-->

Kan vi ophæve entreprisekontrakten? ​

Se også ​​→

Spørgsmål: 

​Vi er midt i opførelse af et arkitekttegnet parcelhus, og vi er usikre på kvaliteten af byggeriet, og om det kan blive færdig til den seneste aftalte overtagelsesdato. Den oprindelige overtagelsesdato var 1. juli og nu har vi 1. november, og det er langt fra klar til indflytning. Vi føler os gjort til grin, selv om vi godt ved, at der ikke er aftalt dagbøder for overskridelse af indflytningsdatoen. Vi havde en anden tømrer til kigge på byggeriet, og han påpegede mange kritiske punkter ved byggeriet. Det fortalte vi entreprenøren, og at vi ikke betaler hans aconto faktura, før fejlene og manglerne er lavet.

Han svarede, at de ikke har færdigmeldt byggeriet, og spørgsmålet om, hvorvidt der er mangler eller arbejder, der endnu ikke er lavet, er derfor ikke relevant, da vurderingen heraf først foretages på afleveringstidspunktet. Han har meddelt, at de ikke genoptager arbejdet, før vi har betalt hans seneste a conto regning. Skal vi betale den, når der er så mange fejl og mangler, og byggeriet er 4 måneder forsinket? Vi vil helst ophæve entreprisekontrakten og få en anden til at færdiggøre byggeriet, og vi har fundet en god tømrer, der vil gøre det og kan gå i gang nu. Hvad råder du os til at gøre?

Mvh 

Jonas og Sofie ​

Svar: 

Kære Jonas og Sofie

Jeg kan oplyse, at I er berettigede til at udskyde betalingen af a conto fakturaen, hvis beløbet ikke overstiger overstiger omkostningerne ved at udbedre de konstaterede mangler ved byggeriet og ved at færdiggøre de arbejder, der burde være udført.

Jeg vurderer, at næste skridt vil være at sende entreprenøren en påkravsskrivelse med en frist på 10 dage til at svare. Han vil bl.a. blive bedt om at fremlægge en tidsplan for færdiggørelsen samt at oplyse, hvordan han vil sikre, at arbejdet udføres fagmæssigt korrekt.

Når vi har modtaget hans svar, kan det vurderes, om der kan indgås en aftale om færdiggørelse af byggeriet indenfor rimelig tid, tillige med at der modtages dokumentation for, at arbejdet er udført fagmæssig korrekt.

Såfremt entreprenøren ikke vil eller kan indgå en rimelig aftale om færdiggørelse af byggeriet jf. ovenstående, og entreprenøren ikke har haft gyldig grund til tidsfristforlængelse, kan entreprisekontrakten ophæves. I forbindelse med ophævelse af entreprisekontrakten indkaldes samtidig til en registreringsforretning, der skal afholdes hurtigst muligt. Ved registreringsforretningen gennemgås hele byggeriet, og der udfærdiges en registreringsprotokol, der udførligt beskriver omfanget og kvaliteten af det udførte arbejde.

Først derefter er I berettiget til at få en anden tømrer til at gå i gang med at færdiggøre byggeriet og udbedre manglerne.

Det er vigtigt, at ophævelsen af entreprisekontrakten gøres korrekt, idet der ellers vil være risiko for at blive mødt af et erstatningskrav fra entreprenøren på grund af uretmæssig ophævelse af entreprisekontrakten.

På det foreliggende vil I have et krav på afslag i entreprisesummen / erstatningskrav overfor entreprenøren, og formentlig vil entreprenøren fremsætte et krav om betaling af overfor jer. Denne tvist skal indbringes for og afgøres af Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed i København under hensyn til at der er aftalt ABT93.

Jeg anbefaler jer at søge professionel bistand til at få foretaget en juridisk vurdering af sagen, tilbageholdelse af betaling til entreprenøren, udfærdigelse af påkravsskrivelse, ophævelse af entreprisekontrakten og gennemførelse af registreringsforretning.

Mvh 

Anders 

Skrevet af Advokat Anders Stig Vestergaard i 2022. 

Har du spørgsmål?

Hvis du ligger inde med spørgsmål, som kræver juridisk ekspertise, er du velkommen til at kontakte advokat Anders Stig Vestergaard på e-mail: av@askt.dk, via kontaktformularen til højre eller ved at ringe på direkte tlf.nr. 86 18 68 41 eller mbtlf. 23243039

​​Ring og forklar os om din situation

Så kan vi fortælle, hvad vi som advokater kan gøre for at hjælpe dig - og hvad det koster. Ring til os på telefon: 86 13 06 00 eller skriv på e-mail: info@askt.dk​.​

fbyoutube

​Kontakt

Hovednummer: 86 13 06 00

​E-mail: info@askt.dk

CVR: 32283012

​Aarhuskontoret

​Sankt Knuds Torv

Ryesgade 31, 1., 8000 Aarhus C​​​

Rutevejledning

​Tlf.: 86 13 06 00

E-mail: info@askt.dk

Aalborgkontoret

​Det gamle posthus

Algade 44, 1. sal, 9000 Aalborg C​

Rutevejledning

Tlf.: 86 18 68 33​

E-mail: aalborg@askt.dk​

Rykontoret

Parallelvej 9A,

8680 Ry

Rutevejledning

Tlf.: 86 89 33 88

E-mail: hfh@askt.dk

Kontorets telefoner er åbne: Mandag-torsdag 9.00-16.00 & fredag 9.00-15.00.