AB92 ved byggeri af parcelhus

​Advokat Anders Stig Vestergaard er juridisk ekspert vedrørende boliger og besvarer juridiske spørgsmål i Bo Bedre, hvor nedenstående spørgsmål og svar tidligere har været bragt.

Spørgsmål:

Kære Bo Bedre

Vi ønsker at høre din mening, inden vi skriver under på aftalen med byggefirmaet. 

Sidste år købte vi en dejlig grund, og vi vil nu i gang med at bygge et parcelhus på grunden. Vi har fået et tilbud fra et byggefirma, der bygger det parcelhus, som vi gerne vil have. Byggefirmaet har sendt os en entreprisekontrakt og har bedt os om at underskrive. 

Kontrakten ser fin ud, og der er vedlagt standardvilkår, prisliste, materialeliste, og oplysning om fortrydelsesret. 

Kan du oplyse, om der er noget, vi skal være opmærksom på, inden vi underskriver. 

MVH Marianne og Tor.

Svar:

​Kære Marianne og Tor

Tak for jeres forespørgsel. Det første, der springer i øjnene ved en gennemlæsning af entreprisekontrakten, er, at der ikke er aftalt AB92.  

AB92 står for Almindelige betingelser for arbejder- og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed, og det er et gennemprøvet regelsæt, der meget ofte benyttes i forbindelse med aftale om nybyggeri eller større til- og ombygning af hus. Bestemmelserne regulerer entreprenørens og bygherrens ydelser, rettigheder og pligter før, under og efter byggeriet. Jeg kan oplyse, at der bl.a. er regler for entreprisens udførelse, forsinkelse med byggeriet, afleveringsforretningen og mangler ved det udførte arbejde. 

Der er således taget højde for mange af de forhold, der forekommer eller kan indtræde under et byggeri. AB92 vil sædvanligvis give svar på, hvordan bygherre og entreprenør skal forholde sig i situationen, og regelsættet kan være et fornuftigt udgangspunkt for en løsning af problemet.

Derudover finder jeg det usædvanligt, at det ikke i aftalen er bestemt, at entreprenøren skal stille sikkerhed. Det er almindeligt, at entreprenøren stiller sikkerhed overfor bygherren til sikkerhed for entreprenørens opfyldelse af aftalen. Sikkerheden stilles sædvanligvis i form af en bank- eller sparekassegaranti eller en kautionsforsikring, og sikkerheden skal udgøre 15 % af entreprisesummen. Sikkerheden nedskrives til 10 %, når huset er afleveret og til 2 % 1 år efter afleveringen, og den ophører helt 5 år efter. 

Det fremgår af AB92, at entreprenøren skal stille sikkerhed senest 8 dage efter indgåelse af aftalen. Jeg vil derfor anbefale jer at få tilføjet entrepriseaftalen, at AB92 skal være gældende for aftalen. I øvrigt ønsker jeg ønsker jer al mulig held med byggeriet.

Skrevet af: Advokat Anders Stig Vestergaard 2017

Har du spørgsmål?

Hvis du ligger inde med spørgsmål, som kræver juridisk ekspertise, er du velkommen til at kontakte advokat Anders Stig Vestergaard på e-mail: av@askt.dk, via kontaktformularen til højre eller ved at ringe på tlf. 86 13 06 00

Det koster ikke noget at spørge

En specialist vil svare på dit spørgsmål

Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Kontakt

Tlf.: 86 13 06 00   ring

E-mail: info@askt.dk​   kontakt

CVR: 32283012

Adresse

Advokaterne Sankt Knuds Torv P/S

Aarhuskontoret

Sankt Knuds Torv

Ryesgade 31, 1.

8000 Aarhus C​​​

Aalborgkontoret

Det gamle posthus

Algade 44, 1. sal

9000 Aalborg C​

Telefontid​

Kontorets telefoner er åbne

Mandag-Torsdag 9.00-16.00,
Fredag 9.00-15.00.

Følg os på Facebook ​ fb-f-logo-white-57