-->

Skal vi gå med til isoleret bevisoptagelse?

Se også ​​→

​Spørgsmål:

​Vi har nogle spørgsmål og ønsker din rådgivning om følgende. Vi solgte sidste år vores hus, som vi har haft i 4 år og været meget tilfredse med, men da vi havde behov for 2 ekstra værelser på grund af familieforøgelse, solgte vi og købte et større hus.

Nu har vi modtaget et brev fra købernes advokat, der meddeler, at køberne har vand-indtrængning i kælderen, når det har regnet meget. Køberne ønsker at få det undersøgt og få en sagkyndig vurdering fra en byggesagkyndig, og det skal ske ved isoleret bevis-optagelse. Vi har aldrig oplevet vandindtrængning i kælderen, som de beskriver. Købernes advokat truer med en retssag, hvis vi ikke går med til isoleret bevisoptagelse.

Vi ved ikke, hvad isoleret bevisoptagelse er, og vi ved ikke, om det er værre eller bedre end en retssag. Hvad vil du råde os til? Simone og Sigfred

Simone og Sigfred​

Svar:​

​Kære Simone og Sigfred

Jeg kan umiddelbart sige god for, at I går med til isoleret bevisoptagelse med henblik på, at en uvildig skønsmand undersøger problemet med vandindtrængning i kælderen og svarer på, hvad der er årsagen til vandindtrængningen, og hvordan det kan udbedres.

Isoleret bevisoptagelse kan sammenlignes med syn og skøn under en retssag under hensyn til, at man kan anmode retten om at afholde et syn og skøn, uden at der er anlagt en retssag. Dette kaldes isoleret bevisoptagelse. Det foregår i princippet på samme måde, idet parterne først skal opnå enighed om skønstemaet, og hvem der skal være skønsmand.

Det er væsentligt at sikre sig, at det er en uvildig skønsmand, og at han/hun har den rette uddannelse, erhvervsbaggrund og erfaring med skønsforretninger / isoleret bevisoptagelse.

Jeg anbefaler, at der rettes henvendelse til Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed og anmodes om, at nævnet foreslår en skønsmand. Til brug for nævnets behandling af sagen skal det oplyses, hvad den isolerede bevisoptagelse omhandler og hvilken uddannelse og erfaring, som der må kræves af skønsmanden for, at han kan varetage opgaven fagmæssigt korrekt. Der skal betales et gebyr til nævnet for dets behandling af sagen og forslag til en skønsmand.

På baggrund af oplysningerne om den isolerede bevisoptagelse sender Voldgiftsnævnet Bygge- og Anlægsvirksomhed forslag til en skønsmand vedhæftet dennes cv.

Der må naturligvis ikke være tvivl om skønsmandens habilitet, og som udgangspunkt vil omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om den pågældendes fuldstændige upartiskhed, medføre, at skønsmanden er inhabil.

Parterne har mulighed for at udtale sig og fremsætte indsigelser mod den foreslåede skønsmand, men evt. indsigelser skal være saglig begrundede.

Når parterne er enige om skønsmanden, modtager han kopi af alle relevante dokumenter i sagen. Skønsmanden indkalder herefter til en fælles besigtigelse af kælderen i ejendommen, hvor køberne, deres advokat samt I og jeres advokat er tilstede og har mulighed for at komme med relevante oplysninger og stille spørgsmål.

Skønsmanden udfærdiger efterfølgende en erklæring, hvor han besvarer de stillede spørgsmål.

I har mulighed for at stille supplerende spørgsmål til skønsmanden, såfremt I mener, at han ikke har besvaret forholdet eller ikke besvaret det fuldt ud korrekt. Skøns-erklæringen kan bruges som dokumentation i en evt. senere anlagt retssag.

Jeres advokat søger om retshjælp hos jeres forsikringsselskab med henblik på at opnå tilsagn om dækning af jeres sagsomkostninger ved den isolerede bevisoptagelse.

Køberne skal foreløbig selv betale for udgifterne til skønsmanden. Efterfølgende kan retten anmodes om at træffe afgørelse om, hvem der endelig skal betale omkost-ningerne til skønsmanden og udgifterne til advokat i forbindelse med den isolerede bevisoptagelse. 

Held og lykke med sagen. 

Med venlig hilsen

Anders

Skrevet af Anders Stig Vestergaard i 2023

Ovennævnte er tidligere bragt i Bo Bedre i en forkortet udgave​

​Har du spørgsmål?

Hvis du ligger inde med spørgsmål, som kræver juridisk ekspertise, er du velkommen til at kontakte advokat Anders Stig Vestergaard på e-mail: av@askt.dk, via kontaktformularen til højre eller ved at ringe på direkte tlf.nr. 86 18 68 41 eller mbtlf. 

23243039.

​​Ring og forklar os om din situation

Så kan vi fortælle, hvad vi som advokater kan gøre for at hjælpe dig - og hvad det koster. Ring til os på telefon: 86 13 06 00 eller skriv på e-mail: info@askt.dk​.​

fbyoutube

​Kontakt

Hovednummer: 86 13 06 00

​E-mail: info@askt.dk

CVR: 32283012

​Aarhuskontoret

​Sankt Knuds Torv

Ryesgade 31, 1., 8000 Aarhus C​​​

Rutevejledning

​Tlf.: 86 13 06 00

E-mail: info@askt.dk

Aalborgkontoret

​Det gamle posthus

Algade 44, 1. sal, 9000 Aalborg C​

Rutevejledning

Tlf.: 86 18 68 33​

E-mail: aalborg@askt.dk​

Rykontoret

Parallelvej 9A,

8680 Ry

Rutevejledning

Tlf.: 86 89 33 88

E-mail: hfh@askt.dk

Kontorets telefoner er åbne: Mandag-torsdag 9.00-16.00 & fredag 9.00-15.00.