-->

Hvordan forholder vi os overfor ejerskifteforsikringen og den bygningssagkyndige?

Se også ​​→

Spørgsmål: 

​Vi skriver til dig for at få råd om, hvordan vi skal forholde os overfor ejerskifteforsikringen på vores hus. Sagen er, at vi flyttede ind i vores hus i december 2020, og hen over vinteren oplevede vi vandindtrængning. I flere tilfælde opleverede vi små og større vandpytter på bordet og gulvene i bryggerset og køkkenet/alrummet, som måtte tørres op.

Vi har haft et tagfirma til at kigge på taget og de 2 kviste, og de fandt flere årsager til vandindtrængningen og vurderede, at taget er meget dårligt og skal skiftes. De to kviste er færdige, og årsagen til vandindtrængningen skulle findes her. Vi har fået tilbud på nyt tag og udskiftning af kviste, og sammenlagt løber det op i ca. kr. 275.000, kroner.

Vi anmeldte det til vores ejerskifteforsikring, men forsikringen afviste at dække. I forhold til at vores tilstandsrapport ikke har nogle nævneværdige forhold, er det en overraskende stor udgift så hurtigt efter overtagelsen af huset. Vi har svært ved at se, hvordan kvistene kan være gået fra ”i orden” til ”færdige” på under 2 år

​Vi ved ikke, hvordan vi skal forholde os. Ville det være muligt at anke afgørelsen fra ejerskifteforsikringen, søge erstatning hos byggesagkyndige?, noget helt 3., eller har vi bare været enormt uheldige?

Med venlig hilsen

Sarah og Jonas

Svar: 

Kære Sarah og Jonas

Jeg foreslår, at I på ny retter henvendelse til ejerskifteforsikringen og fastholder, at forsikringen skal dække reparationen af skaderne.

I den forbindelse lægger jeg til grund, at skaderne og manglerne har været til stede, da I overtog huset, og at de ikke var synlige og ikke burde være konstateret af den bygningssagkyndige under hans besigtigelse. Derudover er der en aktuel og nærliggende risiko for, at der opstår yderligere vandskader på huset.

Formålet med at tegne en ejerskifteforsikring er, at forsikringen skal forsikre jer mod alvorlige skjulte skader ved huset og uforudsete udgifter.

Forsikringsselskabet gav tilbud på ejerskifteforsikringen på grundlag af tilstands- og elinstallationsrapporten. Ejerskifteforsikringen dækker således kun skader, som ikke fremgår af tilstands- og elinstallationsrapporten. Denne betingelse er opfyldt, idet der ikke er bemærkninger til taget eller kvistene i tilstandsrapporten. Tværtimod har den bygningssagkyndige givet dem karakteren IB (ingen bemærkninger).

Det betyder, at I har truffet jeres beslutning om at købe huset på et forkert grundlag. I er sådan set blevet vildledt, og det medfører væsentlige udgifter for jer kort tid efter jeres overtagelse af huset. Såfremt I var blevet korrekt oplyst om, at taget og kvistene skulle udskiftes indenfor 2 år, kunne disse oplysninger indgået i jeres overvejelser om at købe huset. Yderligere kunne oplysningerne have haft stor betydning for jeres forhandlinger om et afslag i købsprisen.

Såfremt ejerskifteforsikringen fastholder sin afvisning af at dække, kan I klage over afgørelsen til Ankenævnet for forsikring. Klagen kan indgives online.

Skulle afgørelsen fra ankenævnet ikke give jer medhold, kan sagen indbringes for domstolene med henblik på at få dom for jeres krav.

Derudover kan I klage til den bygningssagkyndige Han vil formentlig besigtige skaderne, før han tager stilling til klagen. Hvis han afviser klagen, kan I indgive en klage til Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige, der har til huse i Nævnenes Hus. Klagen indgives online. Der skal betales et gebyr kr. 900, som I får igen, hvis I får ret i klagen. Held og lykke med sagen.

Med venlig hilsen

Anders Stig Vestergaard

Skrevet af Anders Stig Vestergaard 2023.

Ovennævnte er tidligere bragt i Bo Bedre i en forkortet udgave.

Har du spørgsmål? ​

Hvis du ligger inde med spørgsmål, som kræver juridisk ekspertise, er du velkommen til at kontakte advokat Anders Stig Vestergaard på e-mail: av@askt.dk, via kontaktformularen til højre eller ved at ringe på direkte tlf.nr. 86 18 68 41 eller mbtlf. 23243039

​​Ring og forklar os om din situation

Så kan vi fortælle, hvad vi som advokater kan gøre for at hjælpe dig - og hvad det koster. Ring til os på telefon: 86 13 06 00 eller skriv på e-mail: info@askt.dk​.​

fbyoutube

​Kontakt

Hovednummer: 86 13 06 00

​E-mail: info@askt.dk

CVR: 32283012

​Aarhuskontoret

​Sankt Knuds Torv

Ryesgade 31, 1., 8000 Aarhus C​​​

Rutevejledning

​Tlf.: 86 13 06 00

E-mail: info@askt.dk

Aalborgkontoret

​Det gamle posthus

Algade 44, 1. sal, 9000 Aalborg C​

Rutevejledning

Tlf.: 86 18 68 33​

E-mail: aalborg@askt.dk​

Rykontoret

Parallelvej 9A,

8680 Ry

Rutevejledning

Tlf.: 86 89 33 88

E-mail: hfh@askt.dk

Kontorets telefoner er åbne: Mandag-torsdag 9.00-16.00 & fredag 9.00-15.00.