Skulle retstvisten afgøres af højesteret i Hamborg eller af Sø- og Handelsretten i København?

Advokat Anders Stig Vestergaard er juridisk ekspert vedrørende international transport og handel, og desuden er han forfatter til en lang række artikler.​

Hændelsesforløb

Tvisten udspringer af en forsendelse morgenmadsprodukter, der blev beskadiget under en multimodal transport fra producenten i Parchim i Tyskland til modtageren i England.


Den samlede transport bestod af landevejstransport fra Parchim til havnen i Hamborg, søfragt fra Hamborg til Felixstowe i England og landevejstransport fra Felixstowe til Enfield.


Interteam var kontraherende transportør for hele transporten, og indgik aftale med Unifeeder om, at denne skulle stå for søtransporten og landevejstransporten i England.


Bookingen var stilet til Unifeeder i Tyskland, og bookingen henviste i brevfoden til de almindelige tyske speditionsbetingelser ”Allgemeinen Deutschen Speditionsbedingungen (ADSp), i hvilke der var en værnetingsklausul, der bestemte, at rette værneting var i Hamborg.

Parternes påstande og bemærkninger

Sagsøger Unifeeder nedlagde påstand om, at transportaftalen var indgået på grundlag af Unifeeders almindelige forretningsbetingelser, og det begrundede Unifeeder med, at sagsøgte Interteam ikke havde reklameret over ordrebekræftelsen og heller ikke over modtagelse af konnossementet og faktura.

Parterne havde indenfor de sidste par år samarbejdet om mange transporter, og alle aftalerne var indgået på grundlag af Unifeeders almindelige transportbetingelser, og derfor måtte Interteam være bekendt med betingelserne.
Sagsøgte Interteam påstod, at det i sin booking havde henvist til, at Hamborg var værneting, og at Unifeeder ikke havde haft indsigelser hertil. Interteam måtte herefter gå ud fra, at transportaftalen var indgået på grundlag af denne betingelse.

Sø- og Handelsrettens afgørelse

Under henvisning til Bill of Lading og fakturaer, der var udstedt af Unifeeder, blev denne anset for at være aftalepartneren. På bagsiden af fremsendte Bill of Lading var trykt Unifeeders almindelige forretningsbetingelser herunder værnetingsklausulen, hvorefter Sø- og Handelsretten var rette værneting.

På baggrund af parternes forklaringer og de øvrige oplysninger i sagen lagde Sø- og Handelsretten til grund, at Interteam havde modtaget Bill of Lading påtrykt Unifeeders almindelige forretningsbetingelser på bagsiden, og at Interteam ikke havde fremsat indsigelser hertil.

Gennem parternes flerårige samarbejde måtte Interteam være bekendt med aftalepartnerens almindelige forretningsbetingelser.

På den baggrund kom Sø- og Handelsretten frem til, at retstvisten skulle behandles for Sø- og Handelsretten.

Bemærkninger

I denne sag blev Interteams passivitet overfor Unifeeders almindelig transportbetingelser afgørende. Det kan lægges til grund, at Sø- og Handelsretten fandt, at det var en ganske sædvanlig fremgangsmåde, at almindelige forretningsbetingelser herunder også en værnetingsklausul stod på bagsiden af Bill og Lading.

Sagsøgte Interteam havde modtaget Bill of Lading uden at reklamere, ligesom sagsøgte heller ikke i parternes flerårige samarbejde havde fremsat indsigelser til Unifeeders almindelige forretningsbetingelser.

Hvis Interteam ikke havde været indforstået med aftalepartnerens almindelige forretningsbetingelser, skulle Interteam have reklameret. I mangel af reklamation blev de almindelige forretningsbetingelser lagt til grund for hele transporten.

Skrevet af: Advokat Anders Stig Vestergaard, januar 2016

​​

Har du spørgsmål?

Hvis du ligger inde med spørgsmål, som kræver juridisk ekspertise, er du velkommen til at kontakte advokat Anders Stig Vestergaard på e-mail: av@askt.dk, via kontaktformularen til højre eller ved at ringe på tlf. 86 13 06 00.​

Det koster ikke noget at spørge

En specialist vil svare på dit spørgsmål

Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Kontakt

Tlf.: 86 13 06 00   ring

E-mail: info@askt.dk​   kontakt

CVR: 32283012

Adresse

Advokaterne Sankt Knuds Torv P/S

Aarhuskontoret

Sankt Knuds Torv

Ryesgade 31, 1.

8000 Aarhus C​​​

Aalborgkontoret

Det gamle posthus

Algade 44, 1. sal

9000 Aalborg C​

Telefontid​

Kontorets telefoner er åbne

Mandag-Torsdag 9.00-16.00,
Fredag 9.00-15.00.

Følg os på Facebook ​ fb-f-logo-white-57