-->

Blændende genskin fra naboens tag​

Spørgsmål:

Kære Bo Bedre

Vi skriver til dig, fordi vores ene nabo i efteråret udskiftede sit røde tegltag med nye sortglaserede teglsten, og her i foråret har det vist sig, at taget reflekterer solen og giver et blændende genskin. Naboens hus er beliggende syd for os og lidt lavere placeret end vores hus, og det er umuligt at se i den retning, når solen skinner. Det blænder, når vi opholder os i den sydlige del af vores have, på terrassen og indenfor i vores to sydvendte stuer. Samlet set er det meget generende og medfører forringet livskvalitet for os.

Vi ringede på hos naboen og fortalte ham, at hans nye tag giver et blændende genskin og er et stort problem for os. Desværre var han glad for sit tag og slet ikke indstillet på at medvirke til en løsning. Vi foreslog at udskifte den del af taget, der vender ind mod os med matte tagsten, og vi tilbød endda at betale en del af udgiften, men det afviste han. Det vil vi ikke finde os i. Har du erfaring med naboers blændende tagtage, og hvad man kan gøre i vores situation?

MVH Karen og Morten.

Har du spørgsmål?

Hvis du ligger inde med spørgsmål, som kræver juridisk ekspertise, er du velkommen til at kontakte advokat Anders Stig Vestergaard på e-mail: av@askt.dk, via kontaktformularen til højre eller ved at ringe på direkte tlf.nr. 86 18 68 41 eller mbtlf. 23243039

Svar:

Kære Karen og Morten

Jeg kan nikke genkendelse til jeres problem, som jeg er stødt på flere gange. I de senere år har rigtig mange husejere udskiftet deres tage – typisk røde tegltage - med sorte glaserede teglsten. Disse har et meget højt glanstal og virker i den rette vinkel fuldstændig blændende. Dog findes der efterhånden en del tilfælde, hvor ejeren på grund af klager fra naboerne har måttet udskifte de blanke sorte teglsten med matte teglsten eller anden tagbelægning, der ikke reflekterer solen og ikke giver blændende genskin.

Indledningsvis skal jeg foreslå jer at klage til kommunen og samtidig undersøge, hvad lokalplanen bestemmer om tagbelægninger i jeres område, og om taget er i strid med lokalplanen. I nogle kommuner er der i lokalplanen fastsat grænser for tagbelægningens glanstal. I så tilfælde er det ret enkelt at foretaget en måling for at fastslå, om taget overholder den fastsatte grænseværdi.

Hvis tagbelægningen ikke umiddelbart strider imod lokalplanen, og naboen afviser at drøfte en løsning af problemet, er I henvist til at forsøge at få ændret naboens tagbelægning gennem en retssag. Retssagen vil dreje sig om, hvorvidt den naboretlige tålegrænse er overskredet. Helt konkret skal der nedlægges påstand om, at naboen pålægges at udskifte de reflekterede sorte tagsten med en tagbelægning, der ikke giver et blændende genskin. I har bevisbyrden herfor, og for at dokumentere det skal der udmeldes syn og skøn. Når der er gennemført syn og skøn, vil der foreligge et grundlag, som retten bruger som rettesnor til at afgøre sagen.

Det kan formentlig også lægges til grund, at jeres hus er faldet i værdi som følge af det generende genskin fra naboens tag. En ejendomsmægler vil meget nemt kunne udtale sig om, hvorvidt det er tilfældet og i givet fald, hvor stort værditabet er. Derfor kan I evt. også rejse et erstatningskrav, der skal svare til det værdifald, som naboens tag har medført. Først vil jeg dog foreslå, at I vender sagen med en advokat og får en faglig vurdering af sagen.

Skrevet af: Advokat Anders Stig Vestergaard maj 2015​

​​Ring og forklar os om din situation

Så kan vi fortælle, hvad vi som advokater kan gøre for at hjælpe dig - og hvad det koster. Ring til os på telefon: 86 13 06 00 eller skriv på e-mail: info@askt.dk​.​

fbyoutube

​Kontakt

Hovednummer: 86 13 06 00

​E-mail: info@askt.dk

CVR: 32283012

​Aarhuskontoret

​Sankt Knuds Torv

Ryesgade 31, 1., 8000 Aarhus C​​​

Rutevejledning

​Tlf.: 86 13 06 00

E-mail: info@askt.dk

Aalborgkontoret

​Det gamle posthus

Algade 44, 1. sal, 9000 Aalborg C​

Rutevejledning

Tlf.: 86 18 68 33​

E-mail: aalborg@askt.dk​

Rykontoret

Parallelvej 9A,

8680 Ry

Rutevejledning

Tlf.: 86 89 33 88

E-mail: hfh@askt.dk

Kontorets telefoner er åbne: Mandag-torsdag 9.00-16.00 & fredag 9.00-15.00.