-->

Erstatning for manglende snerydning​

Spørgsmål:

Kære Bo Bedre

Vi behøver dit råd, for vi er lidt chokerede efter at have modtaget et brev med krav om kæmpeerstatning fra en person, der er faldet ude foran vores hus. Vi har først hørt om uheldet nu, og vi mener ikke, at vi skal betale, for det er ikke vores skyld. Hun skriver, at hun gik en tur og faldt på vejen foran vores hus, fordi der ikke var ryddet for sne, og der var spejlglat.

Ved faldet brækkede hun anklen og slog hovedet/nakken og pådrog sig hjernerystelse, og det har givet hende kronisk hovedpine, som gør, at hun har måttet opgive sit arbejde. Hun kræver erstatning for ødelagt tøj, svie og smerte, tabt arbejdsfortjeneste og tab af erhvervsevne.

Vi bor på en privat fælles vej og betaler til grundejerforeningen, som vi er medlem af, og den sørger for, at der hver vinter kører en snerydningsmaskine. Det er grundejerforeningen, der ikke har sørget for at rydde for sne, og vi mener derfor, at det er foreningen, der skal betale en evt. erstatning. Er du ikke enig i det, eller hvad mener du?

MVH Johanne og Torben.

Har du spørgsmål?

Hvis du ligger inde med spørgsmål, som kræver juridisk ekspertise, er du velkommen til at kontakte advokat Anders Stig Vestergaard på e-mail: av@askt.dk, via kontaktformularen til højre eller ved at ringe på direkte tlf.nr. 86 18 68 41 eller mbtlf. 23243039

Svar:

Kære Johanne og Torben.


Tak for jeres henvendelse. I forlængelse af jeres mail har jeg modtaget kopi af lokalplanen for området og vedtægterne for den grundejerforening, som I er medlem af samt gennemgået nogle domme på området, og jeg kan herefter oplyse følgende.


Indledningsvis har jeg fået bekræftet, at I bor på en privat fælles vej, og at I har pligt til at være medlem af grundejerforeningen. Efter en gennemgang af grundejerforeningens vedtægter kan jeg fastslå, at bestemmelsen i vedtægterne vedrørende snerydning er gyldigt vedtaget på en generalforsamling og efterfølgende godkendt af kommunen. Jeg kan citere følgende fra bestemmelsen: ”Grundejerforeningen forestår snerydning og glatføregrusning på veje herunder færdselsarealer, stier”.

I har oplyst, at grundejerforeningen plejer at sørge for snerydning og grusning i hele vintersæsonen. Når jeg sammenholder denne sædvanlige praksis med vedtægterne har jeg stor forståelse for, at I med rette forventer, at grundejerforeningen har pligt til at sørge for snerydning, og at det er foreningen, der evt. skal betale erstatning til hende, der faldt og kom til skade ud for jeres hus.
Jeg kan desværre oplyse, at det ikke forholder sig sådan, men at det er jer, som grundejere, der skal sørge for snerydningen.

Højesteret har i en nylig dom afgjort, at det er ejeren af ejendommen, der har pligt til at sørge for, at den private fællesvej og fortov ud for pågældendes ejendom er ryddet for sne og saltet/gruset. Som udgangspunkt er I erstatningsansvarlige for de skader, som skadelidte pådrog sig ved faldet samt evt. andre erstatningskrav, som er en direkte følge heraf.


I nævnte dom var det i grundejerforeningens vedtægter bestemt, at foreningen forestod snerydning, glatføregrusning af færdselsarealer og stier. Under henvisning til bestemmelsen fandt Højesteret, at grundejerforeningen havde påtaget sig at forestå snerydning og glatførebekæmpelse på de private fællesveje i området, og at medlemmet af grundejerforeningen kunne forvente, at foreningen sørgede for at rydde for sne m.v. På den baggrund bestemte Højesteret, at grundejeren havde et regreskrav overfor grundejerforeningen.


Snerydningsbestemmelsen i højesteretssagen svarer til bestemmelsen i jeres vedtægter. Det betyder, at I efter omstændighederne vil kunne gøre regres gældende overfor jeres grundejerforening. I praksis vil regres gå på, at I fremsætter krav om, at grundejerforeningen pålægges at betale jer ethvert beløb, som I måtte blive pålagt at betale til skadelidte. Jeg anbefaler jer at få en advokat til at kigge sagen nærmere igennem og evt. søge om retshjælpsdækning af sagsomkostningerne.


Skrevet af: Advokat Anders Stig Vestergaard oktober 2016​

​​Ring og forklar os om din situation

Så kan vi fortælle, hvad vi som advokater kan gøre for at hjælpe dig - og hvad det koster. Ring til os på telefon: 86 13 06 00 eller skriv på e-mail: info@askt.dk​.​

fbyoutube

​Kontakt

Hovednummer: 86 13 06 00

​E-mail: info@askt.dk

CVR: 32283012

​Aarhuskontoret

​Sankt Knuds Torv

Ryesgade 31, 1., 8000 Aarhus C​​​

Rutevejledning

​Tlf.: 86 13 06 00

E-mail: info@askt.dk

Aalborgkontoret

​Det gamle posthus

Algade 44, 1. sal, 9000 Aalborg C​

Rutevejledning

Tlf.: 86 18 68 33​

E-mail: aalborg@askt.dk​

Rykontoret

Parallelvej 9A,

8680 Ry

Rutevejledning

Tlf.: 86 89 33 88

E-mail: hfh@askt.dk

Kontorets telefoner er åbne: Mandag-torsdag 9.00-16.00 & fredag 9.00-15.00.