-->

Har vi ikke krav på at blive hørt i.f.m. naboens byggeri?​

Se også ​​→

Spørgsmål:

Vores naboer er gået i gang med at bygge en stor tilbygning i 1 ½ plan, og vi mener, at tilbygningen vil påføre os store indbliksgener, og vi er slet ikke blevet informeret om byggeriet på forhånd.

Den nye tilbygning kommer til at ligge meget tæt på skel, og på 1 salen bliver der kviste og vinduer, der vender ind mod os, og giver naboerne uhindret indkig til os.

Min mand og jeg har boet i vores hus i 15 år, og vi har haft det dejligt ugenert p.g.a. af en tæt hæk i 1,8-2 m højde i skel, og at naboens hus ikke havde 1 sals vinduer, der vendte ind mod os. Nu får naboerne direkte indkig til vores soveværelse, værelse, stuen og vores terrasse fra tilbygningens vinduer på 1 sal.

Vi undrer os over, at vi ikke skulle informeres om byggeriet, og at vi ikke skulle høres, inden kommunen meddelte byggetilladelse.

Vi har brug for din rådgivning om, hvorvidt vi kan klage til kommunen, eller om det er for sent? 

Mvh Susanne og Niels

Svar: 

Kære Susanne og Niels. 

Jeg kan oplyse, at såfremt byggeriet udsætter jer for konkrete væsentlige gener, havde kommunen pligt til at partshøre jer i henhold til forvaltningslovens regler, før kommunen udstedte byggetilladelse til naboerne.

Det er vigtigt, at kommunen foretager en konkret vurdering af, om byggeriet har en væsentlig og individuel og konkret betydning for jer.

Indbliksgenerne anses for at være konkrete og væsentlige, efter det I har oplyst om byggeriet, herunder de store vinduer, der vender ind mod jeres ejendom og giver indkig til jeres soveværelse, stue mv. og den korte afstand til jeres ejendom. På det foreliggende burde I således være blevet partshørt, inden kommunen meddelte byggetilladelse til naboen.

Derudover bemærker jeg, at partshøring er en garantiforskrift, og at manglende partshøring er en overtrædelse af garantiforskriften, og det kan medføre, at kommunens afgørelse bliver ugyldig. Det kan betyde, at byggetilladelsen er ugyldig, og dermed at kommunen skal behandle sagen helt forfra.

Kommunens pligt til partshøring er uafhængigt af kommunens evt. pligt til naboorientering jf. reglerne i bygge- og planlovgivningen.

Såfremt kommunen pålægges at starte sagen helt forfra, skal der gennemføres partshøring. I den forbindelse skal I modtage alle tilgængelige oplysninger om naboens byggeri, og I får mulighed for at fremsætte jeres synspunkter og fremlægge jeres evt. dokumentation. Jeres indlæg vil indgå i kommunens vurdering og afgørelse af, hvorvidt, der skal meddeles byggetilladelse og på hvilke betingelser.

Byggetilladelsen er betinget af, at tilladelsen og byggelovgivningen og dertil knyttede bestemmelser overholdes, og jeg anbefaler, at det undersøges, hvorvidt byggeriet overholder gældende byggereglement og byggetilladelsen.

I lokalplanen findes bestemmelser, der fastsætter regler for, hvordan 1 salen skal bygges, udnyttelsesgraden, samt hvor tæt på skel byggeriet må opføres mv. Disse bestemmelser skal byggeprojektet naturligvis også overholde, medmindre kommunen har givet dispensation. Hvis I kommer frem til, at kommunen ikke har overholdt lokalplanen, kan det overvejes at påklage afgørelsen til Planklagenævnet.

Efter en besigtigelse af kvarteret bemærker jeg i øvrigt, at det ikke er praksis i kvarteret med kviste eller panoramavinduer på 1 sal, der vender ind mod naboerne.

Sammenfattende vil jeg anbefale jer straks at udfærdige og sende en klage til kommunen. I klagen skal I også anmode om, at byggeriet sættes i bero, indtil der foreligger en afgørelse. Yderligere anbefaler jeg, at I får udfærdiget en juridisk vurdering af hele sagen og jeres muligheder. 

​​

Med venlig hilsen

Anders

​​

​Skrevet af Anders Stig Vestergaard

Ovennævnte er tidligere bragt i Bo Bedre i en forkortet udgave

Har du spørgsmål?

Hvis du ligger inde med spørgsmål, som kræver juridisk ekspertise, er du velkommen til at kontakte Anders Stig Vestergaard på e-mail: av@askt.dk via kontaktformularen til højre eller ved at ringe på direkte tlf.nr. 86 16 68 41 eller mbtlf. 23 24 30 39

​​Ring og forklar os om din situation

Så kan vi fortælle, hvad vi som advokater kan gøre for at hjælpe dig - og hvad det koster. Ring til os på telefon: 86 13 06 00 eller skriv på e-mail: info@askt.dk​.​

fbyoutube

​Kontakt

Hovednummer: 86 13 06 00

​E-mail: info@askt.dk

CVR: 32283012

​Aarhuskontoret

​Sankt Knuds Torv

Ryesgade 31, 1., 8000 Aarhus C​​​

Rutevejledning

​Tlf.: 86 13 06 00

E-mail: info@askt.dk

Aalborgkontoret

​Det gamle posthus

Algade 44, 1. sal, 9000 Aalborg C​

Rutevejledning

Tlf.: 86 18 68 33​

E-mail: aalborg@askt.dk​

Rykontoret

Parallelvej 9A,

8680 Ry

Rutevejledning

Tlf.: 86 89 33 88

E-mail: hfh@askt.dk

Kontorets telefoner er åbne: Mandag-torsdag 9.00-16.00 & fredag 9.00-15.00.