-->

Hvem skal betale for vedligeholdelse af vej?​

Spørgsmål:

Kære Bo Bedre

Jeg bor på en privat vej, og jeg har modtaget besked fra kommunen på, at jeg og andre grundejere skal reparere nogle huller i asfalten og vedligeholde vejen.

Kommunens afgørelse er efter min mening forkert. For det første er der gennemkørende trafik på vejen med tunge lastbiler, og jeg mener helt klart, at det er dem, der slider mest på vejen. De er ansvarlige for hullerne i vejen, ikke os der bor på vejen.

Det bør derfor være kommunen, der skal betale for reparation af hullerne.

For det andet har kommunen lavet ledningsarbejde på vejen, og deres biler har kørt ind/udkørsler op og knækket fliser. Jeg vil gerne vide, om det ikke er rigtigt, at kommunen ikke uden videre kan pålægge os at betale for reparationerne. Hvis jeg ikke kommer igennem overfor kommunen, hvor kan jeg så klage.

MVH Bjarne

Har du spørgsmål?

Hvis du ligger inde med spørgsmål, som kræver juridisk ekspertise, er du velkommen til at kontakte advokat Anders Stig Vestergaard på e-mail: av@askt.dk, via kontaktformularen til højre eller ved at ringe på direkte tlf.nr. 86 18 68 41 eller mbtlf. 23243039

Svar:

Kære Bjarne

Tak for din mail. Jeg har undersøgt sagen, og du bor på en privat fællesvej i bymæssig bebygget område. Herefter er det som udgangspunkt grundejerne på vejen, dvs. ejerne af de ejendomme, der grænser op til vejen, der skal holde vejen i god og forsvarlig stand til færdslens art og omfang.

For så vidt angår skader på flisebelægning og ind/udkørsler, som kommunens køretøjer har forårsaget, er det væsentligt, at du reklamerer til kommunen straks efter, at skaderne er opdaget eller snarest muligt herefter. Sædvanligvis vil kommunen være indstillet på at genoprette skaderne.

Hvis kommunen alligevel måtte afvise at være ansvarlig, skal der redegøres nærmere om skaderne overfor kommunen.

Jeg har forståelse for din frustration over, at færdsel med gennemgående trafik slider på jeres vej, men at I skal afholde udgifterne til reparation og vedligeholdelse. Umiddelbart er det værd at undersøge, om vejen kan overtages som offentlig vej, således at vedligeholdelsespligten overtages af kommunen.

Med henblik herpå kan jeg foreslå, at samtlige grundejere på vejen eller de grundejere, der pålægges at afholde mindst 2/3 af de samlede udgifter til istandsættelse af vejen, anmoder kommunen om en trafiktælling.

Trafiktællingen skal belyse, hvor stor del af færdslen på vejen, der er almen færdsel. Hvis færdslen med gennemgående motorkøretøjer udgør mere end 50 % af den samlede færdsel, skal kommunen overtage vejen som offentlig.

Du kan påklage kommunens afgørelse til transportministeren. Vær opmærksom på at klagefristen kun er 4 uger, efter at du har modtaget kommunens afgørelse. Transportministeren tager dog kun stilling til det lovlige i kommunens afgørelse, og ministeren er således ikke berettiget til at omgøre et forkert skøn fra kommunen.

Herefter har du mulighed for at indbringe kommunens afgørelse for domstolene. Der skal overgives stævning til retten senest 6 måneder efter, at du har modtaget afgørelsen. Allerede i forbindelse med indgivelse af stævning skal der begæres gennemførelse af syn og skøn vedrørende vejens tilstand og årsagen til hullerne. Herved opnår du en realitetsbehandling af sagen, og rettens stillingtagen til fordeling af omkostningerne ved reparationerne og vedligeholdelse af vejen.

Skrevet af: Advokat Anders Stig Vestergaard april 2016​

​​Ring og forklar os om din situation

Så kan vi fortælle, hvad vi som advokater kan gøre for at hjælpe dig - og hvad det koster. Ring til os på telefon: 86 13 06 00 eller skriv på e-mail: info@askt.dk​.​

fbyoutube

​Kontakt

Hovednummer: 86 13 06 00

​E-mail: info@askt.dk

CVR: 32283012

​Aarhuskontoret

​Sankt Knuds Torv

Ryesgade 31, 1., 8000 Aarhus C​​​

Rutevejledning

​Tlf.: 86 13 06 00

E-mail: info@askt.dk

Aalborgkontoret

​Det gamle posthus

Algade 44, 1. sal, 9000 Aalborg C​

Rutevejledning

Tlf.: 86 18 68 33​

E-mail: aalborg@askt.dk​

Rykontoret

Parallelvej 9A,

8680 Ry

Rutevejledning

Tlf.: 86 89 33 88

E-mail: hfh@askt.dk

Kontorets telefoner er åbne: Mandag-torsdag 9.00-16.00 & fredag 9.00-15.00.