-->

Ophævelse af køb af hus​

Spørgsmål:

Kære Bo Bedre

Vi føler os ført bag lyset i forbindelse med vores køb af hus 1. september sidste år, og ønsker at træde tilbage fra købet.

Da vi besluttede os for at købe huset, var der en fin udsigt og en ugenert have, men det har vi ikke længere. Det skyldes, at naboen i efteråret og vinter har foretaget en stor ombygning af sit hus. Samtidig har 1 etagen fået en kvist, balkon og flere vinduer, og derved har han fået direkte udsyn til vores have, terrasse, stue, spisekøkken og vores soveværelse.

Værdien af vores hus er naturligvis faldet som følge af naboens ombygning, og vi kan ikke sælge huset til samme pris, som vi har givet for det. Hvis sælger ikke vil lade handlen gå tilbage, ønsker vi, at sælger eller naboen skal erstatte det tab, som vi får ved salget.

Med venlig hilsen Bo og Elisabeth.

Har du spørgsmål?

Hvis du ligger inde med spørgsmål, som kræver juridisk ekspertise, er du velkommen til at kontakte advokat Anders Stig Vestergaard på e-mail: av@askt.dk, via kontaktformularen til højre eller ved at ringe på direkte tlf.nr. 86 18 68 41 eller mbtlf. 23243039

Svar:

Kære Bo og Elisabeth

Tak for jeres spørgsmål. For de fleste mennesker er køb af hus den største investering, som de foretager i livet, og jeg har fuld forståelse for, hvor skuffede I er. Ud fra jeres beskrivelse er jeg desværre også enig i, at jeres hus formentlig er faldet i værdi, siden I købte det.

Jeg vil anbefale jer at gennemgå lokalplanen og få undersøgt, hvorvidt naboens byggeri holder sig indenfor de rammer, som lokalplanen fastsætter for byggeri i kvarteret. Hvis det ikke er tilfældet, skal det undersøges, om han har fået en dispensation til byggeriet. Er byggeriet i orden i henhold til lokalplanen er det naturligvis svært at få noget ud af en klage, men har kommunen meddelt dispensation til byggeriet, bør det undersøges, hvorvidt reglerne i forbindelse hermed, herunder reglerne om nabohøring, er fulgt.

Af jeres henvendelse fremgår det, at I ikke havde fået oplyst noget om naboens byggeri hverken af ejendomsmægleren eller sælger, inden I købte jeres hus, og at byggeriet blev påbegyndt ganske kort tid efter, at I var flyttet ind.

På den baggrund kan det ikke afvises, at sælger var bekendt med naboens planlagte byggeri. Hvis sælger var bekendt med det kommende byggeri, skulle han have orienteret jer, inden I købte huset. Naboens planlagte ombygning er relevante og væsentlige oplysninger, som skal oplyses til køber, før dennes underskrift på købskontrakten, således at han har mulighed for at tage det med i sine overvejelser. 

Hvis sælger har fortiet disse oplysninger vil være ensbetydende med, at sælger har misligholdt sin loyale oplysningspligt, og det er erstatningspådragende.

Jeg kan referere til en tidligere retssag, som jeres sag minder om. I den sag oplevede køber kort tid efter overtagelse af huset, at naboen fik ombygget førstesalen, hvilket forringede købers udsigt og gav naboen indkig i købers have og stuer mv. Det blev konstateret, at sælger havde været fuldt ud vidende om naboens byggeplaner, men havde fortiet oplysningerne over for køber. Denne anlagde en retssag mod sælger og nedlagde påstand om ophævelse af købet. Derudover krævede køber erstatning for den værdiforringelse af ejendommen, som naboens ombygning havde medført. Retten afviste en ophævelse af købet, fordi køber ikke havde gjort kravet gældende i tide. Derimod gav retten køber medhold i erstatningskravet og pålagde sælger betale en erstatning på kr. 325.000 svarende til værdiforringelsen af ejendommen.

Det blev udslagsgivende, at køber havde været bekendt med sagen i en del måneder, før han fremsatte krav om ophævelse af købet, og det mente retten var for sent. Omvendt tilkendte retten køber en pæn erstatning svarende til værdiforringelsen af huset, fordi det kunne dokumenteres, at huset var faldet i værdi som følge af tab af udsigt og indkig.

Under henvisning til ovenstående vil jeg foreslå, at I indhenter yderligere oplysninger, og at I derefter får foretaget en grundig juridisk vurdering af jeres sag.

Skrevet af: Advokat Anders Stig Vestergaard juni 2015​

​​Ring og forklar os om din situation

Så kan vi fortælle, hvad vi som advokater kan gøre for at hjælpe dig - og hvad det koster. Ring til os på telefon: 86 13 06 00 eller skriv på e-mail: info@askt.dk​.​

fbyoutube

​Kontakt

Hovednummer: 86 13 06 00

​E-mail: info@askt.dk

CVR: 32283012

​Aarhuskontoret

​Sankt Knuds Torv

Ryesgade 31, 1., 8000 Aarhus C​​​

Rutevejledning

​Tlf.: 86 13 06 00

E-mail: info@askt.dk

Aalborgkontoret

​Det gamle posthus

Algade 44, 1. sal, 9000 Aalborg C​

Rutevejledning

Tlf.: 86 18 68 33​

E-mail: aalborg@askt.dk​

Rykontoret

Parallelvej 9A,

8680 Ry

Rutevejledning

Tlf.: 86 89 33 88

E-mail: hfh@askt.dk

Kontorets telefoner er åbne: Mandag-torsdag 9.00-16.00 & fredag 9.00-15.00.