnetingsaftale jf. EU-Domstolens praksis.

Landsretten fandt det heller ikke dokumenteret, at der som følge af parternes praksis eller international handelssædvane var indgået en gyldig værnetingsaftale.

På den baggrund bestemte landsretten, at der var værneting i Hillerød.

Bemærkninger

​Jeg bemærker, at det herefter kan lægges til grund, at det ikke er tilstrækkeligt at henvise til sine almindelige forretningsbetingelser i ordrebekræftelsen eller fakturaen.

Det er væsentligt at bemærke, at hvis værnetingsaftalen skal have retlig gyldighed, skal værnetingsaftalen være indføjet i en underskrevet kontrakt, eller denne skal indeholde en udtrykkelig henvisning til de almindelige forretningsbetingelser.

Derudover må det antages, at en værnetingsaftale kan anses for at være indgået, hvis parterne har haft et langvarigt samarbejde eller som følge af international sædvane.

Har du spørgsmål?

Hvis du ligger inde med spørgsmål, som kræver juridisk ekspertise, er du velkommen til at kontakte advokat

Anders Stig Vestergaard på e-mail: av@askt.dk, via kontaktformularen til højre eller ved at ringe på tlf.:

86 13 06 00.​

Det koster ikke noget at spørge

En specialist vil svare på dit spørgsmål

Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Kontakt

Tlf.: 86 13 06 00   ring

E-mail: info@askt.dk​   kontakt

CVR: 32283012

Adresse

Advokaterne Sankt Knuds Torv P/S

Aarhuskontoret

Sankt Knuds Torv

Ryesgade 31, 1.

8000 Aarhus C​​​

Rutevejledning

Aalborgkontoret

Det gamle posthus

Algade 44, 1. sal

9000 Aalborg C​

Rutevejledning

Telefontid​

Kontorets telefoner er åbne

Mandag-Torsdag 9.00-16.00,
Fredag 9.00-15.00.

Følg os på Facebook ​ fb-f-logo-white-57