Transportfirma blev dømt til at betale skadeserstatning til Siemens Wind Power

Advokat Anders Stig Vestergaard er juridisk ekspert vedrørende international transport og handel, og desuden er han forfatter til en lang række artikler.​

Hændelsesforløb

Siemens Wind Power indgik en aftale med et engelsk selskab, hvorefter Siemens skulle producere og levere 8 vindmøller til Curragh Mountain Vindmøllepark i Irland.

Kontrakten bestemte følgende: “All services provided by the Supplier are subject to the provision of the Transport Contract incl. project specific exhibits, Suppliers FBL or CMR, NSAB2000, Framework Agreement.”

The parties shall endeavour to solve disputes or disagreement through negotiations. If the dispute or the disagreement cannot be solved through negotiations between the parties, such dispute or disagreement shall be referred to mediation…………

Efterfølgende indgik Siemens Wind Power en aftale med transportfirmaet Shipping.dk om transporten af de 8 vindmøller fra Esbjerg til vindmølleparken i Irland.

Shipping.dk viderekontraherede transporten af vindmøllerne fra ankomsthavnen i Irland til vindmølleparken til Abnormal Load Services Ltd. Dette firma aftalte herefter med Mar-Train Heavy Haulage Ltd., at de skulle udføre denne transport.

3 lastbiler ankom samtidig med 3 af vindmøllerne til vindmølleparken. Den anden lastbil forsøgte at overhale den forreste lastbil, og herunder kom lastbilen ud i rabatten, hvilket medførte, at hjulpar på den overhalende lastbil sank ned i rabatten. Anhængeren væltede, og surringerne brast, hvorefter vindmøllen faldt af anhængeren. Ved uheldet skete der skader på vindmøllerne.

Parternes påstande og bemærkninger

Siemens Wind Power sagsøgte Shipping.dk med påstand om, Shipping.dk skulle betale EUR 95.000 i skadeserstatning.

Shipping.dk mente ikke, at de var erstatningsansvarlige og krævede, at stævningen blev afvist med henvisning til, at Siemens Wind Power ikke havde forsøgt at løse tvisten ved mægling, inden de udtog stævning, hvilket var betingelsen jf. den indgåede kontrakt.

Sø- og Handelsrettens afgørelse

Sø- og Handelsretten dømte transportfirmaet Shipping.dk til at betale skadeserstatning EUR 95.000 med tillæg af omkostninger og renter til Siemens Wind Power.

Sø- og Handelsretten bemærkede, at Siemens Wind Power i henhold til den indgåede kontrakt først skulle forsøge at løse tvisten ved mægling, men at Siemens Wind Power under omstændighederne ikke var forhindret i at udtage stævning.​

Transportfirmaet havde ikke dokumenteret, at en medarbejder på pladsen havde givet chaufføren på den ene lastbil ordre til at køre til side, således at den anden lastbil kunne køre forbi.

Retten lagde tillige vægt på en skønserklæring, der bekræftede, at vejens tilstand var god, og transportfirmaet havde således ikke bevist, at årsagen til uheldet var vejens dårlige beskaffenhed.

Ud fra fotos og erklæringer lagde retten til grund, at årsagen til uheldet var, at den ene lastbil forsøgte at overhale den forreste lastbil og herunder kom for langt ud i rabatten, hvorved det ene hjulpar sank ned, hvilket førte til, at anhængeren væltede, og vindmøllen faldt af og fik skader.

Derfor var Shipping.dk ansvarlig for Siemens Wind Powers tab.

Den omstændighed, at Siemens Wind Power havde indgået en udenretlig forligsmæssig aftale med de andre transportfirmaer, afskar ikke Siemens Wind Power fra at udtage stævning for den del af omkostningerne, der ikke var blevet betalt.

Bemærkninger

I parternes transportaftale var det aftalt, at der skulle gennemføres mægling, før en af parterne kunne udtage stævning.

Siemens Wind Power førte forligsforhandlinger med Abnormal Load Services Ltd. og Mar-Train Heavy Haulage Ltd. i London, og forhandlingerne mundede ud i et forlig, hvorefter transportfirmaerne betalte Siemens Wind Power GBP 100.000.

Imidlertid deltog Shipping.dk ikke i forligsforhandlingerne, og Siemens Wind Power havde heller ikke opfordret Shipping.dk til at deltage.

På trods af transportaftalens klare ordlyd lagde Sø- og Handelsretten vægt på, at det havde været nødvendigt at udtage stævning for at undgå, at kravet blev forældet, og derfor havde Siemens Wind Power været berettiget til at iværksætte retslige skridt uden først at gennemføre mægling.

Skrevet af: Advokat Anders Stig Vestergaard, juni 2015

Har du spørgsmål?

Hvis du ligger inde med spørgsmål, som kræver juridisk ekspertise, er du velkommen til at kontakte advokat Anders Stig Vestergaard på e-mail: av@askt.dk, via kontaktformularen til højre eller ved at ringe på tlf.: 86 13 06 00.​

Det koster ikke noget at spørge

En specialist vil svare på dit spørgsmål

Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Kontakt

Tlf.: 86 13 06 00   ring

E-mail: info@askt.dk​   kontakt

CVR: 32283012

Adresse

Advokaterne Sankt Knuds Torv P/S

Aarhuskontoret

Sankt Knuds Torv

Ryesgade 31, 1.

8000 Aarhus C​​​

Aalborgkontoret

Det gamle posthus

Algade 44, 1. sal

9000 Aalborg C​

Telefontid​

Kontorets telefoner er åbne

Mandag-Torsdag 9.00-16.00,
Fredag 9.00-15.00.

Følg os på Facebook ​ fb-f-logo-white-57